Tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Long An (phần 1)

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Long An với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại. (bao gồm các huyện: Thành phố Tân An, Huyện Châu Thành, Huyện Tân Trụ, Huyện Bến Lức, Huyện Cần Đước, Huyện Cần Giuộc, Huyện Thủ Thừa )

Thành phố Tân An

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

850000 

Bưu cục cấp 1 Tân An Ấp 3, Xã Bình Tâm, Thành phố Tân An (ÐT: 272551014)

850900 

Bưu cục cấp 3 Chợ Tân An Ấp 3, Xã Hướng Thọ Phú, Thành phố Tân An (ÐT: 272522017)

851000 

Bưu cục Hệ 1 Long An Ấp Bình Trung, Xã Nhơn Thạnh Trung, Thành phố Tân An (ÐT: 272827571)

851050 

Bưu cục văn phòng Văn phòng BĐT Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An (ÐT: 272834007)

851166 

Điểm BĐVHX An Vĩnh Ngãi Ấp Quyết Thắng, Xã Khánh Hậu, Thành phố Tân An (ÐT: 272511015)

851460 

Điểm BĐVHX BÌnh Tâm Ấp Vĩnh Hòa, Xã An Vĩnh Ngãi, Thành phố Tân An (ÐT: 272828187)

851495 

Điểm BĐVHX Hướng Thọ Phú Đường Quốc Lộ 1, Phường 2, Thành phố Tân An (ÐT: )

851550 

Điểm BĐVHX Khánh Hậu 2 Hẻm đường Nam Thủ Tửu, Phố Thủ Tửu 2, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An (ÐT: )

851570 

Điểm BĐVHX Khánh Hậu Số 1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2, Thành phố Tân An (ÐT: 2723835835)

851571 

Điểm BĐVHX Lợi Bình Nhơn Số 55, Đường Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An (ÐT: 02723521007)

851590 

Điểm BĐVHX Nhơn Thạnh Trung Số 55, Đường Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An (ÐT: 2723826446)

851606 

Hòm thư Công cộng 01 Số 55, Ngách 36, Hẻm 47, Đường Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An (ÐT: )

Huyện Châu Thành

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

851800 

Bưu cục cấp 2 Châu Thành Ấp 2, Xã Hoà Phú, Huyện Châu Thành (ÐT: 272877844)

851820 

Điểm BĐVHX An Lục Long Ấp 8, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành (ÐT: )

851830 

Điểm BĐVHX Bình Quới Ấp 8, Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành (ÐT: )

851850 

Điểm BĐVHX Dương Xuân Hội Ấp 8, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành (ÐT: 272671440)

851870 

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh Ấp Bình Trị 1, Xã Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành (ÐT: 272879008)

851890 

Điểm BĐVHX Hòa Phú Ấp Kỳ Châu, Xã Bình Qưới, Huyện Châu Thành (ÐT: 272661008)

851910 

Điểm BĐVHX Long Trì Ấp Lộ Đá, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 272877747)

851929 

Điểm BĐVHX Phú Ngãi Trị Ấp Long Thành, Xã Long Trì, Huyện Châu Thành (ÐT: )

851940 

Điểm BĐVHX Thanh Phú Long Ấp Mỹ Xuân, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành (ÐT: 272877944)

851950 

Điểm BĐVHX Thanh Vĩnh Đông Ấp Phú Xuân 1, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành (ÐT: 272662855)

851960 

Điểm BĐVHX Thuận Mỹ Ấp Thanh Tân, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 272664007)

851990 

Điểm BĐVHX Vĩnh Công Ấp Xuân Hòa 2, Xã Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: )

852000 

Hòm thư Công cộng Châu Thành 01 Số 47, Hẻm Khóm 3, Đường 827, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành (ÐT: 2723877007)

Huyện Tân Trụ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

852100 

Bưu cục cấp 2 Tân Trụ Ấp 2, Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ (ÐT: 272868016)

852110 

Điểm BĐVHX An Nhựt Tân Ấp 2, Xã Quê Mỹ Thạnh, Huyện Tân Trụ (ÐT: 272889948)

852130 

Điểm BĐVHX Bình Lãng Ấp 2, Xã Tân Phước Tây, Huyện Tân Trụ (ÐT: 272866009)

852140 

Điểm BĐVHX Bình Tịnh Ấp 5, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ (ÐT: 272889008)

852150 

Điểm BĐVHX Bình Trinh Đông Ấp Bình Điện, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ (ÐT: 272868010)

852176 

Điểm BĐVHX Đức Tân Ấp Bình Đông, Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ (ÐT: 272867589)

852183 

Điểm BĐVHX Lạc Tấn Ấp Bình Đức, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ (ÐT: 272866008)

852190 

Điểm BĐVHX Mỹ Bình Ấp Bình Lợi, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ (ÐT: 272867588)

852200 

Điểm BĐVHX Nhựt Ninh Ấp Bình Tây, Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ (ÐT: 272889289)

852217 

Điểm BĐVHX Quê Mỹ Thạnh Ấp Bình Thạnh, Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ (ÐT: 272868017)

852220 

Điểm BĐVHX Tân Phước Tây Ấp Tân Bình, Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ (ÐT: 2723867007)

Huyện Bến Lức

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

852300 

Bưu cục cấp 2 Bến Lức Ấp 1 A, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức (ÐT: 272891005)

852309 

Bưu cục cấp 3 Gò Đen Ấp 1, Xã Tân Hoà, Huyện Bến Lức (ÐT: )

852339 

Bưu cục cấp 3 Thuận Đạo Ấp 2, Xã Bình Đức, Huyện Bến Lức (ÐT: )

852340 

Đại lý bưu điện Bến Lức Số 3 Ấp 2, Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức (ÐT: 272648007)

852350 

Điểm BĐVHX An Thạnh Ấp 2, Xã Thạnh Hoà, Huyện Bến Lức (ÐT: )

852383 

Điểm BĐVHX Bình Đức Ấp 3, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức (ÐT: 272891000)

852390 

Điểm BĐVHX Long Hiệp Ấp 4, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức (ÐT: 272873510)

852410 

Điểm BĐVHX Lương Bình Ấp 5, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức (ÐT: )

852430 

Điểm BĐVHX Lương Hòa Ấp 5, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức (ÐT: 272 3891007)

852450 

Điểm BĐVHX Mỹ Yên Ấp 5, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức (ÐT: )

852470 

Điểm BĐVHX Nhựt Chánh Ấp 6 B, Xã Lương Hoà, Huyện Bến Lức (ÐT: 272873007)

852480 

Điểm BĐVHX Tân Bửu Ấp Chợ, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức (ÐT: 2723870007)

852490 

Điểm BĐVHX Tân Hòa Ấp Long Bình, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức (ÐT: )

852500 

Điểm BĐVHX Thạnh Đức Ấp Thạnh Hiệp, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức (ÐT: )

852510 

Điểm BĐVHX Thạnh Hòa Khu phố 4, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức (ÐT: 2723655006)

852530 

Điểm BĐVHX Thạnh Lợi Số 204, Khu phố 8, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức (ÐT: 2723871008)

852540 

Điểm BĐVHX Thanh Phú Số 26A/1, Ấp Xóm Cống, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức (ÐT: 272891997)

Huyện Cần Đước

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

852700 

Bưu cục cấp 2 Cần Đước Ấp 1 B, Xã Long Hoà, Huyện Cần Đước (ÐT: )

852720 

Bưu cục cấp 3 Rạch Kiến Ấp 1, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước (ÐT: 272883701)

852740 

Điểm BĐVHX Long Cang Ấp 1, Xã Long Định, Huyện Cần Đước (ÐT: 272883200)

852741 

Điểm BĐVHX Long Định Ấp 1, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước (ÐT: 272721272)

852760 

Điểm BĐVHX Long Hòa Ấp 1, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước (ÐT: 272885643)

852782 

Điểm BĐVHX Long Hựu Đông 2 Ấp 2, Xã Long Sơn, Huyện Cần Đước (ÐT: 272883222)

852790 

Điểm BĐVHX Long Hựu Đông Ấp 2, Xã Phước Tuy, Huyện Cần Đước (ÐT: 272882000)

852791 

Điểm BĐVHX Long Hựu Tây Ấp 2, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước (ÐT: )

852810 

Điểm BĐVHX Long Khê Ấp 3, Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước (ÐT: 272880915)

852811 

Điểm BĐVHX Long Sơn Ấp 4, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước (ÐT: 272883007)

852830 

Điểm BĐVHX Long Trạch Ấp 5, Xã Long Hoà, Huyện Cần Đước (ÐT: 2723880007)

852854 

Điểm BĐVHX Mỹ Lệ 2 Ấp 6, Xã Tân Ân, Huyện Cần Đước (ÐT: 272711858)

852860 

Điểm BĐVHX Mỹ Lệ Ấp Chợ Trạm, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước (ÐT: 272885644)

852861 

Điểm BĐVHX Phước Đông Ấp Chợ, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước (ÐT: 272884008)

852880 

Điểm BĐVHX Phước Tuy Ấp Đông Trung, Xã Tân Chánh, Huyện Cần Đước (ÐT: 272719990)

852890 

Điểm BĐVHX Phước Vân 2 Ấp Long Thanh, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước (ÐT: 272886123)

852900 

Điểm BĐVHX Phước Vân Ấp Nhà Trường, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước (ÐT: )

852910 

Điểm BĐVHX Tân Ân Ấp Rạch Đào, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước (ÐT: )

852930 

Điểm BĐVHX Tân Chánh Ấp Tây, Xã Long Hựu Tây, Huyện Cần Đước (ÐT: 272884211)

852950 

Điểm BĐVHX Tân Lân 2 Ấp Trung, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước (ÐT: )

852979 

Điểm BĐVHX Tân Trạch Khu 1 A, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước (ÐT: 2723881007)

Huyện Cần Giuộc 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

853100 

Bưu cục cấp 2 Cần Giuộc Ấp 2, Xã Long An, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272895332)

853140 

Điểm BĐVHX Đông Thạnh Ấp 2, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272876332)

853150 

Điểm BĐVHX Long An Ấp 2/5, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272875331)

853160 

Điểm BĐVHX Long Hậu Ấp Hòa Thuận 2, Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc (ÐT: )

853170 

Điểm BĐVHX Long Phụng Ấp Kim Điền, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272875400)

853180 

Điểm BĐVHX Long Thượng Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272737333)

853200 

Điểm BĐVHX Mỹ Lộc Ấp Long Thạnh, Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272892007)

853210 

Điểm BĐVHX Phước Hậu Ấp Ngoài, Xã Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272892242)

853220 

Điểm BĐVHX Phước Lại Ấp Phước Kế, Xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc (ÐT: )

853230 

Điểm BĐVHX Phước Lâm Ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272892243)

853240 

Điểm BĐVHX Phước Lý Ấp Tân Đông, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc (ÐT: )

853250 

Điểm BĐVHX Phước Vĩnh Đông Ấp Tân Thanh, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272875404)

853270 

Điểm BĐVHX Phước Vĩnh Tây Ấp Tây Phú, Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272876331)

853290 

Điểm BĐVHX Tân Kim Ấp Tây, Xã Đông Thạnh, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272876008)

853300 

Điểm BĐVHX Tân Tập Ấp Thạnh Trung, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272876300)

853310 

Điểm BĐVHX Thuận Thành Ấp Thuận Nam, Xã Thuận Thành, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 272895402)

853320 

Điểm BĐVHX Trường Bình Số 12, Đường Quốc Lộ 50, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc (ÐT: 2723875007)

Huyện Thủ Thừa

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

853560 

Điểm BĐVHX Tân Thành Số 42, Đường Trưng Trắc, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa (ÐT: 2723864007)

853550 

Điểm BĐVHX Tân Lập Ấp Vàm Kinh, Xã Bình An, Huyện Thủ Thừa (ÐT: 272865000)

853540 

Điểm BĐVHX Nhị Thành Ấp Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa (ÐT: 272865111)

853530 

Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Ấp Bà Mía, Xã Mỹ Lạc, Huyện Thủ Thừa (ÐT: )

853520 

Điểm BĐVHX Mỹ Phú Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Thủ Thừa (ÐT: )

853510 

Điểm BĐVHX Mỹ Lạc Ấp 3, Xã Tân Thành, Huyện Thủ Thừa (ÐT: 272611006)

853500 

Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp 3, Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa (ÐT: )

853490 

Điểm BĐVHX Long Thuận Ấp 3, Xã Mỹ An, Huyện Thủ Thừa (ÐT: )

853484 

Điểm BĐVHX Long Thạnh Ấp 3, Xã Long Thành, Huyện Thủ Thừa (ÐT: 272611002)

853474 

Điểm BĐVHX Long Thành Ấp 2, Xã Tân Lập, Huyện Thủ Thừa (ÐT: 272611000)

853465 

Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp 2, Xã Long Thuận, Huyện Thủ Thừa (ÐT: )

853441 

Điểm BĐVHX Bình An Ấp 2, Xã Long Thạnh, Huyện Thủ Thừa (ÐT: 272863002)

853400 

Bưu cục cấp 2 Thủ Thừa Ấp 1, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa (ÐT: 272864999)

học thiết kế website


Bình luận của bạn