Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Tuyên Quang

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Tuyên Quang, bao gồm: Thành phố Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Huyện Sơn Dương, Huyện Chiêm Hoá, Huyện Na Hang, Huyện Hàm Yên, Huyện Lâm Bình.

Thành phố Tuyên Quang 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

300000 

Bưu cục cấp 1 Tuyên Quang Số 609, Đường 17-8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: )

300900 

Bưu cục cấp 2 Yên Sơn Số 609, Đường Quang Trung, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 02073922369*)

301000 

Bưu cục cấp 3 Cầu Chả Thôn 2, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 872875)

301020 

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tuyên Quang Thôn 2, Xã Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 878202)

301122 

Bưu cục cấp 3 KHL Tuyên Quang Thôn Hòa Mục 1, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: )

301140 

Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 872279)

301150 

Bưu cục cấp 3 Minh Xuân Thôn Sông Lô 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: )

301220 

Bưu cục cấp 3 Nông Tiến Tổ 12, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 810857)

301280 

Bưu cục cấp 3 Thái Long Tổ 15, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 3815600)

301500 

Bưu cục cấp 3 Ỷ La Tổ 2, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 810875)

302330 

Bưu cục văn phòng VP BĐT Tuyên Quang Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 3922803)

302360 

Điểm BĐVHX An Khang Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 822302)

302380 

Điểm BĐVHX An Tường Tổ 29, Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 810874)

302400 

Điểm BĐVHX Thái Long Tổ 6, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 872104)

Huyện Yên Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

301550 

Bưu cục cấp 3 Đạo Viện Bản Pình, Xã Trung Minh, Huyện Yên Sơn (ÐT: 099427008)

301580 

Bưu cục cấp 3 Mỹ Lâm Thôn 10, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn (ÐT: 872813)

301600 

Bưu cục cấp 3 Trung Môn Thôn 17, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn (ÐT: 810863)

301620 

Bưu cục cấp 3 Tứ Quận Thôn 4, Xã Quý Quân, Huyện Yên Sơn (ÐT: 845506)

301640 

Bưu cục cấp 3 Xuân Vân Thôn 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890204)

301670 

Điểm BĐVHX Chân Sơn Thôn 5, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn (ÐT: 880083)

301690 

Điểm BĐVHX Chiêu Yên Thôn 6, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn (ÐT: )

301710 

Điểm BĐVHX Công Đa Thôn 8, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890011)

301740 

Điểm BĐVHX Đội Bình Thôn 9, Xã Tân Tiến, Huyện Yên Sơn (ÐT: 880100)

301760 

Điểm BĐVHX Hoàng Khai Thôn Cà, Xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn (ÐT: 835830)

301790 

Điểm BĐVHX Hùng Lợi Thôn Cây Thị, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn (ÐT: 824500)

301820 

Điểm BĐVHX Kiến Thiết Thôn Chằm, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn (ÐT: 872872)

301870 

Điểm BĐVHX Kim Phú Thôn Chẩu 1, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890102)

301880 

Điểm BĐVHX Kim Quan Thôn Chợ, Xã Xuân Vân, Huyện Yên Sơn (ÐT: 3605900)

301910 

Điểm BĐVHX Lang Quán Thôn Coóc, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn (ÐT: 830254)

301940 

Điểm BĐVHX Lực Hành Thôn Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890080)

301960 

Điểm BĐVHX Nhữ Hán Thôn Đồng Thắng, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn (ÐT: 878423)

301990 

Điểm BĐVHX Nhữ Khê Thôn Giang, Xã Công Đa, Huyện Yên Sơn (ÐT: 826930)

302020 

Điểm BĐVHX Phú Lâm Thôn Hòa Bình, Xã Đội Bình, Huyện Yên Sơn (ÐT: )

302050 

Điểm BĐVHX Phú Thịnh Thôn Làng Ngoài 1, Xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890202)

302080 

Điểm BĐVHX Phúc Ninh Thôn Làng Nhà, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn (ÐT: 830231)

302110 

Điểm BĐVHX Quý Quân Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn (ÐT: 875104)

302130 

Điểm BĐVHX Tân Long Thôn Nà Ho, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn (ÐT: 830253)

302150 

Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Ngòi Xanh 2, Xã Phú Lâm, Huyện Yên Sơn (ÐT: 872873)

302190 

Điểm BĐVHX Thái Bình Thôn Nhữ Hán, Xã Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn (ÐT: 875450)

302220 

Điểm BĐVHX Thắng Quân Thôn Pắc Nghiêng, Xã Kiến Thiết, Huyện Yên Sơn (ÐT: 099427007)

302260 

Điểm BĐVHX Tiến Bộ Thôn Thái Ninh, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890100)

302300 

Điểm BĐVHX Trung Minh Thôn Thọ Sơn, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn (ÐT: 845539)

302450 

Điểm BĐVHX Trung Sơn Thôn Tình Quang, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Sơn (ÐT: 826202)

302470 

Điểm BĐVHX Trung Trực Thôn Trung Sơn, Xã Chân Sơn, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890348)

Huyện Sơn Dương

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

302800 

Bưu cục cấp 2 Sơn Dương Thôn An Lịch, Xã Đông Lợi, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832168)

302840 

Bưu cục cấp 3 Chợ Xoan Thôn Bẫu, Xã Tuân Lộ, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833091)

302870 

Bưu cục cấp 3 Kim Xuyên Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương (ÐT: 830524)

302890 

Bưu cục cấp 3 Sơn Nam Thôn Cao Tuyên, Xã Bình Yên, Huyện Sơn Dương (ÐT: )

302910 

Bưu cục cấp 3 Tân Trào Thôn Cầu Quất, Xã Tú Thịnh, Huyện Sơn Dương (ÐT: )

302930 

Điểm BĐVHX Bình Yên Thôn Chi Thiết, Xã Chi Thiết, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832151)

302950 

Điểm BĐVHX Cấp Tiến Thôn Đá Trơn, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832195)

302980 

Điểm BĐVHX Chi Thiết Thôn Đồn Hang, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832165)

303010 

Điểm BĐVHX Đại Phú Thôn Dõn, Xã Minh Thanh, Huyện Sơn Dương (ÐT: 830230)

303040 

Điểm BĐVHX Đông Lợi Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832274)

303070 

Điểm BĐVHX Đồng Quý Thôn Đồng Chanh, Xã Lương Thiện, Huyện Sơn Dương (ÐT: 830282)

303090 

Điểm BĐVHX Đông Thọ Thôn Đồng Khuôn, Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương (ÐT: 835798)

303120 

Điểm BĐVHX Hào Phú Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832111)

303130 

Điểm BĐVHX Hợp Hòa Thôn Đồng Ván, Xã Thượng Ấm, Huyện Sơn Dương (ÐT: 3735101)

303150 

Điểm BĐVHX Hợp Thành Thôn Gia Cát, Xã Phú Lương, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832247)

303170 

Điểm BĐVHX Kháng Nhật Thôn Gò Hu, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương (ÐT: 835210)

303190 

Điểm BĐVHX Lâm Xuyên Thôn Hoa Lũng, Xã Đại Phú, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833094)

303210 

Điểm BĐVHX Lương Thiện Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương (ÐT: 3832101)

303250 

Điểm BĐVHX Minh Thanh Thôn Liên Thành, Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn Dương (ÐT: 835860)

303270 

Điểm BĐVHX Ninh Lai Thôn Lục Liêu, Xã Thanh Phát, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833187)

303280 

Điểm BĐVHX Phú Lương Thôn Lương Thiện, Xã Sầm Dương, Huyện Sơn Dương (ÐT: )

303290 

Điểm BĐVHX Phúc Ứng Thôn Ninh Thuận, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương (ÐT: )

303320 

Điểm BĐVHX Quyết Thắng Thôn Núi Độc, Xã Hợp Hoà, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833003)

303340 

Điểm BĐVHX Sầm Dương Thôn Phú Lương, Xã Cấp Tiến, Huyện Sơn Dương (ÐT: 835854)

303350 

Điểm BĐVHX Tam Đa Thôn Phú Thọ 1, Xã Lâm Xuyên, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832167)

303380 

Điểm BĐVHX Thanh Phát Thôn Phú Xuân, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832127)

303400 

Điểm BĐVHX Thiện Kế Thôn Quan Hạ, Xã Trung Yên, Huyện Sơn Dương (ÐT: 830257)

303430 

Điểm BĐVHX Trung Yên Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833101)

303470 

Điểm BĐVHX Tú Thịnh Thôn Sài Lĩnh, Xã Quyết Thắng, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832194)

303510 

Điểm BĐVHX Tuân Lộ Thôn Thắng Lợi, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832265)

303540 

Điểm BĐVHX Văn Phú Thôn Trung Tâm, Xã Kháng Nhật, Huyện Sơn Dương (ÐT: 836366)

303570 

Điểm BĐVHX Vân Sơn Thôn Vạt Tranh, Xã Thiện Kế, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833002)

303590 

Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương (ÐT: 3835251)

Huyện Chiêm Hoá

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

303800 

Bưu cục cấp 2 Chiêm Hóa Thôn An Thịnh, Xã Tân An, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

303860 

Bưu cục cấp 3 Đầm Hồng Thôn Ba II, Xã Nhân Lý, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

303861 

Điểm BĐVHX Bình Nhân Thôn Bắc Cá, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 853139)

303890 

Điểm BĐVHX Bình Phú Thôn Bản Khản, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

303920 

Điểm BĐVHX Hà Lang Thôn Bình Tiến, Xã Bình Nhân, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

303950 

Điểm BĐVHX Hòa An Thôn Chắng Hạ, Xã Hoà An, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

303970 

Điểm BĐVHX Hoà Phú Thôn Đầm Hồng 5, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 853102)

304000 

Điểm BĐVHX Hùng Mỹ Thôn Đoàn Kết, Xã Trung Hoà, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851561)

304020 

Điểm BĐVHX Kiên Đài Thôn Đồng Ẻn, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

304050 

Điểm BĐVHX Kim Bình Thôn Gia Ké, Xã Hòa Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

304080 

Điểm BĐVHX Linh Phú Thôn Khun Cúc, Xã Kiên Đài, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

304100 

Điểm BĐVHX Minh Quang Thôn Khuổi Đấng, Xã Linh Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 099427006)

304190 

Điểm BĐVHX Ngọc Hội Thôn Làng Ải, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851598)

304210 

Điểm BĐVHX Nhân Lý Thôn Làng Bục, Xã Tân Thịnh , Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851876)

304240 

Điểm BĐVHX Phú Bình Thôn Nà Coóc, Xã Tri Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851713)

304260 

Điểm BĐVHX Phúc Sơn Thôn Nà Khán, Xã Hà Lang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 3550562)

304280 

Điểm BĐVHX Phúc Thịnh Thôn Nà Lừa, Xã Trung Hà, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851942)

304310 

Điểm BĐVHX Tân An Thôn Nà Tè, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

304340 

Điểm BĐVHX Tân Mỹ Thôn Nhân Thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851493)

304370 

Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Noong Phường, Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 852300)

304390 

Điểm BĐVHX Tri Phú Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851563)

304420 

Điểm BĐVHX Trung Hà Thôn Tặng Khiếc, Xã Phú Bình, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

304440 

Điểm BĐVHX Trung Hòa Thôn Thắm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851943)

304470 

Điểm BĐVHX Vinh Quang Thôn Thôm Bưa, Xã Tân Mỹ, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851495)

304490 

Điểm BĐVHX Xuân Quang Thôn Trinh, Xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851172)

304510 

Điểm BĐVHX Yên Lập Thôn Trung Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )

304540 

Điểm BĐVHX Yên Nguyên Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851114)

Huyện Na Hang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

305300 

Điểm BĐVHX Thượng Nông Tổ nhân dân 3, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang (ÐT: 865075)

305260 

Điểm BĐVHX Thượng Giáp Thôn Nà Thài, Xã Thượng Giáp, Huyện Na Hang (ÐT: 099427004)

305230 

Điểm BĐVHX Sinh Long Thôn Nà Reo, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang (ÐT: 864462)

305200 

Điểm BĐVHX Năng Khả Thôn Nà Khuyến, Xã Yên Hoa, Huyện Na Hang (ÐT: 3560988)

305170 

Điểm BĐVHX Khau Tinh Thôn Lũng Khiêng, Xã Sinh Long, Huyện Na Hang (ÐT: 099427005)

305140 

Điểm BĐVHX Hồng Thái Thôn Khau Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang (ÐT: 864600)

305120 

Điểm BĐVHX Côn Lôn Thôn Khâu Tinh, Xã Khau Tinh, Huyện Na Hang (ÐT: 099427002)

304860 

Bưu cục cấp 3 Yên Hoa Thôn Đông Đa 1, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang (ÐT: 099427003)

304800 

Bưu cục cấp 2 Na Hang Thôn 3, Xã Côn Lôn, Huyện Na Hang (ÐT: 099427001)

Huyện Hàm Yên 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

306010 

Điểm BĐVHX Yên Thuận Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên (ÐT: 3843470)

305970 

Điểm BĐVHX Yên Phú Thôn Vá, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843543)

305930 

Điểm BĐVHX Yên Lâm Thôn Trung Tâm, Xã Minh Dân, Huyện Hàm Yên (ÐT: 3740553)

305900 

Điểm BĐVHX Thành Long Thôn Thọ, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843408)

305870 

Điểm BĐVHX Thái Hòa Thôn Thọ Bình 1, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845137)

305840 

Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Tân Lập, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845115)

305820 

Điểm BĐVHX Phù Lưu Thôn Tân Hùng, Xã Hùng Đức, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845461)

305800 

Điểm BĐVHX Nhân Mục Thôn Phù Hương, Xã Bạch Xa, Huyện Hàm Yên (ÐT: 8747113)

305780 

Điểm BĐVHX Minh Khương Thôn Ngòi Sen, Xã Yên Lâm, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843698)

305740 

Điểm BĐVHX Minh Hương Thôn Minh Thái, Xã Minh Khương, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843447)

305710 

Điểm BĐVHX Minh Dân Thôn Loa, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845271)

305690 

Điểm BĐVHX Hùng Đức Thôn Làng Mãn 1, Xã Thái Hoà, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845240)

305670 

Điểm BĐVHX Đức Ninh Thôn Đồng Móong, Xã Nhân Mục, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843318)

305650 

Điểm BĐVHX Bình Xa Thôn 6 Thống Nhất, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843716)

305610 

Điểm BĐVHX Bằng Cốc Thôn 6 Minh Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843533)

305570 

Điểm BĐVHX Bạch Xa Thôn 4 Mai Hồng, Xã Bằng Cốc, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843308)

305530 

Bưu cục cấp 3 Ki Lô Mét 31 Thôn 31, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845102)

305500 

Bưu cục cấp 2 Hàm Yên Thôn 2 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên (ÐT: )

Huyện Lâm Bình

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

306440 

Điểm BĐVHX Xuân Lập Thôn Tông Pu, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình (ÐT: )

306410 

Điểm BĐVHX Thổ Bình Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình (ÐT: )

306380 

Điểm BĐVHX Khuôn Hà Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình (ÐT: )

306360 

Điểm BĐVHX Hồng Quang Thôn Nà Liềm, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình (ÐT: 02073506900)

306340 

Điểm BĐVHX Bình An Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình (ÐT: 02073561299)

306320 

Bưu cục cấp 3 Thượng Lâm Thôn Nà Cọn, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình (ÐT: )

306310 

Bưu cục cấp 3 Lăng Can Thôn Lũng Giềng, Xã Xuân Lập, Huyện Lâm Bình (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn