Tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (phần 2)

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại. (bao gồm các huyện: Huyện Mỹ Xuyên, Huyện Vĩnh Châu, Huyện Cù Lao Dung, Huyện Ngã Năm, Huyện Châu Thành, Huyện Trần Đề

Huyện Mỹ Xuyên

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

953000 

Bưu cục cấp 2 Mỹ Xuyên Số 05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993852599)

953100 

Bưu cục cấp 3 Đại Tâm Ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993892600)

953120 

Bưu cục cấp 3 Thạnh Phú Khu 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993853800)

953150 

Bưu cục cấp 3 Thạnh Quới Ấp Đay Sô, Xã Thạnh Qưới, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993894015)

953280 

Bưu cục cấp 3 Ngọc Tố Ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993855400)

953170 

Điểm BĐVHX Tham Đôn Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993851677)

953200 

Điểm BĐVHX Hòa Tú 1 Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993895000)

953220 

Điểm BĐVHX Gia Hòa 1 Ấp Vĩnh B, Xã Gia Hoà 1, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993890800)

953300 

Điểm BĐVHX Hòa Tú 2 Ấp Dương Kiển, Xã Hoà Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993896804)

953052 

Đại lý bưu điện Số 52 Đường Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: )

953122 

Đại lý bưu điện Khu 1 Khu 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 0793853377)

953185 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Tham Đôn Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: )

953268 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Ngọc Đông Ấp Hoà Đặng, Xã Ngọc Đông, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: )

953211 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hòa Tú 1 Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: )

953248 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Gia Hòa 2 Ấp Bình Hoà, Xã Gia Hoà 2, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: )

Huyện Vĩnh Châu

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

953500 

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Châu Khu II, Thị Trấn Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: 02993861011)

953520 

Điểm BĐVHX Vĩnh Châu Ấp Cà Săng, Xã Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: 0793862377)

953600 

Điểm BĐVHX Khánh Hòa Ấp Huỳnh Thu, Xã Khánh Hoà, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: 0793813001)

953580 

Điểm BĐVHX Hòa Đông Ấp Trà Teo, Xã Hòa Đông, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: 0793861636)

953620 

Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: 0793861635)

953660 

Điểm BĐVHX Vĩnh Tân Ấp Trà Vôn A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: 0793887100)

953680 

Điểm BĐVHX Lai Hòa Ấp Xẻo Cóc, Xã Lai Hoà, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: 0793887001)

953552 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lạc Hòa Ấp Ca Lạc, Xã Lạc Hoà, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: )

953571 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hải Ấp Trà Sết, Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: )

953631 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Hiệp Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: )

953652 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Phước Ấp Xẻo Me, Xã Vĩnh Phước, Huyện Vĩnh Châu (ÐT: )

Huyện Cù Lao Dung

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

953800 

Bưu cục cấp 2 Cù Lao Dung Ấp Phước Hoà B, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: 02993860000)

953830 

Bưu cục cấp 3 An Thạnh 3 Ấp An Nghiệp A, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: 02993848001)

953870 

Điểm BĐVHX An Thạnh Tây Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: 02993860255)

953840 

Điểm BĐVHX An Thạnh 1 Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: 02993843200)

953810 

Điểm BĐVHX An Thạnh Đông Ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: 02993860600)

953805 

Đại lý bưu điện Cù Lao Dung A Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: 0793897000)

953844 

Đại lý bưu điện Cồn Cát Ấp An Trung, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: )

953845 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh 1 Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: )

953864 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh Nam Ấp Vàm Hồ, Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: )

953889 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh 2 Ấp Bình Du B, Xã An Thạnh Nhì, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: )

953819 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng An Thạnh Đông Ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: )

953857 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Đại Ân 1 Ấp Đoàn Văn Tố A, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung (ÐT: )

Huyện Ngã Năm

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

954100 

Bưu cục cấp 2 Ngã Năm Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm, Huyện Ngã Năm (ÐT: 02993869300)

954050 

Bưu cục cấp 3 Tân Long Ấp Long Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Ngã Năm (ÐT: 02993899100)

954020 

Bưu cục cấp 3 Long Tân Ấp Tân Lập B, Xã Long Tân, Huyện Ngã Năm (ÐT: 02993870555)

954060 

Điểm BĐVHX Mỹ Quới Ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Qưới, Huyện Ngã Năm (ÐT: 02993868600)

954090 

Điểm BĐVHX Vĩnh Biên Ấp Vĩnh Mỹ A, Xã Vĩnh Biên, Huyện Ngã Năm (ÐT: 02993869669)

954110 

Điểm BĐVHX Vĩnh Quới Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Qưới, Huyện Ngã Năm (ÐT: 02993869670)

954046 

Điểm BĐVHX Long Bình Ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Huyện Ngã Năm (ÐT: 02993899511)

954085 

Điểm BĐVHX Mỹ Bình Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Bình, Huyện Ngã Năm (ÐT: 02993868400)

954099 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Vĩnh Biên Ấp Vĩnh Mỹ A, Xã Vĩnh Biên, Huyện Ngã Năm (ÐT: )

Huyện Châu Thành

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

952350 

Bưu cục cấp 3 An Trạch Ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993833000)

952410 

Bưu cục cấp 3 Thuận Hòa Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 0793835151)

952330 

Bưu cục cấp 3 Bố Thảo Ấp Châu Thành, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993836034)

952390 

Điểm BĐVHX Thiện Mỹ Ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993817299)

952370 

Điểm BĐVHX Phú Tân Ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993833510)

954448 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hồ Đắc Kiện Ấp Xây Đá A, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành (ÐT: )

954366 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Thuận Hòa Ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: )

954431 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Tâm Ấp Phú Thành B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành (ÐT: )

954430 

Điểm BĐVHX Phú Tâm Ấp Thọ Hòa Đông A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993839699)

954310 

Bưu cục cấp 2 Châu Thành Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 02993835400)

Huyện Trần Đề

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

954510 

Bưu cục cấp 2 Trần Đề Đường ấP Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề (ÐT: 02993846600)

953080 

Bưu cục cấp 3 Tài Văn Ấp Chắc Tưng, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề (ÐT: 02993851777)

951870 

Bưu cục cấp 3 Lịch Hội Thượng Ấp giồng giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề (ÐT: 02993849800)

951910 

Bưu cục cấp 3 Kinh Ba Đường Ấp Giồng giữa, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề (ÐT: 02993846600)

951890 

Điểm BĐVHX Đại Ân 2 Ấp Chợ, Xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề (ÐT: 02993842000)

951860 

Điểm BĐVHX Liêu Tú Ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề (ÐT: 02993849777)

953371 

Điểm BĐVHX Viên An Ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề (ÐT: 02993885577)

953340 

Điểm BĐVHX Thạnh Thới An Ấp Đầy Hương 3, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề (ÐT: 02993886118)

953320 

Điểm BĐVHX Thạnh Thới Thuận Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề (ÐT: )

954631 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Trung Bình Ấp Chợ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề (ÐT: )

954521 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Lịch Hội Thượng Ấp Nam Chánh, Xã Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề (ÐT: )

954651 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Viên An Ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề (ÐT: )

954661 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Viên Bình Ấp Đào Viên, Xã Viên Bình, Huyện Trần Đề (ÐT: )

954601 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Thạnh Thới Thuận Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn