Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Trà Vinh (phần 1)

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Trà Vinh: Thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long, huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần

Thành phố Trà Vinh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

940000 

Bưu cục cấp 1 Trà Vinh Số 70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 02943855186)

941150 

Bưu cục cấp 3 Kinh Doanh tiếp thị Số 70 A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 02943854666)

941230 

Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng Số 03, Đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 02943866952)

941390 

Bưu cục cấp 3 Mậu Thân Số 577, Đường Mậu Thân, Phường 6, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 02943840952)

941162 

Điểm BĐVHX Long Đức Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh (ÐT: 846063)

940900 

Bưu cục Hệ 1 Trà Vinh Số 70, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh (ÐT: )

Huyện Càng Long

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

941700 

Bưu cục cấp 2 Càng Long Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long (ÐT: 882200)

941770 

Điểm BĐVHX Đại Phước Ấp Long Hòa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long (ÐT: 789100)

941750 

Điểm BĐVHX Nhị Long Ấp Đon, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long (ÐT: 881100)

941791 

Điểm BĐVHX Đức Mỹ Ấp Mỹ Hiệp, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long (ÐT: 889400)

941810 

Điểm BĐVHX Mỹ Cẩm Ấp Số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long (ÐT: 542100)

941930 

Điểm BĐVHX Bình Phú Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long (ÐT: 888504)

941830 

Điểm BĐVHX An Trường A Ấp 9 B, Xã An Trường A, Huyện Càng Long (ÐT: 887600)

941850 

Điểm BĐVHX An Trường Ấp 7 A, Xã An Trường , Huyện Càng Long (ÐT: 575300)

941950 

Điểm BĐVHX Phương Thạnh Ấp Đầu Giồng, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long (ÐT: 880100)

941870 

Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Trà Ốp B, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long (ÐT: 580100)

941910 

Điểm BĐVHX Huyền Hội Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long (ÐT: 552100)

941890 

Điểm BĐVHX Tân An Ấp Tân An Chợ, Xã Tân An, Huyện Càng Long (ÐT: 886100)

941970 

Điểm BĐVHX Nhị Long Phú Ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long (ÐT: 881400)

941990 

Điểm BĐVHX Đại Phúc Ấp Tân Định, Xã Đại Phúc, Huyện Càng Long (ÐT: 880700)

Huyện Cầu Kè

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

942100 

Bưu cục cấp 2 Cầu Kè Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè (ÐT: 834100)

942120 

Điểm BĐVHX Châu Điền Ấp Ô Tưng A, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè (ÐT: 712001)

942150 

Điểm BĐVHX Hòa Ân Ấp Trà Kháo, Xã Hoà Ân, Huyện Cầu Kè (ÐT: 714100)

942160 

Điểm BĐVHX Thông Hòa Ấp Trà Ốp, Xã Thông Hoà, Huyện Cầu Kè (ÐT: 834505)

942140 

Điểm BĐVHX Thạnh Phú Ấp 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè (ÐT: 818100)

942170 

Điểm BĐVHX Tam Ngãi Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè (ÐT: 384507)

942180 

Điểm BĐVHX An Phú Tân Ấp An Trại, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè (ÐT: 719100)

942181 

Điểm BĐVHX Tân Qui Ấp Tân Quy 2, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè (ÐT: 834900)

942200 

Điểm BĐVHX Hòa Tân Ấp Chông Nô 3, Xã Hoà Tân, Huyện Cầu Kè (ÐT: 715100)

942250 

Điểm BĐVHX Phong Thạnh Ấp 2, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè (ÐT: 811100)

942240 

Điểm BĐVHX Phong Phú Ấp Kinh Xáng, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè (ÐT: 816100)

942220 

Điểm BĐVHX Ninh Thới Ấp Mỹ Văn, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè (ÐT: 817100)

Huyện Tiểu Cần

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

942300 

Bưu cục cấp 2 Tiểu Cần Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 822300)

942510 

Bưu cục cấp 3 Cầu Quan Khóm Định An (khóm I ), Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 824502)

942330 

Điểm BĐVHX Tập Ngãi Ấp Lê Văn Quới, Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 618111)

942350 

Điểm BĐVHX Hiếu Tử Ấp Tân Đại, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 619100)

942370 

Điểm BĐVHX Hiếu Trung Ấp Tân Trung Giồng, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 619111)

942390 

Điểm BĐVHX Phú Cần Ấp Đại Mông, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 612100)

942410 

Điểm BĐVHX Long Thới Ấp Trinh Phụ, Xã Long Thới, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 824501)

942490 

Điểm BĐVHX Ngãi Hùng Ấp Ngã Tư I, Xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 618100)

942470 

Điểm BĐVHX Tân Hùng Ấp Chợ, Xã Tân Hùng, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 636200)

942450 

Điểm BĐVHX Hùng Hòa Ấp Từ Ô I, Xã Hùng Hoà, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 640101)

942430 

Điểm BĐVHX Tân Hòa Ấp An Cư, Xã Tân Hoà, Huyện Tiểu Cần (ÐT: 824500)

học thiết kế website


Bình luận của bạn