Tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Lào Cai (phần 1)

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu điện thuộc tỉnh Lào Cai (gồm: Huyện Bắc Hà, Huyện Si Ma Cai, Huyện Mường Khương, Huyện Bát Xát, Huyện Sa Pa)

 Huyện Bắc Hà

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

331000 

Bưu cục cấp 2 Bắc Hà Số 096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3880311)

331030 

Bưu cục cấp 3 Bảo Nhai Số 096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà (ÐT: 8802140)

331072 

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Hà Thôn Bản Già, Xã Bản Già, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3535780)

331084 

Điểm BĐVHX Bản Cái Thôn Bản Liền, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513737)

331090 

Điểm BĐVHX Bản Già Thôn Bản Phố 2b, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513095)

331117 

Điểm BĐVHX Bản Liền Thôn Bảo Tân, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3864220)

331120 

Điểm BĐVHX Bản Phố Thôn Cô Tông, Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

331132 

Điểm BĐVHX Cốc Lầu Thôn Hà Tiên, Xã Cốc Lầu, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3535816)

331140 

Điểm BĐVHX Cốc Ly Thôn Hoa Chéo Chải, Xã Hoàng Thu Phố, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3505004)

331152 

Điểm BĐVHX Hoàng Thu Phố Thôn Làng Mương, Xã Nậm Mòn, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3505001)

331160 

Điểm BĐVHX Lầu Thí Ngài Thôn Lử Chồ 2, Xã Lầu Thí Ngài, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513026)

331180 

Điểm BĐVHX Lùng Cải Thôn Lùng Phìn, Xã Lùng Phìn, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513047)

331200 

Điểm BĐVHX Lùng Phình Thôn Na Hối Tày, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà (ÐT: 0214 3513099)

331220 

Điểm BĐVHX Na Hối Thôn Nậm Châu, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513008)

331253 

Điểm BĐVHX Nậm Đét Thôn Nậm Đét, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

331268 

Điểm BĐVHX Nậm Khánh Thôn Nậm Hành, Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513118)

331269 

Điểm BĐVHX Nậm Mòn Thôn Nậm Khánh, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3535863)

331291 

Điểm BĐVHX Tà Chải Thôn Nậm Tồn, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

331300 

Điểm BĐVHX Tả Van Chư Thôn Nàng Cảng, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

331320 

Điểm BĐVHX Thải Giàng Phố Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

331328 

Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Lúc Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3505052)

331340 

Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Củ Tỷ Thôn Sản Lùng Chính, Xã Lùng Cải, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3535940)

331349 

Hòm thư Công cộng Xã Bản Cái Thôn Sông Lấm, Xã Tả Củ Tỷ, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

331360 

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Đét Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà (ÐT: )

331370 

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Khánh Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3505564)

331390 

Hòm thư Công cộng Xã Tả Van Chư Thôn Thẩm Phúc, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3888300)

331420 

Hòm thư Công cộng Xã Thải Giàng Phố Thôn Tống Hạ, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà (ÐT: 3513747)

Huyện Si Ma Cai

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

331600 

Bưu cục cấp 2 Si Ma Cai Thôn Bản Dửu, Xã Quan Thần Sán, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3508136)

331606 

Bưu cục văn phòng VP BĐH Si Ma Cai Thôn Bản Kha, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3534275)

331610 

Điểm BĐVHX Bản Mế Thôn Bản Mế, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai (ÐT: )

331618 

Điểm BĐVHX Cán Cấu Thôn Bản Mế, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3508004)

331643 

Điểm BĐVHX Lử Thẩn Thôn Chính Chư Phìn, Xã Lử Thẩn, Huyện Si Ma Cai (ÐT: )

331650 

Điểm BĐVHX Lùng Sui Thôn Chính Chư Phìn, Xã Lử Thẩn, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3535632)

331677 

Điểm BĐVHX Mản Thẩn Thôn Chu Liền Chải, Xã Mản Thẩn, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3508002)

331685 

Điểm BĐVHX Nàn Sán Thôn Chung Chải, Xã Sán Chải, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3796541)

331690 

Điểm BĐVHX Nàn Sín Thôn Lao Dìn Phàng, Xã Lùng Sui, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3535591)

331705 

Điểm BĐVHX Quan Thần Sán Thôn Mù Chèng Phìn, Xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3796005)

331706 

Điểm BĐVHX Sán Chải Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3796002)

331717 

Điểm BĐVHX Sín Chéng Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3796006)

331720 

Điểm BĐVHX UBND xã Cán Hồ Thôn Pù Chù Ván, Xã Cán Hồ, Huyện Si Ma Cai (ÐT: )

331737 

Điểm BĐVHX UBND xã Thào Chư Phìn Thôn Sảng Chải 1, Xã Nàn Sán, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3508250)

331740 

Hòm thư Công cộng Xã Lử Thần Thôn Sỉn Chù̀, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai (ÐT: )

331762 

Hòm thư Công cộng Xã Nàn Sín Thôn Sỉn Chù̀, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai (ÐT: 3534479)

331780 

Hòm thư Công cộng Xã Sán Chải Thôn Thào Chư Phìn, Xã Thào Chư Phìn, Huyện Si Ma Cai (ÐT: )

Huyện Mường Khương

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

331900 

Bưu cục cấp 2 Mường Khương Số 282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương (ÐT: 3881236)

331901 

Bưu cục cấp 3 Bản Lầu (ĐBĐ-VHX) Số 282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương (ÐT: 3881239)

331940 

Bưu cục văn phòng VP BĐH Mường Khương Thôn Bản Sen, Xã Bản Xen, Huyện Mường Khương (ÐT: 3886138)

331970 

Điểm BĐVHX Bản Sen Thôn Dìn Chin, Xã Dìn Chin, Huyện Mường Khương (ÐT: )

332000 

Điểm BĐVHX Cao Sơn Thôn Hàm Rồng, Xã Tung Chung Phố, Huyện Mường Khương (ÐT: )

332020 

Điểm BĐVHX La Pán Tẩn Thôn Lầu Thí Chải, Xã Tả Thàng, Huyện Mường Khương (ÐT: )

332050 

Điểm BĐVHX Lùng Khấu Nhin Thôn Lồ Suối Tủng, Xã Cao Sơn, Huyện Mường Khương (ÐT: 3504006)

332070 

Điểm BĐVHX Lùng Vai Thôn Lùng Vai A, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương (ÐT: 3886137)

332116 

Điểm BĐVHX Nậm Chảy Thôn Pạc Ngam, Xã Nấm Lư, Huyện Mường Khương (ÐT: 3881908)

332120 

Điểm BĐVHX Nấm Lư Thôn Phố Pha Long 1, Xã Pha Long, Huyện Mường Khương (ÐT: 3881402)

332151 

Điểm BĐVHX Pha Long Thôn Sản Lùng Phìn, Xã Nậm Chảy, Huyện Mường Khương (ÐT: 3504002)

332153 

Điểm BĐVHX Tả Gia Khâu Thôn Sín Lùng Chải, Xã Lùng Khấu Nhin, Huyện Mường Khương (ÐT: 3504166)

332160 

Điểm BĐVHX Tả Ngải Chồ Thôn Tả Lủ, Xã Tả Ngải Chồ, Huyện Mường Khương (ÐT: 3724300)

332189 

Điểm BĐVHX Thanh Bình Thôn Thải Giàng Sán, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường Khương (ÐT: )

332209 

Điểm BĐVHX Tung Chung Phố Thôn Thải Giàng Sán, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường Khương (ÐT: 3762800)

332250 

Hòm thư Công cộng UBND Xã Dìn Chin Thôn Tỉn Thàng, Xã La Pán Thẩn, Huyện Mường Khương (ÐT: 3504063)

332260 

Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Thàng Thôn Trung Tâm Bản Lầu, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương (ÐT: 02143886200)

332300 

Hòm thư Công cộng Xã Tả Gia Khâu Thôn Trung Tâm Xã, Xã Thanh Bình, Huyện Mường Khương (ÐT: 3504004)

Huyện Bát Xát 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

332500 

Bưu cục cấp 2 Bát Xát Số 101, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883062)

332544 

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bát Xát Số 101, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883063)

332561 

Điểm BĐVHX A Lù Thôn An Thành, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883377)

332562 

Điểm BĐVHX A Mú Sung Thôn Bản Vai, Xã Bản Qua, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883366)

332577 

Điểm BĐVHX Bản Qua Thôn Bàu Bàng, Xã Cốc Mỳ, Huyện Bát Xát (ÐT: 35010214)

332589 

Điểm BĐVHX Bản Vược Thôn Chin Chu Lìn, Xã Ngải Thầu, Huyện Bát Xát (ÐT: )

332608 

Điểm BĐVHX Bản Xèo Thôn Chu Cang Hồ, Xã Tòng Sành, Huyện Bát Xát (ÐT: 3501002)

332627 

Điểm BĐVHX Cốc Mỳ Thôn Đội 1, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát (ÐT: 02143883024)

332628 

Điểm BĐVHX Cốc San Thôn Kim Sáng Hồ, Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát (ÐT: 3717260)

332635 

Điểm BĐVHX Dền Sáng Thôn Làng Mới, Xã Mường Vi, Huyện Bát Xát (ÐT: 3883858)

332636 

Điểm BĐVHX Mường Hum Thôn Mà Mủ Sử 1, Xã Sàng Ma Sáo, Huyện Bát Xát (ÐT: )

332649 

Điểm BĐVHX Mường Vi Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát (ÐT: 3774260)

332666 

Điểm BĐVHX Nậm Chạc Thôn Nậm Giàng 1, Xã Dền Sáng, Huyện Bát Xát (ÐT: 3717148)

332678 

Điểm BĐVHX Nậm Pung Thôn Nậm Pung, Xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát (ÐT: )

332695 

Điểm BĐVHX Ngải Thầu Thôn Nậm Pung, Xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát (ÐT: 3717146)

332700 

Điểm BĐVHX Pa Cheo Thôn Nậm Trạc 1, Xã Nậm Trạc, Huyện Bát Xát (ÐT: )

332707 

Điểm BĐVHX Phìn Ngan Thôn Nậm Trạc 1, Xã Nậm Trạc, Huyện Bát Xát (ÐT: 3717428)

332710 

Điểm BĐVHX Quang Kim Thôn Ngải Chồ, Xã A Lù, Huyện Bát Xát (ÐT: 3717274)

332740 

Điểm BĐVHX Tòng Sành Thôn Ngải Chồ, Xã Y Tý, Huyện Bát Xát (ÐT: 3501304)

332770 

Điểm BĐVHX Trịnh Tường Thôn Phìn Chải, Xã Ngải Thầu, Huyện Bát Xát (ÐT: 3501215)

332810 

Điểm BĐVHX Trung Lèng Hồ Thôn Phìn Páo, Xã Trung Lèng Hồ, Huyện Bát Xát (ÐT: )

332836 

Điểm BĐVHX UBND xã Dền Thàng Thôn Phố Mới 1, Xã Trịnh Tường , Huyện Bát Xát (ÐT: 3903616)

332840 

Điểm BĐVHX Y Tý Thôn Tả Pa Cheo 1, Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát (ÐT: )

332860 

Hòm thư Công cộng UBND xã Sàng Ma Sáo Thôn Tả Phìn, Xã Dền Thàng, Huyện Bát Xát (ÐT: )

332890 

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Pung Thôn Thành Sơn, Xã Bản Xèo, Huyện Bát Xát (ÐT: 3903456)

332910 

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Trạc Thôn Tòng Chú 3, Xã Cốc San, Huyện Bát Xát (ÐT: 3742012)

332930 

Hòm thư Công cộng Xã Ngải Thầu Thôn Van Hồ, Xã Phìn Ngan, Huyện Bát Xát (ÐT: 3783100)

332990 

Hòm thư Công cộng Xã Pa Cheo Thôn Y Giang, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát (ÐT: 3774050)

 Huyện Sa Pa

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

333100 

Bưu cục cấp 2 Sapa Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 02143871298)

333101 

Bưu cục cấp 3 Cầu Mây Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 3871298/3873089)

333102 

Bưu cục cấp 3 Hàm Rồng Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 3873788)

333123 

Bưu cục cấp 3 KHL Sa Pa Số 006, Đường Thạch Sơn, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 3872368)

333136 

Bưu cục văn phòng VP BĐH Sa Pa Số 0214, Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 3871247)

333140 

Điểm BĐVHX Bản Hồ Thôn Bản Dền, Xã Bản Hồ, Huyện Sa Pa (ÐT: 35021479)

333154 

Điểm BĐVHX Bản Khoang Thôn Bản Kim, Xã Thanh Kim, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502160)

333162 

Điểm BĐVHX Bản Phùng Thôn Bản Pho, Xã Suối Thầu, Huyện Sa Pa (ÐT: )

333175 

Điểm BĐVHX Hầu Thào Thôn Bản Sái, Xã Bản Phùng, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502932)

333185 

Điểm BĐVHX Lao Chải Thôn Bản Sài, Xã Nậm Sài, Huyện Sa Pa (ÐT: 35021462)

333190 

Điểm BĐVHX Nâm Cang Thôn Can Hồ A, Xã Bản Khoang, Huyện Sa Pa (ÐT: 377878)

333200 

Điểm BĐVHX Nâm Sài Thôn Cát Cát, Xã San Sả Hồ, Huyện Sa Pa (ÐT: 3771984)

333214 

Điểm BĐVHX Ô Quý Hồ Thôn Chu Lìn 2, Xã Trung Trải, Huyện Sa Pa (ÐT: 3717987)

333220 

Điểm BĐVHX Sa Pả Thôn Giàng Tra, Xã Sa Pả, Huyện Sa Pa (ÐT: 3717982)

333230 

Điểm BĐVHX San Sả Hồ Thôn Hòa Sử Pán 1, Xã Sử Pán, Huyện Sa Pa (ÐT: 3717983)

333260 

Điểm BĐVHX Sử Pán Thôn Lý Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502387)

333275 

Điểm BĐVHX Tả Giàng Phình Thôn Móng Xóa, Xã Tả Giàng Phình, Huyện Sa Pa (ÐT: 3717985)

333285 

Điểm BĐVHX Tả Phìn Thôn Mường Bo, Xã Thanh Phú, Huyện Sa Pa (ÐT: 3771001)

333293 

Điểm BĐVHX Tả Van Thôn Nậm Cang, Xã Nậm Cang, Huyện Sa Pa (ÐT: 35021464)

333300 

Điểm BĐVHX Thanh Kim Thôn Sả Xéng, Xã Tả Phìn, Huyện Sa Pa (ÐT: 3717981)

333315 

Điểm BĐVHX Thanh Phú Thôn Tả Van Dáy, Xã Tả Van, Huyện Sa Pa (ÐT: 35021466)

333322 

Điểm BĐVHX Trung Trải Thôn Thào Hầu Dến, Xã Hầu Thào, Huyện Sa Pa (ÐT: 3502257)

333325 

Hòm thư Công cộng UBND xã Suối Thầu Tổ Dân Phố Số 13, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa (ÐT: 38717980)

học thiết kế website


Bình luận của bạn