Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Trà Vinh (phần 2)

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Trà Vinh: huyện Châu Thành, huyện Trà Cú, huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải

Huyện Châu Thành

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

942600 

Bưu cục cấp 2 Châu Thành Tổ Từ Tổ 1 Đến Tổ 20, Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 872200)

942650 

Điểm BĐVHX Phước Hảo Ấp Đại Thôn, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành (ÐT: 890200)

942630 

Điểm BĐVHX Đa Lộc Ấp Hương Phụ A, Xã Đa Lộc, Huyện Châu Thành (ÐT: 872155)

942730 

Điểm BĐVHX Hòa Lợi Ấp Qui Nông A, Xã Hoà Lợi, Huyện Châu Thành (ÐT: 890444)

942710 

Điểm BĐVHX Hưng Mỹ Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành (ÐT: 890333)

942750 

Điểm BĐVHX Hòa Thuận Ấp Bích Trì, Xã Hoà Thuận, Huyện Châu Thành (ÐT: 844078)

942690 

Điểm BĐVHX Hòa Minh Ấp Đại Thôn A, Xã Hoà Minh, Huyện Châu Thành (ÐT: 899100)

942670 

Điểm BĐVHX Long Hòa Ấp Rạch Gốc, Xã Long Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 899090)

942770 

Điểm BĐVHX Lương Hòa Ấp Sâm Bua, Xã Lương Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 898200)

942790 

Điểm BĐVHX Nguyệt Hóa Ấp Cổ Tháp B, Xã Nguyệt Hoá, Huyện Châu Thành (ÐT: 848046)

942800 

Điểm BĐVHX Song Lộc Ấp Phú Lân, Xã Song Lộc, Huyện Châu Thành (ÐT: 897001)

942840 

Điểm BĐVHX Mỹ Chánh Ấp Đầu Giồng A, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành (ÐT: 891100)

942820 

Điểm BĐVHX Thanh Mỹ Ấp Kinh Xuôi, Xã Thanh Mỹ, Huyện Châu Thành (ÐT: 891333)

942860 

Điểm BĐVHX Lương Hòa A Ấp Ô Bắp, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành (ÐT: 898200)

Huyện Trà Cú

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

943000 

Bưu cục cấp 2 Trà Cú Khóm 4, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú (ÐT: 874200)

943120 

Bưu cục cấp 3 Phước Hưng Ấp Chợ, Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú (ÐT: 877200)

943240 

Bưu cục cấp 3 Đại An Ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú (ÐT: 878200)

943027 

Điểm BĐVHX Thanh Sơn Ấp Giồng Ông Thình, Xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú (ÐT: 676100)

943080 

Điểm BĐVHX Ngãi Xuyên Ấp Xoài Xiêm, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú (ÐT: 665100)

943100 

Điểm BĐVHX Tân Hiệp Ấp Long Trường, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà Cú (ÐT: 675100)

943060 

Điểm BĐVHX Long Hiệp Ấp Chợ, Xã Long Hiệp, Huyện Trà Cú (ÐT: 671100)

943040 

Điểm BĐVHX Ngọc Biên Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà Cú (ÐT: 667100)

943140 

Điểm BĐVHX Tập Sơn Ấp Chợ, Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú (ÐT: 879300)

943160 

Điểm BĐVHX Lưu Nghiệp Anh Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú (ÐT: 871100)

943180 

Điểm BĐVHX An Quãng Hữu Ấp Chợ, Xã An Quãng Hữu, Huyện Trà Cú (ÐT: 870003)

943200 

Điểm BĐVHX Hàm Giang Ấp Trà Tro A, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú (ÐT: 878510)

943220 

Điểm BĐVHX Định An Ấp Chợ, Xã Định An, Huyện Trà Cú (ÐT: 878508)

943309 

Điểm BĐVHX Tân Sơn Ấp Đồn Điền, Xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú (ÐT: 879100)

943320 

Điểm BĐVHX Kim Sơn Ấp Trà Cú A, Xã Kim Sơn, Huyện Trà Cú (ÐT: 676200)

Huyện Cầu Ngang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

943500 

Bưu cục cấp 2 Cầu Ngang Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 825444)

943540 

Bưu cục cấp 3 Mỹ Long Khóm Ii, Thị Trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 829400)

943510 

Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Ấp Mỹ Cẩm B, Xã Mỹ Hoà, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 825140)

943550 

Điểm BĐVHX Vinh Kim Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 827200)

943530 

Điểm BĐVHX Mỹ Long Bắc Ấp Bến Kinh, Xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 829500)

943580 

Điểm BĐVHX Hiệp Hòa Ấp Hòa Lục, Xã Hiệp Hoà, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 826179)

943570 

Điểm BĐVHX Kim Hòa Ấp Trà Cuôn, Xã Kim Hoà, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 826100)

943600 

Điểm BĐVHX Trường Thọ Ấp Sóc Cụt, Xã Trường Thọ, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 821540)

943620 

Điểm BĐVHX Thuận Hòa Ấp Nô Công, Xã Thuận Hoà, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 536100)

943710 

Điểm BĐVHX Mỹ Long Nam Ấp 5, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 829501)

943640 

Điểm BĐVHX Nhị Trường Ấp Nô Lựa, Xã Nhị Trường , Huyện Cầu Ngang (ÐT: 821510)

943660 

Điểm BĐVHX Long Sơn Ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 825520)

943680 

Điểm BĐVHX Thạnh Hòa Sơn Ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hoà Sơn, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 821100)

943720 

Điểm BĐVHX Hiệp Mỹ Đông Ấp Cái Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 820200)

943740 

Điểm BĐVHX Hiệp Mỹ Tây Ấp Chợ, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu Ngang (ÐT: 820100)

Huyện Duyên Hải

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

943900 

Bưu cục cấp 2 Duyên Hải Khu Tổ 3, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải (ÐT: 832444)

943970 

Bưu cục cấp 3 Long Hữu Ấp 10, Xã Long Hữu , Huyện Duyên Hải (ÐT: 836200)

944050 

Bưu cục cấp 3 Dân Thành Ấp Giồng Giếng, Xã Dân Thành, Huyện Duyên Hải (ÐT: 739555)

943930 

Điểm BĐVHX Trường Long Hòa Ấp Ba Động, Xã Trường Long Hoà, Huyện Duyên Hải (ÐT: 839100)

943950 

Điểm BĐVHX Long Tòan Ấp Phước Trị, Xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải (ÐT: 732100)

943940 

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Duyên Hải (ÐT: 831050)

943990 

Điểm BĐVHX Ngũ Lạc Ấp Rọ Say, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải (ÐT: 838100)

944010 

Điểm BĐVHX Long Khánh Ấp Tân Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải (ÐT: 837100)

944020 

Điểm BĐVHX Long Vĩnh Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải (ÐT: 830100)

944040 

Điểm BĐVHX Đông Hải Ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải (ÐT: 737121)

944080 

Điểm BĐVHX Đôn Châu Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải (ÐT: )

944090 

Điểm BĐVHX Đôn Xuân Ấp Chợ, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải (ÐT: )

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn