Tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Lâm Đồng (phần 1)

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu điện thuộc tỉnh Lâm Đồng (Thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương, huyện Lạc Dương, huyện Lâm Hà, huyện Đức Trọng, huyện Đam Rông)

Thành phố Đà Lạt

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

670000 

Bưu cục cấp 1 Đà Lạt Sô´2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3822586)

671640 

Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng Sô´38, Đường La Sơn Phu Tử, Phường 6, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3822611)

671300 

Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh Sô´A18, Đường Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3820049)

672150 

Bưu cục cấp 3 Cầu Đất Thôn Trường Xuân 2, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3838664)

672040 

Đại lý bưu điện Hòang Văn Thụ 2 Sô´2, Đường Hòang Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3540461)

671544 

Đại lý bưu điện Phan Đình Phùng 1 Sô´57, Đường Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3816245-3816247)

671440 

Bưu cục cấp 3 Thái Phiên Đường Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3585527)

671461 

Điểm BĐVHX Đa Thiện Sô´200, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3834113)

672030 

Điểm BĐVHX Tà Nung Thôn 2, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3852544)

671290 

Điểm BĐVHX Xuân Thọ Thôn Đa Lộc, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3593470)

671940 

Đại lý bưu điện Xô Viết Nghệ Tỉnh Sô´33b, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3571096)

671275 

Điểm BĐVHX Tự Phước Sô´99, Đường Quốc Lộ 20, Phường 11, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3580031)

670900 

Bưu cục Hệ 1 Lâm Đồng Sô´2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3822586)

671040 

Bưu cục cấp 3 Trần Phú Sô´06, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3532728)

671394 

Bưu cục cấp 3 Quang Trung Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 3828366)

671610 

Hòm thư Công cộng hộp thư công cộng Sô´cầu th chợ, Đường Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

671074 

Hòm thư Công cộng HTCC Sô´25, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

672215 

Hòm thư Công cộng HTCC Sô´1, Thôn Trạm Hành 1, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

671090 

Bưu cục cấp 3 Trung tâm hành chính tỉnh Sô´36, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

671230 

Bưu cục văn phòng Đà Lạt Sô´12, Đường Phó Đức Chính, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 0633822351)

671220 

Bưu cục văn phòng Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng Sô´14, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

671420 

Bưu cục cấp 3 KHL Đà Lạt Sô´14, Ngõ 9, Đường Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt (ÐT: 0633828366)

671530 

Bưu cục cấp 3 Phù Đổng Thiên Vương Sô´61, Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt (ÐT: )

Huyện Đơn Dương

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

672500 

Bưu cục cấp 2 Đơn Dương Sô´106, Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương (ÐT: 0633.847361)

672570 

Bưu cục cấp 3 Lạc Lâm Thôn Yên Khê Hạ, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3630011)

672610 

Điểm BĐVHX Quảng Lập Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3638008)

672520 

Điểm BĐVHX Ka Đô Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3848599)

672620 

Điểm BĐVHX Próh Thôn Próh Ngó, Xã P'Ro'h, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3639025)

672600 

Điểm BĐVHX Ka Đơn Thôn Ka Đê, Xã K'Đơn, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3640080)

672580 

Điểm BĐVHX Đạ Ròn Thôn Suối Thông A1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3620211)

672590 

Điểm BĐVHX Tu Tra Thôn Lạc Thạnh, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3848099)

672550 

Bưu cục cấp 3 Dran Sô´16, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Đ'Ran, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3849002)

672530 

Điểm BĐVHX Lạc Xuân Thôn Lạc Xuân 2, Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3633636)

672551 

Điểm BĐVHX Eo Gió Thôn Phú Thuận1, Thị Trấn Đ'Ran, Huyện Đơn Dương (ÐT: 3626440)

672670 

Bưu cục văn phòng Đơn Dương Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương (ÐT: )

Huyện Lạc Dương

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

672700 

Bưu cục cấp 2 Lạc Dương Khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương (ÐT: 3839001)

672730 

Điểm BĐVHX Đa Sa Thôn 1, Xã Đạ Sas, Huyện Lạc Dương (ÐT: 3839241)

672740 

Điểm BĐVHX Đa Nhim Thôn Đa Tro, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương (ÐT: 3839359)

672750 

Điểm BĐVHX Đưng K' Nớ Thôn Ka No 1, Xã Đưng K'Nớ, Huyện Lạc Dương (ÐT: 3839359)

672776 

Điểm BĐVHX Lat Thôn Datơngít, Xã Lát, Huyện Lạc Dương (ÐT: 3839910)

672790 

Bưu cục văn phòng Lạc Dương Khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương (ÐT: )

Huyện Lâm Hà

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

672800 

Bưu cục cấp 2 Lâm Hà Khu Đồng Tâm, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3850313)

672890 

Bưu cục cấp 3 Nam Ban Khu Trưng Vương, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3852420)

673090 

Bưu cục cấp 3 Tân Hà Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3854000)

672960 

Điểm BĐVHX Phú Sơn Thôn Ngọc Sơn 3, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3855000)

672850 

Điểm BĐVHX Gia Lâm Thôn 4, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3852507)

672920 

Điểm BĐVHX Mê Linh Thôn Mê Linh 2, Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3852509)

672870 

Điểm BĐVHX Đông Thanh Thôn Trung Hà, Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3852510)

673110 

Điểm BĐVHX Đan Phượng Thôn Đan Hà, Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3854178)

673040 

Điểm BĐVHX Hoài Đức Thôn Đức Thành, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3854177)

672930 

Điểm BĐVHX Phi Tô Thôn 2, Xã Phi Tô, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3689086)

673020 

Điểm BĐVHX Tân Văn Thôn Tân Lập, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3850780)

672980 

Điểm BĐVHX Phúc Thọ Thôn 3, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3697204)

673000 

Điểm BĐVHX Tân Thanh Thôn 1, Xã Tân Thanh, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3697635)

673060 

Điểm BĐVHX Liên Hà Thôn Liên Hồ, Xã Liên Hà, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3699335)

672940 

Điểm BĐVHX Đạ Đờn Thôn 2, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3851505)

673130 

Điểm BĐVHX Nam Hà Khu Hai Bà Trưng, Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3852840)

672807 

Điểm BĐVHX Hòa Lạc Khu Hòa Lạc, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà (ÐT: 3685533)

673180 

Điểm BĐVHX Tân Hà Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà (ÐT: )

672860 

Bưu cục văn phòng Lâm Hà Khu Bồ Liêng, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà (ÐT: )

Huyện Đức Trọng

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

673370 

Điểm BĐVHX Hiệp An Thôn Tân An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3840808)

673450 

Điểm BĐVHX Phú Hội Thôn Phú Trung, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3842105)

673451 

Điểm BĐVHX R'chai Thôn R'chai 1, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3678111)

673452 

Điểm BĐVHX K'nai Thôn Pré, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3678162)

673300 

Bưu cục cấp 2 Đức Trọng Sô´689, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3843775)

673480 

Bưu cục cấp 3 Ninh Gia Thôn Đại Ninh, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3846555)

673350 

Bưu cục cấp 3 Finom Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3657338)

673420 

Điểm BĐVHX Tân Hội Thôn Tân Lập, Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3845000)

673400 

Điểm BĐVHX N'thôn Hạ Thôn 1, Xã N'Thôn Hạ, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3670783)

673530 

Điểm BĐVHX Đà Loan Thôn Chợ Đà Loan, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3682100)

673410 

Điểm BĐVHX Bình Thạnh Thôn Thanh Bình 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3667781)

673510 

Điểm BĐVHX Ninh Loan Thôn 5 (trung Hậu), Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3846306)

673440 

Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Tân Hưng, Xã Tân Thành, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3845500)

673500 

Điểm BĐVHX Tà Hine Thôn Phú Cao, Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3681002)

673560 

Điểm BĐVHX Tà Năng Thôn Tà Nhiên, Xã Tà Năng, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3682003)

673390 

Điểm BĐVHX Liên Hiệp Thôn An Hiệp Ii, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng (ÐT: 3662062)

673598 

Hòm thư Công cộng HTCC Thôn Toa Cát, Xã Đa Quyn, Huyện Đức Trọng (ÐT: )

673430 

Bưu cục văn phòng Đức Trọng Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng (ÐT: )

673345 

Bưu cục cấp 3 HCC Đức Trọng Sô´691, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng (ÐT: 0633645001)

Huyện Đam Rông

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

676000 

Bưu cục cấp 2 Đam Rông Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông (ÐT: 3618555-3698018)

676110 

Bưu cục cấp 3 Đạ Rsal Thôn 6, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông (ÐT: 3859117)

676031 

Điểm BĐVHX Đạ Long Thôn Ða Long 1, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông (ÐT: 3618000)

676010 

Điểm BĐVHX Đạ Tông Thôn Liêng Trang 1, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông (ÐT: 3616000)

676021 

Điểm BĐVHX Đạ M'Rong Thôn Liêng Rak 1, Xã Đạ M'Rong, Huyện Đam Rông (ÐT: 3617063)

676047 

Điểm BĐVHX RôMen Thôn 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông (ÐT: 3972000)

676051 

Điểm BĐVHX Đạ K'Nàng Thôn Lăng Tô, Xã Đạ K'Nàng, Huyện Đam Rông (ÐT: 3698502)

676071 

Điểm BĐVHX Phi Liêng Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông (ÐT: 3689502)

676091 

Điểm BĐVHX Liêng S'rônh Thôn 1, Xã Liêng S'Rônh, Huyện Đam Rông (ÐT: 3698013)

676080 

Bưu cục văn phòng Đam Rông Thôn Thôn trung tâm 1, Xã Đạ K'Nàng, Huyện Đam Rông (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn