Tra cứu thông tin mạng lưới bưu cục tỉnh Cao Bằng (phần 2)

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại: Huyện Hà Quảng, huyện Thông Nông, huyện Nguyên Bình, huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm, huyện Thạch An, huyện Phục Hòa

Huyện Hà Quảng

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
274600 Bưu cục cấp 2 Hà Quảng Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862134)
274900 Điểm BĐVHX Trường Hà Xóm Bản Hoàng 1, Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862179)
274840 Điểm BĐVHX Lũng Nặm Khu Lũng Nặm, Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862131)
274640 Điểm BĐVHX Thượng Thôn Xóm Lũng Tẩn, Xã Thượng Thôn, Huyện Hà Quảng (ÐT: 837954)
274770 Điểm BĐVHX Nội Thôn Xóm Lũng Rì, Xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng (ÐT: 837960)
274800 Điểm BĐVHX Cải Viên Xóm Chông Mạ, Xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng (ÐT: 99626005)
274970 Điểm BĐVHX Quý Quân Xóm Khuổi Luông, Xã Qúy Quân, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862020)
275020 Bưu cục cấp 3 Nà Giàng Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862164)
274740 Điểm BĐVHX Tổng Cọt Thôn Tổng Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng (ÐT: 0263862134)
274710 Điểm BĐVHX Sỹ Hai Xóm Sĩ Hai, Xã Sĩ Hai, Huyện Hà Quảng (ÐT: 837961)
275000 Điểm BĐVHX Đào Ngạn Xóm Nà Xả, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862247)
274940 Bưu cục cấp 3 Sóc Giang Xóm Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862138)
274601 Điểm BĐVHX Xuân Hoà Khu Bản Giới, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862094)
274920 Điểm BĐVHX Nà Sác Xóm Bản Hòa Mục 1, Xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862497)
274820 Điểm BĐVHX Vân An Xóm Lũng Thóc, Xã Vân An, Huyện Hà Quảng (ÐT: 99626004)
275050 Điểm BĐVHX Mã Ba Thôn Thin Tẳng, Xã Mã Ba, Huyện Hà Quảng (ÐT: 837962)
274690 Điểm BĐVHX Hồng Sỹ Xóm Pác Táng, Xã Hồng Sĩ, Huyện Hà Quảng (ÐT: 837963)
275070 Điểm BĐVHX Hạ Thôn Xóm Chắm Ché - Lủng Giảo, Xã Hạ Thôn, Huyện Hà Quảng (ÐT: )
274870 Điểm BĐVHX Kéo Yên Xóm Rằng Cúm - Cả Lộ, Xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng (ÐT: )
275037 Điểm BĐVHX phu ngoc Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng (ÐT: 862731)

Huyện Thông Nông

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
275200 Bưu cục cấp 2 Thông Nông Khu phố Háng Tháng, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông (ÐT: 0263.875205)
275440 Điểm BĐVHX Lương Can Xóm Nà Chia, Xã Lương Can, Huyện Thông Nông (ÐT: 875213)
275220 Điểm BĐVHX Đa Thông Xóm Dẻ Rào, Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông (ÐT: 875354)
275260 Điểm BĐVHX Lương Thông Xóm Nà Vàng, Xã Lương Thông, Huyện Thông Nông (ÐT: 875301)
275320 Điểm BĐVHX Vị Quang Xóm Nà Lìn, Xã Vị Quang, Huyện Thông Nông (ÐT: 875309)
275340 Điểm BĐVHX Cần Yên Xóm Chợ Cũ, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông (ÐT: 875308)
275390 Điểm BĐVHX Ngọc Động Xóm Tàn Hạ, Xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông (ÐT: 875313)
275420 Điểm BĐVHX Yên Sơn Xóm Choọc Mòn, Xã Yên Sơn, Huyện Thông Nông (ÐT: 875310)
275460 Điểm BĐVHX Thanh Long Xóm Tắp Ná, Xã Thanh Long, Huyện Thông Nông (ÐT: 875303)
275480 Điểm BĐVHX Bình Lãng Xóm Khuổi Heo, Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông (ÐT: 875306)

Huyện Nguyên Bình

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
275600 Bưu cục cấp 2 Nguyên Bình Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 0263.872101)
275850 Bưu cục cấp 3 Tĩnh Túc Tổ 7, Thị Trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 871146)
275630 Điểm BĐVHX Minh Thanh Xóm Nà Luộc, Xã Minh Thanh, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838625)
275720 Điểm BĐVHX Thái Học Xóm Lủng Chang, Xã Thái Học, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838650)
275650 Điểm BĐVHX Nà Bao Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 872058)
275651 Điểm BĐVHX Lang Môn Xóm Nà Lẹng, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình (ÐT: )
275670 Điểm BĐVHX Băc Hợp Xóm Bản Chang, Xã Bắc Hợp, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838600)
275690 Điểm BĐVHX Minh Tâm Xóm Bản Mới, Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 837302)
275740 Điểm BĐVHX Thể Dục Xóm Bản Nùng I, Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 872256)
275800 Điểm BĐVHX Vũ Nông Xóm Lũng Luông, Xã Vũ Nông, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838660)
275820 Điểm BĐVHX Ca Thành Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838605)
275780 Điểm BĐVHX Yên Lạc Xóm Lũng Súng, Xã Yên Lạc, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838665)
275894 Điểm BĐVHX Mai Long Xóm Nà Lầm, Xã Mai Long, Huyện Nguyên Bình (ÐT: )
275913 Điểm BĐVHX Phan Thanh Xóm Bình Đường, Xã Phan Thanh, Huyện Nguyên Bình (ÐT: )
275935 Điểm BĐVHX Quang Thành Xóm Pác Tháy, Xã Quang Thành, Huyện Nguyên Bình (ÐT: )
275980 Điểm BĐVHX Hoa Thám Xóm Gặm Tẹm, Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838615)
275940 Điểm BĐVHX Tam Kim Xóm Phai Khát, Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838640)
276030 Điểm BĐVHX Thành Công Xóm Bản Đổng, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 838670)
276000 Điểm BĐVHX Thịnh Vượng Xóm Xẻ Pản, Xã Thịnh Vượng, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 759019)

Huyện Bảo Lạc

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
276200 Bưu cục cấp 2 Bảo Lạc Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 026870229)
276220 Điểm BĐVHX Khánh Xuân Xóm Bản Phuồng, Xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 026870371)
276440 Điểm BĐVHX Xuân Trường Xóm Nà Đỏng, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 839635)
276250 Điểm BĐVHX Cô Ba Xóm Nà Lủng, Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 839600)
276270 Điểm BĐVHX Thượng Hà Xóm Phiêng Sỉnh, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )
276325 Điểm BĐVHX Cốc Pàng Xóm Nà Nộc, Xã Cốc Pàng, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )
276340 Điểm BĐVHX Bảo Toàn Xóm Bản Rùng, Xã Bảo Toàn, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 839605)
276426 Điểm BĐVHX phan thanh Xóm Phiêng Dịt, Xã Phan Thanh, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )
276360 Điểm BĐVHX Hồng Trị Xóm Bản Khuông, Xã Hồng Trị, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 870660)
276470 Điểm BĐVHX Hồng An Xóm Hoi Ngửa, Xã Hồng An, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 838680)
276480 Điểm BĐVHX Lũng Pán Xóm Lũng Pán, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )
276510 Điểm BĐVHX Hưng Đạo Xóm Bản Riển, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 870354)
276540 Điểm BĐVHX Đình Phùng Xóm Phiêng Chầu I, Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 857003)
276570 Điểm BĐVHX Sơn Lộ Xóm Pù Mò, Xã Sơn Lộ, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 838685)

Huyện Bảo Lâm

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
276700 Bưu cục cấp 2 Bảo Lâm Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 885105)
276750 Điểm BĐVHX Vĩnh Phong Xóm Nà Hu, Xã Vĩnh Phong, Huyện Bảo Lâm (ÐT: )
276780 Điểm BĐVHX Vĩnh Quang Xóm Nà Luồng, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm (ÐT: )
276850 Điểm BĐVHX Tân Việt Xóm Nà Sài, Xã Tân Việt, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 885335)
276870 Điểm BĐVHX Nam Quang Xóm Đon Sài, Xã Nam Quang, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 885334)
276701 Điểm BĐVHX Lý Bôn Xóm Nà Pồng, Xã Lý Bôn, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 870384)
276703 Điểm BĐVHX Quảng Lâm Xóm Tổng Ngoảng, Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 885337)
276702 Điểm BĐVHX Thái Học Xóm Bản Bó, Xã Thái Học, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 885059)
276970 Điểm BĐVHX Yên Thổ Xóm Bản Chang 1, Xã Yên Thổ, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 99626009)
277018 Điểm BĐVHX Đức Hạnh Xóm Cốc Phung, Xã Đức Hạnh, Huyện Bảo Lâm (ÐT: )

Huyện Thạch An

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
277100 Bưu cục cấp 2 Thạch An Khu I, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An (ÐT: 0263.840195)
277540 Điểm BĐVHX Lê Lợi Thôn Nà Niểng, Xã Lê Lợi, Huyện Thạch An (ÐT: 840308)
277140 Điểm BĐVHX Danh Sĩ Xóm Bản Pằng, Xã Danh Sĩ, Huyện Thạch An (ÐT: 840309)
277160 Điểm BĐVHX Đức Long Thôn Bản Nghèn, Xã Đức Long, Huyện Thạch An (ÐT: 3840213)
277210 Điểm BĐVHX Thụy Hùng Thôn Bản Siển, Xã Thụy Hùng, Huyện Thạch An (ÐT: 840307)
277180 Điểm BĐVHX Lê Lai Thôn Nà Cốc, Xã Lê Lai, Huyện Thạch An (ÐT: 840303)
277230 Điểm BĐVHX Thị Ngân Xóm Bản Cằn Nưa, Xã Thị Ngân, Huyện Thạch An (ÐT: 840305)
277250 Điểm BĐVHX Vân Trình Thôn Nà Ảng, Xã Vân Trình, Huyện Thạch An (ÐT: 840201)
277310 Điểm BĐVHX Thái Cường Thôn Bản Lủng, Xã Thái Cường, Huyện Thạch An (ÐT: 840304)
277340 Điểm BĐVHX Kim Đồng Xóm Chu Lăng, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An (ÐT: 0263 604 026)
277360 Điểm BĐVHX Canh Tân Xóm Đông Muổng, Xã Canh Tân, Huyện Thạch An (ÐT: 0263.840195)
277390 Điểm BĐVHX Minh Khai Thôn Nà Lẹng, Xã Minh Khai, Huyện Thạch An (ÐT: 840310)
277410 Điểm BĐVHX Đức Thông Thôn Nà Pò, Xã Đức Thông, Huyện Thạch An (ÐT: 840311)
277570 Điểm BĐVHX Quang Trọng Thôn Cốc Pheo, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An (ÐT: 840301)
277480 Điểm BĐVHX Trọng Con Thôn Nà Pi, Xã Trọng Con, Huyện Thạch An (ÐT: 840306)
277520 Điểm BĐVHX Đức Xuân Thôn Nà Tục, Xã Đức Xuân, Huyện Thạch An (ÐT: 840040)


Huyện Phục Hòa

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
277800 Bưu cục cấp 2 Phục Hòa Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa (ÐT: 0263.822101)
277801 Bưu cục cấp 3 Tà Lùng Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa (ÐT: 0263 824 101)
277910 Điểm BĐVHX Triệu Ẩu Xóm Vằng Xá, Xã Triệu Ẩu, Huyện Phục Hòa (ÐT: 837900)
277940 Điểm BĐVHX Hồng Đại Xóm Nà Suối A, Xã Hồng Đại, Huyện Phục Hòa (ÐT: 837901)
277840 Điểm BĐVHX Cách Linh Khu phố 1, Xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa (ÐT: 822166)
278010 Điểm BĐVHX Lương Thiện Xóm Khau Chỉa, Xã Lương Thiện, Huyện Phục Hòa (ÐT: 837903)
277970 Điểm BĐVHX Đại Sơn Xóm Bản Xóm, Xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa (ÐT: 822057)
278030 Điểm BĐVHX Tiên Thành Xóm Ba Liên, Xã Tiên Thành, Huyện Phục Hòa (ÐT: 837904)
277880 Điểm BĐVHX Mỹ Hưng Xóm Tục Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Phục Hòa (ÐT: 822015)
277802 Điểm BĐVHX Đoỏng Lèng Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa (ÐT: 824166)

học thiết kế website


Bình luận của bạn