Tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Quảng Ngãi (phần 1)

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Quảng Ngãi: Thành phố Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn, huyện Sơn Tịnh, huyện Bình Sơn, huyện Trà Bồng, huyện Tây Trà, huyện Sơn Tây

Thành phố Quảng Ngãi

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

570000 

Bưu cục cấp 1 Quảng Ngãi Sô´80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: 3823303)

571250 

Bưu cục cấp 3 Lê Trung Đình Sô´230, Đường Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: 819104)

570900 

Bưu cục cấp 3 Bưu điện Hệ 1 Quảng Ngãi Sô´80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: )

571020 

Bưu cục cấp 3 Quang Trung Sô´70, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: 815593)

574480 

Bưu cục cấp 3 Đinh Tiên Hoàng Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: )

574350 

Bưu cục cấp 3 Hai Bà Trưng Đường Hai Bà Trưng, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: )

574530 

Bưu cục cấp 3 Cổ Luỹ Thôn Làng Cá, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: )

571010 

Điểm BĐVHX Nghĩa Dũng Thôn 2, Xã Nghĩa Dũng, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: 829732)

571000 

Điểm BĐVHX Nghĩa Dõng Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: 829731)

574540 

Điểm BĐVHX Nghĩa Phú Thôn Thanh An, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: )

574510 

Điểm BĐVHX Nghĩa Hà Thôn Bình Đông, Xã Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: )

574490 

Điểm BĐVHX Nghĩa An Thôn Phổ An, Xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: )

571253 

Đại lý bưu điện Thành Cổ Đường Thành Cổ Núi Bút, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: 818762)

574435 

Đại lý bưu điện Trần Quốc Tuấn Đường Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: )

571197 

Đại lý bưu điện Ngã Năm Mới Sô´01, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: 812516)

571350 

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ngãi Hẻm 68, Đường Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi (ÐT: 055 3822932)

Huyện Lý Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

571400 

Bưu cục cấp 2 Lý Sơn Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn (ÐT: 867152)

571410 

Điểm BĐVHX An Vĩnh Thôn Tây An Vĩnh, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn (ÐT: 867154)

571401 

Điểm BĐVHX An Hải Thôn Đông An Hải, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn (ÐT: 867153)

571421 

Điểm BĐVHX An Bình Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn (ÐT: 862853)

Huyện Sơn Tịnh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

571500 

Bưu cục cấp 2 Sơn Tịnh Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 842148)

571560 

Bưu cục cấp 3 Sơn Mỹ Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 843234)

571530 

Điểm BĐVHX Tịnh An Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 670766)

571600 

Điểm BĐVHX Tịnh Phong Thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841589)

571610 

Điểm BĐVHX Tịnh Thiện Thôn Long Thành, Xã Tịnh Thiện, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841588)

571580 

Điểm BĐVHX Tịnh Hòa Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 843635)

571570 

Điểm BĐVHX Tịnh Kỳ Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 843636)

571620 

Điểm BĐVHX Tịnh Thọ Thôn Thọ Nam, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841590)

571690 

Điểm BĐVHX Tịnh Trà Thôn Phú Thành, Xã Tịnh Trà, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 844737)

571650 

Điểm BĐVHX Tịnh Bình Đội 1, Xóm Khánh Thượng, Xã Tịnh Bình, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 690114)

571680 

Điểm BĐVHX Tịnh Hiệp Thôn Mỹ Danh, Xã Tịnh Hiệp, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 844380)

571640 

Điểm BĐVHX Tịnh Hà Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841235)

571630 

Điểm BĐVHX Tịnh Sơn Thôn Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841234)

571660 

Điểm BĐVHX Tịnh Bắc Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 844110)

571700 

Điểm BĐVHX Tịnh Đông Thôn Hương Nhượng Bắc, Xã Tịnh Đông, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 690112)

571670 

Điểm BĐVHX Tịnh Minh Thôn Minh Khánh, Xã Tịnh Minh, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 844736)

571710 

Điểm BĐVHX Tịnh Giang Thôn Cù Và, Xã Tịnh Giang, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 844379)

571590 

Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Tây Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 671641)

571520 

Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Đông Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841591)

571540 

Điểm BĐVHX Tịnh Châu Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841236)

571503 

Đại lý bưu điện Cây Đa Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 671484)

571607 

Đại lý bưu điện Khu Công Nghiệp Tịnh Phong Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 673168)

571595 

Đại lý bưu điện Cộng Hoà Thôn Cộng Hòa 1, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: )

Huyện Bình Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

571800 

Bưu cục cấp 2 Bình Sơn Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn (ÐT: 3851359)

572100 

Bưu cục cấp 3 Khu kinh tế Dung Quất Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn (ÐT: 3612569-3612568)

571840 

Điểm BĐVHX Bình Hòa Thôn 2 ( Đồng Trung), Xã Bình Hoà, Huyện Bình Sơn (ÐT: 610101)

571820 

Điểm BĐVHX Bình Phước Thôn Phú Long 1, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn (ÐT: 610126)

571856 

Điểm BĐVHX Bình Hải Thôn Vạn Tường,xóm Hải Chánh, Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn (ÐT: )

571830 

Điểm BĐVHX Bình Trị Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn (ÐT: 610390)

571960 

Điểm BĐVHX Bình Dương Thôn Mỹ Huệ, Xã Bình Dương, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850198)

571909 

Điểm BĐVHX Bình Thuận Thôn Tuyết Diêm 3, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn (ÐT: )

571930 

Điểm BĐVHX Bình Chánh Thôn Bình An Nội, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn (ÐT: 852330)

571925 

Điểm BĐVHX Bình Thạnh Thôn Vĩnh An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn (ÐT: )

571946 

Điểm BĐVHX Bình Nguyên Thôn Nam Bình 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn (ÐT: 852239)

571970 

Điểm BĐVHX Bình Khương Thôn Thanh Trà, Xã Bình Khương, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850472)

571980 

Điểm BĐVHX Bình An Thôn An Tây Phước Ii, Xã Bình An, Huyện Bình Sơn (ÐT: 510375)

571950 

Điểm BĐVHX Bình Trung Thôn Đông Thuận, Xã Bình Trung, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850354)

571990 

Điểm BĐVHX Bình Minh Thôn Tân Phước, Xã Bình Minh, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850528)

572027 

Điểm BĐVHX Bình Long Thôn Long Vĩnh, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn (ÐT: )

572040 

Điểm BĐVHX Bình Thanh Tây Thôn Phước Hòa, Xã Bình Thanh Tây, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850138)

572050 

Điểm BĐVHX Bình Thanh Đông Thôn Tham Hội I, Xã Bình Thanh Đông, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850688)

571890 

Điểm BĐVHX Bình Tân Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Bình Tân, Huyện Bình Sơn (ÐT: 525082)

571870 

Điểm BĐVHX Bình Châu Thôn Định Tân, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn (ÐT: 626403)

572030 

Điểm BĐVHX Bình Hiệp Thôn Liên Trì, Xã Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn (ÐT: 851718)

572000 

Điểm BĐVHX Bình Chương Thôn An Điềm Ii, Xã Bình Chương, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850492)

572010 

Điểm BĐVHX Bình Mỹ Thôn Thạch An, Xã Bình Mỹ, Huyện Bình Sơn (ÐT: 520002)

571860 

Điểm BĐVHX Bình Phú Thôn Phú Nhiêu, Xã Bình Phú, Huyện Bình Sơn (ÐT: 626244)

571810 

Điểm BĐVHX Bình Thới Thôn Giao Thủy, Xã Bình Thới, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850473)

Huyện Trà Bồng

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

572200 

Bưu cục cấp 2 Trà Bồng Khu Vực 1, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng (ÐT: 865210)

572231 

Điểm BĐVHX Trà Giang Thôn 3, Xã Trà Giang, Huyện Trà Bồng (ÐT: 871068)

572240 

Điểm BĐVHX Trà Thủy Thôn 2, Xã Trà Thủy, Huyện Trà Bồng (ÐT: 865943)

572260 

Điểm BĐVHX Trà Lâm Thôn Trà Xanh, Xã Trà Lâm, Huyện Trà Bồng (ÐT: 865956)

572250 

Điểm BĐVHX Trà Hiệp Thôn Của, Xã Trà Hiệp, Huyện Trà Bồng (ÐT: 865944)

572270 

Điểm BĐVHX Trà Sơn Thôn Bắc, Xã Trà Sơn, Huyện Trà Bồng (ÐT: 865635)

572210 

Điểm BĐVHX Trà Phú Thôn Phú An, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng (ÐT: 865628)

572220 

Điểm BĐVHX Trà Bình Thôn Bình Trung, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng (ÐT: 865302)

572290 

Điểm BĐVHX Trà Tân Thôn Trường Giang, Xã Trà Tân, Huyện Trà Bồng (ÐT: 696123)

572280 

Điểm BĐVHX Trà Bùi Thôn Niên, Xã Trà Bùi, Huyện Trà Bồng (ÐT: 696005)

Huyện Tây Trà

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

572400 

Bưu cục cấp 2 Tây Trà Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà (ÐT: 870001)

572440 

Điểm BĐVHX Trà Thanh Thôn ̀ Vuông, Xã Trà Thanh, Huyện Tây Trà (ÐT: )

572450 

Điểm BĐVHX Trà Quân Thôn Trà Bao, Xã Trà Quân, Huyện Tây Trà (ÐT: 870063)

572461 

Điểm BĐVHX Trà Khê Thôn Hà, Xã Trà Khê, Huyện Tây Trà (ÐT: )

572410 

Điểm BĐVHX Trà Lãnh Thôn Trà Lĩnh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà (ÐT: 870098)

572431 

Điểm BĐVHX Trà Nham Thôn Trà Cường, Xã Trà Nham, Huyện Tây Trà (ÐT: )

572483 

Điểm BĐVHX Trà Xinh Thôn Trà Kem, Xã Trà Xinh, Huyện Tây Trà (ÐT: )

572421 

Điểm BĐVHX Trà Trung Thôn Đam, Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà (ÐT: )

Huyện Sơn Tây

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

572800 

Bưu cục cấp 2 Sơn Tây Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868241)

572840 

Điểm BĐVHX Sơn Mùa Thôn Huy Em, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868370)

572850 

Điểm BĐVHX Sơn Bua Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868046)

572810 

Điểm BĐVHX Sơn Tân Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868369)

572820 

Điểm BĐVHX Sơn Tinh Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868778)

572830 

Điểm BĐVHX Sơn Lập Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868779)

572855 

Hòm thư Công cộng Xã Sơn Long Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây (ÐT: )

572858 

Hòm thư Công cộng Xã Sơn Liên Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây (ÐT: )

572888 

Hòm thư Công cộng Xã Sơn Màu Ấp Tà Vinh, Xã Sơn Mầu, Huyện Sơn Tây (ÐT: )

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn