Tra cứu mã bưu điện, số điện thoại, địa chỉ của các điểm bưu cục trong tỉnh Thái Bình

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, số điện thoại, địa chỉ của các điểm bưu cục trong tỉnh Thái Bình.

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
410000Bưu cục cấp 1 BƯU CỤC THÁI BÌNH Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273.838643;)
412590Bưu cục cấp 3 An Lễ Thôn Gia Lễ, Xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273.795027)
415750Bưu cục cấp 3 Chợ Đác Thôn Nam Hưng, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273.545500)
412100Bưu cục cấp 2 Đông Hưng Tổ 3, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng (ÐT: 02273.851222)
412270Bưu cục cấp 3 Cầu Vàng Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng (ÐT: 02273.561294)
412360Bưu cục cấp 3 Mê Linh Thôn Hữu, Xã Mê Linh, Huyện Đông Hưng (ÐT: 02273.898382)
412520Bưu cục cấp 3 Phố Tăng Thôn Tăng, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng (ÐT: 02273.851268)
412400Bưu cục cấp 3 Tiên Hưng Thôn Thần Khê, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng (ÐT: 02273.898383)
412130Bưu cục cấp 3 Đống Năm Thôn Cầu Năm, Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng (ÐT: 02273.552525)
412240Bưu cục cấp 3 Châu Giang Thôn Châu Giang, Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng (ÐT: 02273.852069)
412800Bưu cục cấp 2 BƯU CỤC GIAO DỊCH THÁI THỤY Khu 6, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ (ÐT: 02273.753474)
413300Bưu cục cấp 3 Chợ Tây Thôn Đoài Thịnh, Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thuỵ (ÐT: 02273.729265)
413180Bưu cục cấp 3 Chợ Thượng Thôn Nha Xuyên, Xã Thái Phúc, Huyện Thái Thuỵ (ÐT: 02273.770480)
412980Bưu cục cấp 3 Chợ Giành Thôn An Định, Xã Thụy Văn, Huyện Thái Thuỵ (ÐT: 02273.856003)
412920Bưu cục cấp 3 Thụy Xuân Thôn Vạn Xuân Nam, Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thuỵ (ÐT: 02273.859003)
413380Bưu cục cấp 3 Thái Hòa Thôn Tự Các, Xã Thái Hoà, Huyện Thái Thuỵ (ÐT: 02273.720002)
413220Bưu cục cấp 3 Cầu Cau Thôn Văn Hàn Bắc, Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thuỵ (ÐT: 02273.854002)
413110Bưu cục cấp 3 Thụy Phong Thôn Phong Lẫm, Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thuỵ (ÐT: 02273.855003)
413600Bưu cục cấp 2 BƯU CỤC GIAO DỊCH QUỲNH PHỤ Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.863261)
413860Bưu cục cấp 3 Tư Môi Thôn An Bài, Thị Trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.867017)
414050Bưu cục cấp 3 Cầu Vật Thôn Đồng Kỷ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.865002)
413810Bưu cục cấp 3 Chợ Mụa Thôn Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.864002)
414020Bưu cục cấp 3 Chợ Hới Thôn Trình Nguyên, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.923394)
413760Bưu cục cấp 3 Bến Hiệp Thôn Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.863431)
414200Bưu cục cấp 2 BƯU CỤC GIAO DỊCH HƯNG HÀKhu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.861282)
414360Bưu cục cấp 3 Cống Rút Thôn Nhân Phú, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.975004)
414540Bưu cục cấp 3 Hưng Nhân Thôn Thị An, Xã Phú Sơn, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.862020)
414720Bưu cục cấp 3 Chiều Dương Thôn Thanh Triều, Xã Tân Lễ, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.862031)
414500Bưu cục cấp 3 Chợ Nhội Thôn Minh Xuyên, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.860003)
414900Bưu cục cấp 2 BƯU CỤC GIAO DỊCH VŨ THƯ Khu Minh Tân 1, Thị Trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư (ÐT: 02273.826201)
415120Bưu cục cấp 3 Tân Đệ Thôn Bổng Điền Bắc, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư (ÐT: 02273.825001)
415150Bưu cục cấp 3 Chợ Búng Thôn Mỹ Lộc 1, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư (ÐT: 02273.722001)
414970Bưu cục cấp 3 Cầu Cọi Thôn Mỹ Am, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư (ÐT: 02273.639731)
414940Bưu cục cấp 3 Chợ Mễ Thôn Ô Mễ 1, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư (ÐT: 02273.633263)
415210Bưu cục cấp 3 Hiệp Hòa Thôn An Để, Xã Hiệp Hoà, Huyện Vũ Thư (ÐT: 02273.722002)
415320Bưu cục cấp 3 Bồng Tiên Thôn Song Thủy, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư (ÐT: 02273.827001)
415500Bưu cục cấp 2 BƯU CỤC GIAO DỊCH KIẾN XƯƠNG Khu Công Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương (ÐT: 02273.821784)
415840Bưu cục cấp 3 Chợ Sóc Thôn 2, Xã Vũ Quý, Huyện Kiến Xương (ÐT: 02273.822002)
415580Bưu cục cấp 3 Chợ Lụ Thôn An Thái, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương (ÐT: 02273.810282)
416000Bưu cục cấp 3 Chợ Gốc Thôn Điện Biên, Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương (ÐT: 02273.818818)
416200Bưu cục cấp 2 BƯU CỤC GIAO DỊCH TIỀN HẢI Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.823678)
416290Bưu cục cấp 3 Đồng Châu Thôn Đồng Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.824103)
416300Bưu cục cấp 3 Kênh Xuyên Thôn Quý Đức, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.666111)
416540Bưu cục cấp 3 Trung Đồng Thôn Vĩnh Trà, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.883016)
416490Bưu cục cấp 3 Hướng Tân Thôn Hướng Tân, Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.681363)

học thiết kế website


Bình luận của bạn