Tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (phần 1)

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại. (bao gồm các huyện: Thành phố Sóc Trăng, Huyện Long Phú, Huyện Kế Sách, Huyện Mỹ Tú, Huyện Thạnh Trị)

Thành phố Sóc Trăng

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

950000 

Bưu cục cấp 1 Sóc Trăng Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: 02993820051)

950900 

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Sóc Trăng Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: 02993820051)

954280 

Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị Bán hàng Số 1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: 02993614939)

951045 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 1 Số 60, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )

951656 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 2 Số 149, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )

954221 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 3 Số 392, Đường Lê Duẩn, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )

954231 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 4 Số 538, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )

954251 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 5 Số 01, Đường Kinh 30/4, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )

954275 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 6 Số 245, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )

951578 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 7 Số 360, Đường Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )

951329 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 8 Số 481, Đường Lê Duẩn, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )

951591 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 9 Số 1035, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: )

954290 

Bưu cục văn phòng VP BĐT Sóc Trăng Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: 0793629629)

951657 

Điểm BĐVHX BĐ-VHX Phường 2 Số 603, Hẻm 538, Đường Quốc Lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng (ÐT: 0919730999)

Huyện Long Phú 

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

951700 

Bưu cục cấp 2 Long Phú Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú (ÐT: 02993856856)

951740 

Bưu cục cấp 3 Đại Ngãi Ấp Ngãi Hội 1, Xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú (ÐT: 02993858111)

951800 

Bưu cục cấp 3 Trường Khánh Ấp Trường Thành A, Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993844753)

951820 

Bưu cục cấp 3 Tân Thạnh Ấp Saintard, Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993840000)

951770 

Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Tân Quy B, Xã Tân Hưng, Huyện Long Phú (ÐT: 02993840022)

951840 

Điểm BĐVHX Long Phú Ấp Nước Mặn 1, Xã Long Phú, Huyện Long Phú (ÐT: 02993856506)

951780 

Điểm BĐVHX Châu Khánh Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993840111)

951760 

Điểm BĐVHX Song Phụng Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú (ÐT: 02993858666)

951730 

Điểm BĐVHX Hậu Thạnh Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993858777)

951785 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Châu Khánh Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú (ÐT: )

951736 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hậu Thanh Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú (ÐT: )

951726 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Long Đức Ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú (ÐT: )

951765 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Song Phụng Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú (ÐT: )

951796 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Hữu Ấp Phú Đa, Xã Phú Hữu, Huyện Long Phú (ÐT: )

 Huyện Kế Sách

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

952000 

Bưu cục cấp 2 Kế Sách Ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993876190)

952100 

Bưu cục cấp 3 Cái Côn Ấp An Ninh 2, Xã An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993880000)

952160 

Đại lý bưu điện Đại Hải Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993879449)

952040 

Bưu cục cấp 3 Thới An Hội Ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993878222)

952020 

Điểm BĐVHX Nhơn Mỹ Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993882151)

952060 

Điểm BĐVHX An Lạc Tây Ấp An Hòa, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993878729)

952110 

Đại lý bưu điện Xuân Hòa Ấp Hòa Phú, Xã Xuân Hoà, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993773150)

952120 

Đại lý bưu điện Ba Trinh Ấp 6, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993816198)

952070 

Điểm BĐVHX Phong Nẫm Ấp Phong Hòa, Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993880325)

952080 

Điểm BĐVHX Trinh Phú Ấp 9, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993878590)

952180 

Điểm BĐVHX An Mỹ Ấp Phú Tây, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993876021)

952150 

Đại lý bưu điện Kế An Ấp Xóm Chòi, Xã Kế An, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993815100)

952161 

Đại lý bưu điện Mang Cá 1 Ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách (ÐT: 0793879571)

952181 

Đại lý bưu điện An Mỹ 1 Ấp Ba, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách (ÐT: 02993877867)

952173 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Đại Hải Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách (ÐT: )

952129 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Ba Trinh Ấp 7, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách (ÐT: )

952117 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Xuân Hòa Ấp Hòa Phú, Xã Xuân Hoà, Huyện Kế Sách (ÐT: )

952157 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Kế An Ấp Số 1, Xã Kế An, Huyện Kế Sách (ÐT: )

Huyện Mỹ Tú

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

952300 

Bưu cục cấp 2 Mỹ Tú Ấp Cầu Đồn, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993871522)

952310 

Điểm BĐVHX Mỹ Hương Ấp Xóm Lớn, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993871555)

952470 

Điểm BĐVHX Long Hưng Ấp Tân Thành, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 0935068773)

952510 

Điểm BĐVHX Mỹ Tú Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993871701)

952570 

Điểm BĐVHX Thuận Hưng Ấp Tà Ân A1, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993836250)

952530 

Điểm BĐVHX Mỹ Phước Ấp Phước Ninh, Xã Mỹ Phước, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993505010)

952550 

Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Ấp Tam Sóc D1, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993830020)

952504 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hưng Phú Ấp Phương Bình 1, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú (ÐT: )

952599 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Mỹ Ấp Bưng Cóc, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỹ Tú (ÐT: )

Huyện Thạnh Trị 

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

952700 

Bưu cục cấp 2 Thạnh Trị Đường QUỐC LỘ 1 A ẤP 2, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993867111)

952760 

Điểm BĐVHX Lâm Kiết Ấp Kiết Lợi, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993853560)

952770 

Điểm BĐVHX Thạnh Tân Ấp B1, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993899139)

952730 

Điểm BĐVHX Tuân Tức Ấp Trung Hòa, Xã Tuân Tức, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993866018)

952810 

Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Ấp 15, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993868100)

952740 

Điểm BĐVHX Lâm Tân Ấp Kiết Nhất A, Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993504405)

952830 

Bưu cục cấp 3 Châu Hưng Ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993898222)

952867 

Điểm BĐVHX Vĩnh Thành Ấp 20, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị (ÐT: 02993868444)

952801 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Thạnh Trị Ấp Tà Điếp C1, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị (ÐT: )

952849 

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Châu Hưng Ấp Kinh Ngay 2, Xã Châu Hưng, Huyện Thạnh Trị (ÐT: )

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn