Tra cứu thông tin mạng lưới bưu cục tỉnh Cao Bằng (phần 1)

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại: thị xã Cao Bằng, huyện Quảng Uyên, huyện Hạ Lang, huyện Trùng Khánh, huyện Trà Lĩnh, huyện Hòa An

Thị xã Cao Bằng

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
270000 Bưu cục cấp 1 Thị Xã Cao Bằng Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063 853 774)
271070 Bưu cục cấp 3 Tam Trung Khu phố Đường Pác Bó, Phường Sông Bằng, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063.850821)
271160 Bưu cục cấp 3 Nà Cáp Khu phố Đường Phai Khát Nà Ngần, Phường Sông Hiến, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063.758023)
271250 Bưu cục cấp 3 Tân Giang Tổ 4, Phường Tân Giang, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063.957381)
274220 Bưu cục cấp 3 Cao Bình Khu Phố Cao Bình, Xã Hưng Đạo, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063.760164)
271310 Bưu cục cấp 3 Đề Thám Khu Đề Thám Ql3 Km5, Phường Đề Thám, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063.750003)
271130 Điểm BĐVHX Ngọc Xuân Xóm Khau Cung, Phường Ngọc Xuân, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 856142)
271220 Điểm BĐVHX Hòa Chung Xóm Tân An 2, Xã Hoà Chung, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 851741)
271290 Điểm BĐVHX Duyệt Trung Xóm Nà Danh, Xã Duyệt Trung, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 851742)
274070 Điểm BĐVHX Vĩnh Quang Xóm Nà Mạ, Xã Vĩnh Quang, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 860039)
274370 Điểm BĐVHX Chu Trinh Xóm Cốc Cằng, Xã Chu Trinh, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 850746)
271148 Đại lý bưu điện Ngọc Xuân Xóm Trúc 2, Xã Ngọc Xuân, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063855013)
270900 Bưu cục Hệ 1 Cao Bằng Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 852470)

Huyện Quảng Uyên

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
271500 Bưu cục cấp 2 Quảng Uyên Khu Hòa Bình, Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 02063.820033)
271520 Điểm BĐVHX Độc Lập Xóm Pò Muồng, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820492)
271540 Điểm BĐVHX Bình Lăng Xóm Khung Lủng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 837905)
271580 Điểm BĐVHX Quảng Hưng Xóm Đầu Cầu, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820465)
271610 Điểm BĐVHX Phi Hải Bản Quản II, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820007)
271700 Điểm BĐVHX Phúc Sen Khu Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 020633820033)
271720 Điểm BĐVHX Đoài Khôn Xóm Bản Chang, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 837923)
271740 Điểm BĐVHX Chí Thảo Khu Nà Rạc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820464)
271910 Điểm BĐVHX Ngọc Động Khu Phố Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820292)
271820 Điểm BĐVHX Tự Do Xóm Pác Khuổi, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820466)
271990 Điểm BĐVHX Hạnh Phúc Xóm Bản Tin, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 837922)
271940 Điểm BĐVHX Hoàng Hải Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820443)
271780 Điểm BĐVHX Cai Bộ Khu Phố Háng Cháu, Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820050)
271850 Điểm BĐVHX Hồng Định Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820506)
271880 Điểm BĐVHX Hồng Quang Xóm Lũng Rỵ, Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820507)


Huyện Hạ Lang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
272200 Bưu cục cấp 2 Hạ Lang Khu Phố Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang (ÐT: 02063.830233)
272280 Điểm BĐVHX Lý Quốc Xóm Bằng Ca, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang (ÐT: 02063835401)
272320 Điểm BĐVHX Thắng Lợi Xóm Bản Xà, Xã Thắng Lợi, Huyện Hạ Lang (ÐT: 837930)
272430 Điểm BĐVHX Việt Chu Xóm Nà Đắng, Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830303)
272260 Điểm BĐVHX Đồng Loan Xóm Bản Lung, Xã Đồng Loan, Huyện Hạ Lang (ÐT: 99226404)
272300 Điểm BĐVHX Minh Long Xóm Nà Quản, Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang (ÐT: 99226422)
272230 Điểm BĐVHX Quang Long Xóm Lũng Luông Dưới, Xã Quang Long, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830305)
272540 Điểm BĐVHX Thị Hoa Xóm Phia Đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830313)
272490 Điểm BĐVHX Thái Đức Xóm Lũng Liêng, Xã Thái Đức, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830438)
272520 Điểm BĐVHX Cô Ngân Xóm Bản Nha, Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang (ÐT: 837931)
272390 Điểm BĐVHX An Lạc Xóm Cô Cam, Xã An Lạc, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830067)
272370 Điểm BĐVHX Kim Loan Xóm Gia Lường, Xã Kim Loan, Huyện Hạ Lang (ÐT: 99626001)
272460 Điểm BĐVHX Vĩnh Quý Xóm Sang Chỉa, Xã Vịnh Quý, Huyện Hạ Lang (ÐT: 8302064)
272350 Điểm BĐVHX Đức Quang Xóm Bản Mắn, Xã Đức Quang, Huyện Hạ Lang (ÐT: )

Huyện Trùng Khánh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
272700 Bưu cục cấp 2 Trùng Khánh Tổ 4, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 02063.826191)
273170 Điểm BĐVHX Thông Huề Khu phố Thông Hòe, Xã Thông Huê, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 02063 605 230)
272760 Điểm BĐVHX Chí Viễn Khu Pò Tấu, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826140)
272810 Điểm BĐVHX Đàm Thủy Thôn Bản Rạ, Xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826335)
272850 Điểm BĐVHX Đình Phong Thôn Đỏng Luông, Xã Đình Phong, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826291)
273120 Điểm BĐVHX Đức Hồng Xóm Đầu Cầu, Xã Đức Hồng, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826354)
273000 Điểm BĐVHX Lăng Hiếu Xóm Đà Tiên, Xã Lăng Hiếu, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826311)
272930 Điểm BĐVHX Khâm Thành Xóm Nà Gọn, Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826315)
272950 Điểm BĐVHX Phong Nặm Xóm Canh Cấp, Xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826292)
273230 Điểm BĐVHX Đoài Côn Xóm Nà Quang, Xã Đoài Côn, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )
272880 Điểm BĐVHX Ngọc Khê Xóm Đỏng ỏi, Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )
272730 Điểm BĐVHX Đình Minh Thôn Phia Sách, Xã Đình Minh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826010)
273050 Điểm BĐVHX Phong Châu Xóm Thua Ma, Xã Phong Châu, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826853)
273030 Điểm BĐVHX Cảnh Tiên Xóm Pác Rao, Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826015)
272980 Điểm BĐVHX Ngọc Chung Xóm Cốc Chia, Xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )
272716 Điểm BĐVHX Thân giáp Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )
272717 Điểm BĐVHX Trung phúc Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )
272718 Điểm BĐVHX Cao thăng Thôn Lũng Gùng, Xã Cao Thăng, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )
272719 Điểm BĐVHX Lăng yên Xóm Pác Nà, Xã Lăng Yên, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Huyện Trà Lĩnh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
273400 Bưu cục cấp 2 Trà Lĩnh Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 02063.880105)
273410 Điểm BĐVHX Hùng Quốc Xóm Bản Hía, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880224)
273430 Điểm BĐVHX Xuân Nội Xóm Bản Mán, Xã Xuân Nội, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880091)
273460 Điểm BĐVHX Quang Trung Xóm Bản Ga, Xã Quang Trung, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880225)
273490 Điểm BĐVHX Tri Phương Xóm Bản Soa, Xã Tri Phương, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880203)
273510 Điểm BĐVHX Quang Hán Xóm Vững Bền, Xã Quang Hán, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880094)
273540 Điểm BĐVHX Cô Mười Xóm Cô Mười, Xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880283)
273600 Điểm BĐVHX Cao Chương Xóm Đỏng Vựt, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 3880145)
273580 Điểm BĐVHX Lưu Ngọc Xóm Lũng Pán, Xã Lưu Ngọc, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 837941)
273630 Điểm BĐVHX Quốc Toản Xóm Đèo Mã Phục, Xã Quốc Toản, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 880209)
273560 Điểm BĐVHX Quang Vinh Xóm Lũng Nặm, Xã Quang Vinh, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 837940)

Huyện Hòa An

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
273800 Bưu cục cấp 2 Hòa An Khu B, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An (ÐT: 02063.860144)
273880 Điểm BĐVHX Nguyễn Huệ Khu phố Án Lại, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An (ÐT: 02063 508049)
273930 Bưu cục cấp 3 Nà Rị Xóm Háng Hóa, Xã Nam Tuấn , Huyện Hoà An (ÐT: 860163)
273931 Điểm BĐVHX Nam Tuấn Xóm Bó Báng, Xã Nam Tuấn , Huyện Hoà An (ÐT: 860169)
274190 Điểm BĐVHX Hoàng Tung Xóm Bến Đò, Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An (ÐT: 860165)
274030 Điểm BĐVHX Dân Chủ Xóm Mỏ Sắt Nà Hoàng, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An (ÐT: 860161)
273810 Điểm BĐVHX Bế Triều Xóm Pác Gà, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An (ÐT: 860122)
274120 Điểm BĐVHX Bình Long Xóm Thua Khau, Xã Bình Long, Huyện Hoà An (ÐT: 860289)
274090 Điểm BĐVHX Hồng Việt Xóm Nà Vài, Xã Hồng Việt, Huyện Hoà An (ÐT: 860406)
274150 Điểm BĐVHX Trương Lương Xóm Bản Chang, Xã Trương Lương, Huyện Hoà An (ÐT: 837917)
273900 Điểm BĐVHX Đại Tiến Xóm Nà Khan, Xã Đại Tiến, Huyện Hoà An (ÐT: 837911)
274300 Điểm BĐVHX Bình Dương Xóm Thin Tắng, Xã Bình Dương, Huyện Hoà An (ÐT: 837910)
274270 Điểm BĐVHX Trưng Vương Xóm Cốc Chia, Xã Trưng Vương, Huyện Hoà An (ÐT: 837914)
274320 Điểm BĐVHX Bạch Đằng Xóm Nà Luông, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An (ÐT: 759545)
273850 Điểm BĐVHX Ngũ Lão Xóm Khuổi Hân, Xã Ngũ Lão, Huyện Hoà An (ÐT: 837912)
274350 Điểm BĐVHX Lê Chung Xóm Pác Khuổi, Xã Lê Chung, Huyện Hoà An (ÐT: 851743)
274390 Điểm BĐVHX Hà Trì Xóm Nặm Tàn, Xã Hà Trì, Huyện Hoà An (ÐT: )
274420 Điểm BĐVHX Hồng Nam Xóm Kẹm Coỏng, Xã Hồng Nam, Huyện Hoà An (ÐT: )
274250 Điểm BĐVHX Quang Trung Xóm Phan Thanh, Xã Quang Trung, Huyện Hoà An (ÐT: 837915)
274012 Điểm BĐVHX Đức Long Xóm Bằng Hà 1, Xã Đức Long, Huyện Hoà An (ÐT: )
274185 Điểm BĐVHX công trừng Xóm Lũng Diểu, Xã Công Trừng, Huyện Hoà An (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn