Tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (phần 1)

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại. (bao gồm các huyện: Thành phố Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Huyện Lương Sơn, Huyện Đà Bắc, Huyện Tân Lạc, Huyện Mai Châu)

Thành phố Hòa Bình

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
350000 Bưu cục cấp 1 Hòa Bình Tổ 21, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183857805)
351000 Bưu cục cấp 3 Phương Lâm Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183852067)
351080 Bưu cục cấp 3 Đồng Tiến Tổ 22, Phường Đồng Tiến, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183896072)
351170 Bưu cục cấp 3 Tân Hòa Sô´150, Tổ 1, Phường Tân Hoà, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: )
351240 Bưu cục cấp 3 Tân Thịnh Tổ 1b, Tổ 1a, Phường Tân Thịnh, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183881723)
351290 Bưu cục cấp 3 Phố Chăm Đường An Dương Vương, Phường Chăm Mát, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183891567)
351070 Điểm BĐVHX Sủ Ngòi Xóm sủ, Xã Sủ Ngòi, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 851711)
351130 Điểm BĐVHX Thịnh Lang Tổ 6, Phường Thịnh Lang, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 883824)
351230 Điểm BĐVHX Hòa Bình Xóm Đông Lạnh, Xã Hoà Bình, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 883825)
351270 Điểm BĐVHX Thái Thịnh Xóm Tiểu Khu 10, Xã Thái Thịnh, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 881412)
351350 Điểm BĐVHX Dân Chủ Xóm Tân Lập, Xã Dân Chủ, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 891154)
351340 Điểm BĐVHX Thống Nhất Xóm 5, Xã Thống Nhất, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 891155)
351180 Điểm BĐVHX Yên Mông Xóm Yên Hòa 2, Xã Yên Mông, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 881411)
351630 Điểm BĐVHX Trung Minh Khu phố Ngọc, Xã Trung Minh, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 841404)
350900 Bưu cục Hệ 1 Hoà Bình Tổ 31, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183852240)
351060 Bưu cục văn phòng VP BĐT Hòa Bình Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183853061)
351110 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thành Phố Hòa Bình Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình (ÐT: 02183899856)

Huyện Kỳ Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
351500 Bưu cục cấp 2 Kỳ Sơn Xóm Khu 1, Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 02183842377)
351530 Bưu cục cấp 3 Bãi Nai Xóm Bãi Nai, Xã Mông Hoá, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 02183842233)
351510 Điểm BĐVHX Dân Hạ Xóm Văn Tiến, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 841405)
351531 Điểm BĐVHX Mông Hóa Xóm Dụ 7A, Xã Mông Hoá, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842455)
351560 Điểm BĐVHX Dân Hòa Xóm Đẽnh, Xã Dân Hoà, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842610)
351570 Điểm BĐVHX Phúc Tiến Xóm Quyết tỉến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842611)
351580 Điểm BĐVHX Hợp Thành Xóm Ngọc xạ, Xã Hợp Thành, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842141)
351600 Điểm BĐVHX Phú Minh Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842137)
351610 Điểm BĐVHX BĐVHX Hợp Thịnh Xóm Hạnh Phúc, Xã Hợp Thịnh, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 842137)
351650 Điểm BĐVHX Độc Lập Xóm Sòng, Xã Độc Lập, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 891535)
351860 Điểm BĐVHX Yên Quang Xóm Mùn 1, Xã Yên Quang, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: 820047)
351640 Bưu cục văn phòng VP BĐH Kỳ Sơn Xóm Pheo, Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn (ÐT: )

Huyện Lương Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
351700 Bưu cục cấp 2 L­ương Sơn Tiểu Khu 8, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 02183824180)
351725 Bưu cục cấp 3 Bãi Lạng Tiểu Khu 3, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 02183826888)
355170 Bưu cục cấp 3 Chợ Bến Xóm Chợ Bến, Xã Cao Thắng, Huyện Lương Sơn (ÐT: 02183877101)
351730 Điểm BĐVHX Hòa Sơn Xóm Đồng Táu, Xã Hoà Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 825031)
351750 Điểm BĐVHX Lâm Sơn Xóm Rổng tằm, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 824477)
351970 Điểm BĐVHX Nhuận Trạch Xóm Đồng Sẽ, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn (ÐT: 824301)
351890 Điểm BĐVHX Tân Vinh Xóm Cời, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn (ÐT: 824313)
351930 Điểm BĐVHX Hợp Hòa Xóm Đồng ỷ, Xã Hợp Hoà, Huyện Lương Sơn (ÐT: 825030)
351940 Điểm BĐVHX Cư Yên Xóm Gò Đẻ, Xã Cư Yên, Huyện Lương Sơn (ÐT: 825383)
351880 Điểm BĐVHX Trường Sơn Xóm Cột Bài, Xã Trường Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 825255)
351910 Điểm BĐVHX Cao Răm Xóm Hui, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn (ÐT: 824381)
355150 Điểm BĐVHX Long Sơn Xóm Hợp Thung, Xã Long Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 877003)
355171 Điểm BĐVHX Cao Thắng Xóm Chợ bến, Xã Cao Thắng, Huyện Lương Sơn (ÐT: 877230)
355160 Điểm BĐVHX Thanh Lương Xóm Sấu hạ, Xã Thanh Lương, Huyện Lương Sơn (ÐT: 877158)
355190 Điểm BĐVHX Cao Dương Xóm Đồng bon, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn (ÐT: 877156)
355210 Điểm BĐVHX Hợp Châu Xóm Quang trung, Xã Hợp Châu, Huyện Lương Sơn (ÐT: 877319)
355230 Điểm BĐVHX Tân Thành Xóm Phượng sồ, Xã Tân Thành, Huyện Lương Sơn (ÐT: 877202)
355620 Điểm BĐVHX Hợp Thanh Xóm Cầu chồm, Xã Hợp Thanh, Huyện Lương Sơn (ÐT: 873175)
352000 Điểm BĐVHX Tiến Sơn Xóm Ghên, Xã Tiến Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 822530)
352010 Điểm BĐVHX Trung Sơn Xóm Bến Cuối, Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 877186)
352040 Điểm BĐVHX Thành Lập Xóm Ao Kềnh, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn (ÐT: 877190)
352020 Điểm BĐVHX Liên Sơn Xóm Đồn Vận, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 034711758)
351780 Bưu cục văn phòng VP BĐH Lương Sơn Tiểu Khu 1, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn (ÐT: 02183825945)

Huyện Đà Bắc

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
352200 Bưu cục cấp 2 Đà Bắc Tiểu Khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc (ÐT: 02183827501)
352210 Điểm BĐVHX Tu Lý Xóm Bình Lý, Xã Tu Lý, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827415)
352230 Điểm BĐVHX Hào Lý Xóm Quyết Chiến, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827076)
352250 Điểm BĐVHX Tân Minh Xóm Tát, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828091)
352330 Điểm BĐVHX Đoàn Kết Xóm Lăm, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839107)
352390 Điểm BĐVHX Đồng Ruộng Xóm Thượng, Xã Đồng Ruộng, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839110)
352270 Điểm BĐVHX Tân Pheo Xóm Chàm, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839113)
352350 Điểm BĐVHX Đồng Chum Xóm Mới, Xã Đồng Chum, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828352)
352370 Điểm BĐVHX Mường Chiềng Xóm Chum Nua, Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828354)
352380 Điểm BĐVHX Mường Tuổng Xóm Tuổng Đồi, Xã Mường Tuổng, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839108)
352290 Điểm BĐVHX Giáp Đắt Xóm Đắt, Xã Giáp Đắt, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828351)
352310 Điểm BĐVHX Suôí Nánh Xóm Cơi, Xã Suối Nánh, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828004)
352320 Điểm BĐVHX Đồng Nghê Xóm Mọc 2, Xã Đồng Nghê, Huyện Đà Bắc (ÐT: 828003)
352400 Điểm BĐVHX Trung Thành Xóm Tằm, Xã Trung Thành, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839106)
352520 Điểm BĐVHX Toàn Sơn Ấp Tróc s¬n, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827203)
352490 Điểm BĐVHX Hiền Lương Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827364)
352450 Điểm BĐVHX Cao Sơn Xóm Nà Chiếu, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc (ÐT: 827202)
352410 Điểm BĐVHX Yên Hoà Xóm Kìa, Xã Yên Hoà, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839105)
352500 Điểm BĐVHX Vầy Nưa Xóm Dưỡng, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839109)
352470 Điểm BĐVHX Tiền Phong Xóm Oi Nọi, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc (ÐT: 839104)
352280 Bưu cục văn phòng VP BĐH Đà Bắc Tiểu Khu Đoàn Kết, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc (ÐT: )

Huyện Tân Lạc

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
352700 Bưu cục cấp 2 Tân Lạc Tiểu Khu 3, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc (ÐT: 02183834017)
352820 Bưu cục cấp 3 Chợ Lồ Xóm Lồ, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc (ÐT: 02183834029)
352701 Điểm BĐVHX Mường Khến Tiểu Khu 3, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834103)
352710 Điểm BĐVHX Quy Hậu Xóm Khang, Xã Quy Hậu, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834071)
352730 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Xóm Chù Bụa, Xã Mỹ Hoà, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834427)
352740 Điểm BĐVHX Trung Hòa Xóm Đạy, Xã Trung Hoà, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839004)
352750 Điểm BĐVHX Ngòi Hoa Xóm Nẻ, Xã Ngòi Hoa, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839009)
352760 Điểm BĐVHX Phú Vinh Xóm Kè, Xã Phú Vinh, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839008)
352780 Điểm BĐVHX Phú Cường Khu phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834140)
352830 Điểm BĐVHX Phong Phú Xóm Lồ, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc (ÐT: 830571)
352850 Điểm BĐVHX Địch Giáo Xóm Mùn, Xã Địch Giáo, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834401)
352870 Điểm BĐVHX Quyết Chiến Xóm Biệng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839006)
352840 Điểm BĐVHX Tuân Lộ Xóm Cß, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834716)
352940 Điểm BĐVHX Mãn Đức Xóm Định, Xã Mãn Đức, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834373)
353040 Điểm BĐVHX Tử Nê Xóm 3 Phố Chùa, Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834033)
352880 Điểm BĐVHX Quy Mỹ Xóm Ào, Xã Quy Mỹ, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834713)
352910 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Xóm Hß duíi, Xã Bắc Sơn, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839012)
352890 Điểm BĐVHX Lũng Vân Xóm Bò, Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839005)
353060 Điểm BĐVHX Thanh Hối Xóm Bào, Xã Thanh Hối, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834370)
353080 Điểm BĐVHX Đông Lai Xóm Quê Bái, Xã Đông Lại, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834372)
353100 Điểm BĐVHX Ngọc Mỹ Xóm Dường, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Tân Lạc (ÐT: 02183834035)
352960 Điểm BĐVHX Do Nhân Xóm Mương 1, Xã Do Nhân, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839007)
352920 Điểm BĐVHX Nam Sơn Xóm Dồ, Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839012)
352980 Điểm BĐVHX Lỗ Sơn Xóm Đá 1, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839002)
353010 Điểm BĐVHX Gia Mô Xóm Dừng, Xã Gia Mô, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839001)
353020 Điểm BĐVHX Ngổ Luông Xóm Luông TRên, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc (ÐT: 839011)
352970 Bưu cục văn phòng VP BĐH Tân Lạc Tiểu Khu 1a, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc (ÐT: 02183834017)

Huyện Mai Châu

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
353300 Bưu cục cấp 2 Mai Châu Khu Phố Vãng, Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu (ÐT: 02183867091)
352430 Điểm BĐVHX Tân Dân Xóm Tôm, Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu (ÐT: 839111)
353350 Điểm BĐVHX Nà Phòn Khu xã nà phòn, Xã Nà Phỏn, Huyện Mai Châu (ÐT: 867202)
353310 Điểm BĐVHX Tòng Đậu Xóm Nhuối, Xã Tòng Đậu, Huyện Mai Châu (ÐT: 867265)
353320 Điểm BĐVHX Ba Khan Xóm Xóm 1, Xã Ba Khan, Huyện Mai Châu (ÐT: 01697249445)
353330 Điểm BĐVHX Tân Mai Thôn tân mai, Xã Tân Mai, Huyện Mai Châu (ÐT: 839310)
353340 Điểm BĐVHX Phúc Sạn Xóm Suối Nhúng, Xã Phúc Sạn, Huyện Mai Châu (ÐT: 868425)
353360 Điểm BĐVHX Nà Mèo Khu điểm bưu điện văn hóa xã nà phòn, Xã Nà Mèo, Huyện Mai Châu (ÐT: 867650)
353370 Điểm BĐVHX Đồng Bảng Khu xã đồng bảng, Xã Đồng Bảng, Huyện Mai Châu (ÐT: 867443)
353400 Điểm BĐVHX Bao La Thôn xóm long sắng, Xã Bao La, Huyện Mai Châu (ÐT: 839303)
353380 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Bò báu, Xã Tân Sơn, Huyện Mai Châu (ÐT: 839039)
353390 Điểm BĐVHX Pà Cò Thôn km45, Xã Pà Co, Huyện Mai Châu (ÐT: 839308)
353420 Điểm BĐVHX Hang Kia Thôn Điểm Bưu điện văn hóa xã hang kia, Xã Hang Kia, Huyện Mai Châu (ÐT: 839306)
353440 Điểm BĐVHX Cun Pheo Khu điểm bưu điện văn hóa xa bao la, Xã Cun Pheo, Huyện Mai Châu (ÐT: 839301)
353450 Điểm BĐVHX Xăm Khòe Thôn Xóm Te, Xã Xăm Khoè, Huyện Mai Châu (ÐT: 867823)
353470 Điểm BĐVHX Piềng Vế Khu xóm nam hòa, Xã Piềng Vẽ, Huyện Mai Châu (ÐT: 839302)
353490 Điểm BĐVHX Chiềng Châu Thôn Xóm Lác, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu (ÐT: 0911124074)
353590 Điểm BĐVHX Thung Khe Khu điểm bưu điện văn hóa xã thung khe, Xã Thung Khe, Huyện Mai Châu (ÐT: 867489)
353510 Điểm BĐVHX Mai Hạ Thôn Xóm Lầu, Xã Mai Hạ, Huyện Mai Châu (ÐT: 867800)
353520 Điểm BĐVHX Mai Hịch Khu Xóm Mai Hịch I, Xã Mai Hịch, Huyện Mai Châu (ÐT: 867769)
353570 Điểm BĐVHX Noong Luông Khu xóm chà đáy, Xã Noong Luông, Huyện Mai Châu (ÐT: 839305)
353531 Điểm BĐVHX Co Lương Thôn Xom Nghe, Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu (ÐT: 0948411390)
353550 Điểm BĐVHX Pù Bin Khu xóm bin, Xã Pù Bin, Huyện Mai Châu (ÐT: 839304)
353480 Bưu cục văn phòng VP BĐH Mai Châu Khu Phố Vãng, Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn