Tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc thành phố Cần Thơ (phần 2)

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc thành phố Cần Thơ: Quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Thới Lai

Quận Ô Môn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
904000 Bưu cục cấp 2 Ô Môn Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: 0710.3860910)
904060 Điểm BĐVHX Phước Thới Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: 3841111)
904130 Điểm BĐVHX Thới Long Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn (ÐT: 3863100)
904030 Điểm BĐVHX Thới An Khu vực Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn (ÐT: 3862500)
904120 Điểm BĐVHX Trường Lạc Khu vực Tân Thạnh, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn (ÐT: 3693228)
904002 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 1 Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )
904003 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 2 Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )
904004 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 3 Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )
904005 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 4 Khu vực 13, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )
905500 Hòm thư Công cộng Long Hưng 1 Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn (ÐT: )
904132 Hòm thư Công cộng Thới Long 1 Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn (ÐT: )
904121 Hòm thư Công cộng Trường Lạc 1 Khu vực Tân Quy, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn (ÐT: )
904064 Hòm thư Công cộng Phước Thới 1 Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: )
904065 Hòm thư Công cộng Phước Thới 2 Khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: )
904018 Đại lý bưu điện Châu Văn Liêm 4 Sô´523/6, Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )
904170 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ô Môn Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )
905510 Bưu cục cấp 3 Long Hưng Sô´1866, Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn (ÐT: 0710.3667111)
904165 Bưu cục cấp 3 Châu Văn Liêm Sô´759/6, Khu vực 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: 0710.3667669)

Quận Thốt Nốt

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
904200 Bưu cục cấp 2 Thốt Nốt Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt (ÐT: 0710.3851999)
904250 Bưu cục cấp 3 Thới Thuận Khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt (ÐT: 0710.3859200)
904310 Bưu cục cấp 3 Thuận Hưng 1 Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3644700)
904311 Điểm BĐVHX Thuận Hưng Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3644500)
904230 Điểm BĐVHX Tân Lộc Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3658600)
904270 Điểm BĐVHX Trung Nhứt Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3853800)
904245 Điểm BĐVHX Tân Lộc 1 Khu vực Lân Thạnh 1, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3659503)
904287 Điểm BĐVHX Trung Kiên Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt (ÐT: 3645850)
904205 Hòm thư Công cộng Thốt Nốt 1 Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904206 Hòm thư Công cộng Thạnh Hòa 1 Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hoà, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904255 Hòm thư Công cộng Thới Thuận 1 Khu vực Thới Hòa, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904256 Hòm thư Công cộng Thới Thuận 2 Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904380 Hòm thư Công cộng Thuận An 1 Khu vực Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904272 Hòm thư Công cộng Trung Nhứt 1 Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904283 Hòm thư Công cộng Trung Kiên 1 Khu vực Lân Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904284 Hòm thư Công cộng Trung Kiên 2 Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904313 Hòm thư Công cộng Thuận Hưng 1 Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904314 Hòm thư Công cộng Thuận Hưng 2 Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904235 Hòm thư Công cộng Tân Lộc 1 Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904236 Hòm thư Công cộng Tân Lộc 2 Khu vực Lân Thạnh, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt (ÐT: )
904345 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thốt Nốt Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt (ÐT: )

Huyện Phong Điền

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
904400 Bưu cục cấp 2 Phong Điền Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: 0710.3942015)
904420 Điểm BĐVHX Giai Xuân Ấp Thới An, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền (ÐT: 3747907)
904401 Điểm BĐVHX Mỹ Khánh Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền (ÐT: 3911100)
904430 Điểm BĐVHX Tân Thới Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền (ÐT: 3850314)
904490 Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền (ÐT: 3850600)
904510 Điểm BĐVHX Trường Long Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền (ÐT: 3850700)
904511 Đại lý bưu điện Trường Thuận Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền (ÐT: 3941500)
904459 Đại lý bưu điện Thị Tứ 4 Sô´160, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942019)
904453 Đại lý bưu điện Nhơn Thọ 2 Sô´114 A, Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942483)
904491 Đại lý bưu điện Thị Tứ 3 Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942481)
904492 Đại lý bưu điện Nhơn Khánh Ấp Nhơn Khánh, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942479)
904454 Đại lý bưu điện Nhơn Lộc 5 Sô´420, Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942485)
904428 Đại lý bưu điện Thới An A1 Sô´Tổ 9, Ấp Tân Bình, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền (ÐT: 3747353)
904502 Đại lý bưu điện Nhơn Nghĩa 1 Ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền (ÐT: 3944795)
904541 Đại lý bưu điện Giai Xuân 2 Ấp Thới Hưng, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền (ÐT: 3942101)
904550 Hòm thư Công cộng Phong Điền 1 Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904551 Hòm thư Công cộng Phong Điền 2 Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904552 Hòm thư Công cộng Phong Điền 3 Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904553 Hòm thư Công cộng Phong Điền 4 Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904554 Hòm thư Công cộng Phong Điền 5 Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904461 Hòm thư Công cộng Nhơn Ái 1 Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904406 Hòm thư Công cộng Mỹ Khánh 1 Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904495 Hòm thư Công cộng Nhơn Nghĩa 1 Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904512 Hòm thư Công cộng Trường Long 1 Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904432 Hòm thư Công cộng Tân Thới 1 Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904422 Hòm thư Công cộng Giai Xuân 1 Ấp Thới An A, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền (ÐT: )
904590 Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: )

Huyện Cờ Đỏ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
905110 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3865101)
904830 Điểm BĐVHX Sông Hậu Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3690101)
904660 Bưu cục cấp 3 Cờ Đỏ Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 07103.695000)
904300 Bưu cục cấp 3 Trung An Ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 0710.3857400)
904850 Điểm BĐVHX Đông Hiệp Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3689838)
905111 Điểm BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3865211)
905170 Điểm BĐVHX Trung Hưng Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3655328)
905119 Điểm BĐVHX Khu Vực NT. Cờ Đỏ Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3694373)
904705 Điểm BĐVHX Thới Đông Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3694363)
904338 Điểm BĐVHX Trung Thạnh Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3655300)
904841 Điểm BĐVHX Thới Hưng Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3690077)
904831 Hòm thư Công cộng Thới Hưng 1 Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904851 Hòm thư Công cộng Thới Xuân 1 Ấp Thới Hòa C, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904690 Hòm thư Công cộng Thới Đông 1 Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904665 Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 1 Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904666 Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 2 Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904642 Hòm thư Công cộng Trung An 1 Ấp Thạnh Lợi 1, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904651 Hòm thư Công cộng Trung Thạnh 1 Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904603 Hòm thư Công cộng Trung Hưng 1 Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904622 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 1 Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904623 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 2 Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904624 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 3 Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
904750 Bưu cục văn phòng VP BĐH Cờ Đỏ Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Huyện Vĩnh Thạnh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
905000 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0710.3858133)
905010 Bưu cục cấp 3 Thạnh An Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0710.3652600)
905040 Điểm BĐVHX Thạnh Lộc Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3650101)
905001 Điểm BĐVHX Thạnh An Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3856666)
905150 Điểm BĐVHX Thạnh Quới Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3858222)
905151 Điểm BĐVHX Thạnh Quới 1 Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3650099)
905090 Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3859400)
905060 Điểm BĐVHX Thạnh An Ấp F1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3651628)
905020 Điểm BĐVHX Thạnh Thắng Ấp C1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3651757)
905130 Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3858995)
905138 Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ 1 Ấp Qui Long, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3641541)
905102 Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh 1 Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 3648103)
905092 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 1 Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905093 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 2 Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905094 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 3 Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905095 Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 4 Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905134 Hòm thư Công cộng Thạnh Mỹ 1 Ấp Lân Quới 1, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905211 Hòm thư Công cộng Vĩnh Thạnh 1 Ấp Vĩnh Mỹ, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905153 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 1 Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905154 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 2 Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905155 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 3 Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905156 Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 4 Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905193 Hòm thư Công cộng Thạnh Tiến 1 Ấp Bờ Bao 1, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905003 Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 1 Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905004 Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 2 Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905005 Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 3 Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905021 Hòm thư Công cộng Thạnh Thắng 1 Ấp B1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905064 Hòm thư Công cộng Thạnh An 1 Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905043 Hòm thư Công cộng Thạnh Lộc 1 Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )
905250 Bưu cục văn phòng VP BĐH Vĩnh Thạnh Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn