Tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (phần 2)

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (bao gồm các huyện: Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân, Phú Quý, La Gi)

Huyện Tánh Linh

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
803400Bưu cục cấp 2 Tánh Linh Số 451, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh (ÐT: 880101/BC880199)
803460Bưu cục cấp 3 Đồng Kho Thôn 2, Xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh (ÐT: 881401)
803490Bưu cục cấp 3 Măng Tố Thôn 2, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh (ÐT: 891506)
803540Bưu cục cấp 3 Gia An Thôn 3, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh (ÐT: 588701)
803401Điểm BĐVHX Lạc Tánh Khu phố Tân Thành, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh (ÐT: 880721)
803440Điểm BĐVHX Đức Bình Thôn 3, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh (ÐT: 0623 580022)
803430Điểm BĐVHX Đức Thuận Thôn Phú Thuận, Xã Đức Thuận, Huyện Tánh Linh (ÐT: )
803450Điểm BĐVHX La Ngâu Bản 2, Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh (ÐT: 881644)
803470Điểm BĐVHX Huy Khiêm Thôn 6, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh (ÐT: )
803480Điểm BĐVHX Bắc Ruộng Thôn 3, Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh (ÐT: )
803500Điểm BĐVHX Đức Tân Thôn 3, Xã Đức Tân, Huyện Tánh Linh (ÐT: 891392)
803530Điểm BĐVHX Đức Phú Thôn 2, Xã Đức Phú, Huyện Tánh Linh (ÐT: 0623 894000)
803510Điểm BĐVHX Nghị ĐứcThôn 1, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh (ÐT: )
803560Điểm BĐVHX Gia Huynh 1 Thôn 3, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh (ÐT: 880569)
803566Điểm BĐVHX Gia huynh 2 Thôn Bà Tá, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh (ÐT: )
803570Điểm BĐVHX Suối Kiết Thôn 4, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh (ÐT: 587001)

Huyện Đức Linh

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
803400Bưu cục cấp 2 Tánh Linh Số 451, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh (ÐT: 880101/BC880199)
803460Bưu cục cấp 3 Đồng Kho Thôn 2, Xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh (ÐT: 881401)
803490Bưu cục cấp 3 Măng Tố Thôn 2, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh (ÐT: 891506)
803540Bưu cục cấp 3 Gia An Thôn 3, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh (ÐT: 588701)
803401Điểm BĐVHX Lạc Tánh Khu phố Tân Thành, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh (ÐT: 880721)
803440Điểm BĐVHX Đức Bình Thôn 3, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh (ÐT: 0623 580022)
803430Điểm BĐVHX Đức Thuận Thôn Phú Thuận, Xã Đức Thuận, Huyện Tánh Linh (ÐT: )
803450Điểm BĐVHX La Ngâu Bản 2, Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh (ÐT: 881644)
803470Điểm BĐVHX Huy Khiêm Thôn 6, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh (ÐT: )
803480Điểm BĐVHX Bắc Ruộng Thôn 3, Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh (ÐT: )
803500Điểm BĐVHX Đức TânThôn 3, Xã Đức Tân, Huyện Tánh Linh (ÐT: 891392)
803530Điểm BĐVHX Đức Phú Thôn 2, Xã Đức Phú, Huyện Tánh Linh (ÐT: 0623 894000)
803510Điểm BĐVHX Nghị Đức Thôn 1, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh (ÐT: )
803560Điểm BĐVHX Gia Huynh 1 Thôn 3, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh (ÐT: 880569)
803566Điểm BĐVHX Gia huynh 2 Thôn Bà Tá, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh (ÐT: )
803570Điểm BĐVHX Suối Kiết Thôn 4, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh (ÐT: 587001)

Huyện Hàm Tân

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
804000Bưu cục cấp 2 Hàm Tân Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân (ÐT: 062-3877072/74)
804120Bưu cục cấp 3 Tân Minh Số 150, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân (ÐT: 878800)
804160Bưu cục cấp 3 Tân Thắng Thôn Gò Găng, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân (ÐT: 875170)
804150Bưu cục cấp 3 Sơn Mỹ Thôn 2, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân (ÐT: 565177)
804130Bưu cục cấp 3 Tân ĐứcThôn 1, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân (ÐT: 556014)
804081Điểm BĐVHX Tân Nghĩa Khu phố 6, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân (ÐT: )
804070Điểm BĐVHX Tân Hà Thôn Đông Hoà, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân (ÐT: 876533)
804060Điểm BĐVHX Tân Xuân Thôn Láng Gòn 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân (ÐT: 563048)
804100Điểm BĐVHX Sông Phan Thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân (ÐT: )
804140Điểm BĐVHX Tân Phúc Thôn 2, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân (ÐT: 878077)
804171Điểm BĐVHX Tân Thắng Thôn Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân (ÐT: 875146)

Huyện Phú Quý

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
804400Bưu cục cấp 2 Phú Quý Thôn Qúi Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Đảo Phú Quý (ÐT: 3769130)
804420Điểm BĐVHX Tam Thanh Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Đảo Phú Quý (ÐT: 769150)
804410Điểm BĐVHX Long Hải Thôn Qúi Hải, Xã Long Hải, Huyện Đảo Phú Quý (ÐT: 769306)

Huyện La Gi

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
804600Bưu cục cấp 2 La Gi Số 388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi (ÐT: (062)872780)
804610Bưu cục cấp 3 Phước Hội Số 120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi (ÐT: 0623.842166)
804870Bưu cục cấp 3 Tân Hải Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi (ÐT: 0623874949)
804807Điểm BĐVHX Tân An Khu phố 2, Phường Tân An, Thị xã La Gi (ÐT: 560190)
804709Điểm BĐVHX Tân Thiện Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân Thiện, Thị xã La Gi (ÐT: 0623.561206)
804750Điểm BĐVHX Bình Tân Số 86, Đường Nguyễn Trãi, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi (ÐT: 566400)
804890Điểm BĐVHX Tân Phước Đường Lê Minh Công, Xã Tân Phước, Thị xã La Gi (ÐT: )
804910Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Hiệp Tiến, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi (ÐT: 874600)
804822Hòm thư Công cộng GD LaGi Số 388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi (ÐT: 3872780)
804624Hòm thư Công cộng Phước Hội Số 120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi (ÐT: 3842166)
804879Hòm thư Công cộng Tân Hải Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi (ÐT: 3874949)
804667Hòm thư Công cộng Phước Lộc Đường Lê Minh Công, Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi (ÐT: )
804768Hòm thư Công cộng Tân Bình Khu phố 1, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn