Tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Lào Cai (phần 2)

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu điện thuộc tỉnh Lào Cai (gồm: Thành phố Lào Cai, Huyện Văn Bàn, Huyện Bảo Yên)

Thành phố Lào Cai

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

330000 

Bưu cục cấp 1 TT Lào Cai Đường Thanh Niên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3821295)

330900 

Bưu cục cấp 3 Bình Minh Số 013, Đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3830414)

333400 

Bưu cục cấp 3 Cốc Lếu Số 036, Tổ 13, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai (ÐT: 02143822897)

333420 

Bưu cục cấp 3 Cửa Khẩu Số 05, Đường Hòa An, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3820118)

333470 

Bưu cục cấp 3 Duyên Hải Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: )

333550 

Bưu cục cấp 3 HCC LÀO CAI Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 02143888287)

333560 

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Lào Cai Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3821829)

333570 

Bưu cục cấp 3 Hoàng Liên Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3832481)

333680 

Bưu cục cấp 3 KHL Lào Cai Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3832481/3820117)

333840 

Bưu cục cấp 3 Kim Tân Số 327, Đường Khánh Yên, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3832652)

333890 

Bưu cục cấp 3 Pom Hán Số 613, Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3844669)

333910 

Bưu cục cấp 3 Trần Hưng Đạo Thôn 3, Xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3906757)

333920 

Bưu cục văn phòng VP BĐT Lào Cai Thôn Cáng 1, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai (ÐT: 02143906556)

333950 

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thành Phố Lào Cai Thôn Giang Đông, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3832280)

334010 

Điểm BĐVHX Đồng Tuyển Thôn Phuổi 3, Xã Tả Phời, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3906558)

335980 

Điểm BĐVHX Hợp Thành Thôn Suối Ngàn, Xã Cam Đường, Thành phố Lào Cai (ÐT: )

336000 

Điểm BĐVHX Tả Phời Tổ 14, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3852419)

336077 

Điểm BĐVHX Vạn Hòa Tổ Dân Phố 8, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai (ÐT: 02143868155)

336090 

Hòm thư Công cộng UBND xã Cam Đường Tổ Dân Phố 8, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai (ÐT: 3821519)

Huyện Bảo Thắng 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

334100 

Bưu cục cấp 2 Bảo Thắng Đường Cách Mạng Tháng 8 - Khu 4, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: )

334101 

Bưu cục cấp 3 Gia phú Đường Lê Hồng Phong-khu 1, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: )

334102 

Bưu cục cấp 3 Tẳng Loỏng Khu Phố 3, Thị Trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3863154)

334118 

Bưu cục cấp 3 Xuân Quang Số 072, Đường 19 Tháng 5 - Khu 2, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862250)

334125 

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Thắng Số 072, Đường 19 Tháng 5 - Khu 2, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862253)

334130 

Điểm BĐVHX Bắc Ngầm Thôn 1, Thị trấn Nông trường Phong Hải, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3865162)

334150 

Điểm BĐVHX Bản Cầm Thôn An Hồng, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862696)

334180 

Điểm BĐVHX Bản Phiệt Thôn An Thành, Xã Phố Lu, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862697)

334190 

Điểm BĐVHX Phố Lu Thôn An Tiến, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862514)

334220 

Điểm BĐVHX Phong Hải Thôn Bắc Ngầm, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 02143 864430)

334260 

Điểm BĐVHX Phong Niên Thôn Bản Phiệt, Xã Bản Phiệt, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3868018)

334310 

Điểm BĐVHX Phú Nhuận Thôn Cốc Sâm 1, Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3864388)

334330 

Điểm BĐVHX Sơn Hà Thôn Đo Trong, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3503001)

334360 

Điểm BĐVHX Sơn Hải Thôn Giao Bình, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3863493)

334380 

Điểm BĐVHX Thái Niên Thôn Làng Bạc, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 02143862190)

334381 

Điểm BĐVHX Trì Quang Thôn Na Năng, Xã Bản Cầm, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3865501)

334400 

Điểm BĐVHX Xuân Giao Thôn Phú Hà 1, Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3863218)

334420 

Hòm thư Công cộng Cạnh Ga phố Lu Thôn Phú Xuân, Xã Gia Phú, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 02143859204)

334460 

Hòm thư Công cộng Khu Phú Thịnh Thôn Tả Hà 1, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng (ÐT: )

334520 

Hòm thư Công cộng Tà Hả 1 xã Sơn Hà Thôn Trì Thượng 1, Xã Trì Quang, Huyện Bảo Thắng (ÐT: 3862698)

Huyện Văn Bàn 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

334700 

Bưu cục cấp 2 Văn Bàn Thị tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn (ÐT: 0214 3863689)

334728 

Bưu cục cấp 3 Tân An Thôn 1, Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514498)

334740 

Bưu cục cấp 3 Võ Lao Thôn Ba Hòn, Xã Sơn Thủy, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3715654)

334750 

Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Bàn Thôn Bản Thẳm, Xã Thẩm Dương, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507039)

334770 

Điểm BĐVHX Chiềng Ken Thôn Chiềng 3, Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514859)

334780 

Điểm BĐVHX Dần Thàng Thôn Cóc, Xã Nậm Tha, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514366)

334787 

Điểm BĐVHX Dương Quỳ Thôn Dần Thàng, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn (ÐT: )

334797 

Điểm BĐVHX Hòa Mạc Thôn Độc Lập, Xã Khánh Yên Hạ, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507951)

334807 

Điểm BĐVHX Khánh Yên Hạ Thôn Giằng, Xã Liêm Phú, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514428)

334810 

Điểm BĐVHX Khánh Yên Thượng Thôn Hô Phai, Xã Làng Ràng, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507405)

334830 

Điểm BĐVHX Khánh Yên Trung Thôn Hỏm Dưới, Xã Nậm Cháy, Huyện Văn Bàn (ÐT: )

334860 

Điểm BĐVHX Làng Giàng Thôn Khe Sóc, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn (ÐT: )

334880 

Điểm BĐVHX Liêm Phú Thôn Khe Tép, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3715700)

334924 

Điểm BĐVHX Minh Lương Thôn Minh Hạ 1, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3715583)

334925 

Điểm BĐVHX Nậm Dạng Thôn Nà Hằm, Xã Nậm Xây, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3715584)

334930 

Điểm BĐVHX Nậm Mả Thôn Nậm Kẹn, Xã Nậm Rạng, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507004)

334960 

Điểm BĐVHX Nậm Tha Thôn Nậm Mả, Xã Nậm Mả, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507002)

334994 

Điểm BĐVHX Nậm Xây Thôn Nậm Tăm, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507157)

335000 

Điểm BĐVHX Nâm Xé Thôn Rong Bể, Xã Văn Sơn, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507971)

335023 

Điểm BĐVHX Sơn Thủy Thôn Tân An 2, Xã Tân An, Huyện Văn Bàn (ÐT: 02143799456)

335030 

Điểm BĐVHX Tân Thượng Thôn Thái Hòa 6, Xã Hoà Mạc, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3507980)

335050 

Điểm BĐVHX Thẩm Dương Thôn Trung Tâm, Xã Khánh Yên Trung, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514862)

335070 

Điểm BĐVHX Văn Sơn Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3715585)

335100 

Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Chày Thôn Yên Thành, Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3514214)

335120 

Hòm thư Công cộng Xã Dần Thàng Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3882102)

335180 

Hòm thư Công cộng xã Tân Thượng Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn (ÐT: 3882230)

Huyện Bảo Yên

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

335300 

Bưu cục cấp 2 Bảo Yên Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3879244)

335350 

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Yên Thôn Bản 3, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506092)

335360 

Điểm BĐVHX Bảo Hà Thôn Bản Bát, Xã Yên Sơn, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3511595)

335380 

Điểm BĐVHX Cam Cọn Thôn Bản Mủng, Xã Tân Dương, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3519238)

335400 

Điểm BĐVHX Điện Quan Thôn Bản Phịa 1, Xã Lương Sơn, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506249)

335420 

Điểm BĐVHX Kim Sơn Thôn Bản Vắc, Xã Xuân Hoà, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506391)

335457 

Điểm BĐVHX Long Khánh Thôn Gia Thượng, Xã Việt Tiến, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506064)

335460 

Điểm BĐVHX Long Phúc Thôn Làng Vành 4, Xã Xuân Thượng, Huyện Bảo Yên (ÐT: 02143506429)

335490 

Điểm BĐVHX Lương Sơn Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên (ÐT: )

335540 

Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506120)

335570 

Điểm BĐVHX Nghĩa Đô Thôn Minh Hải, Xã Minh Tân, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506321)

335590 

Điểm BĐVHX Tân Dương Thôn Nà Đình, Xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3900801)

335610 

Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Nà Phát, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506390)

335629 

Điểm BĐVHX Thượng Hà Thôn Pác Mạc, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3519089)

335640 

Điểm BĐVHX Việt Tiến Thôn Tân Tiến, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506063)

335660 

Điểm BĐVHX Vĩnh Yên Thôn Tân Văn 1, Xã Kim Sơn, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3506047)

335680 

Điểm BĐVHX Xuân Hòa Thôn Thác Xa 1, Xã Tân Tiến, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3724983)

335710 

Điểm BĐVHX Xuân Thượng Thôn Trĩ Trong, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3878134)

335730 

Điểm BĐVHX Yên Sơn Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3876181)

335760 

Hòm thư Công cộng Xã Thượng Hà Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên (ÐT: 3876223)

học thiết kế website


Bình luận của bạn