Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Tây Ninh

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở các huyện tại Tây Ninh, bao gồm: Thị xã Tây Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Huyện Tân Biên, Huyện Châu Thành, Huyện Hoà Thành, Huyện Bến Cầu, Huyền Gò Dầu, Huyện Trảng Bàng.

Thị xã Tây Ninh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

840000 

Bưu cục cấp 1 Tây Ninh Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3816111)

840900 

Bưu cục cấp 3 Cửa số 2 Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3620111)

841120 

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tây Ninh Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3821553)

841180 

Bưu cục cấp 3 Hiệp Ninh Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3819111)

841200 

Bưu cục cấp 3 KHL TÂY NINH Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Tân, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3839333)

841350 

Bưu cục cấp 3 Ninh Sơn Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3839131)

841380 

Bưu cục cấp 3 Phường 1 Số 002, Đường Tua Hai, Phường 1, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3827991,3815516)

841391 

Điểm BĐVHX Bình Minh Số 186, Đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 02763822555)

841400 

Điểm BĐVHX Ninh Thạnh Số 186, Đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3814416,822503)

841401 

Điểm BĐVHX Tân Bình Số 285, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3814416)

841410 

Điểm BĐVHX Thạnh Tân 1 Số 779, Tổ 1, Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3841234)

841540 

Điểm BĐVHX Thạnh Tân Số 799, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh (ÐT: 3821551)

Huyện Dương Minh Châu

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

841818 

Kiốt bưu điện Thuận Hòa Tổ 1, Ấp Thuận Hòa, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: )

841810 

Điểm BĐVHX Truông Mít Số 383, Khu phố 1, Thị Trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3877300)

841800 

Điểm BĐVHX Suối Đá Ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3771124,3771244)

841791 

Điểm BĐVHX Suối Đá 1 Ấp Phước Tân, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3877222)

841780 

Điểm BĐVHX Phước Ninh Ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3877111)

841770 

Điểm BĐVHX Phước Minh Ấp Phước Bình 2, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3721800)

841768 

Điểm BĐVHX Phước Minh 1 Ấp Phước Bình 1, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3721424)

841760 

Điểm BĐVHX Phan Ấp Ninh Hưng 2, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3773333)

841750 

Điểm BĐVHX Lộc Ninh Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3777234)

841740 

Điểm BĐVHX Chà Là Ấp Lộc Hiệp, Xã Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3774424)

841730 

Điểm BĐVHX Cầu Khởi Ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3773824)

841720 

Điểm BĐVHX Bến Củi Ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3775524)

841710 

Bưu cục cấp 3 Bàu Năng Ấp B1, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3775480)

841700 

Bưu cục cấp 2 Dương Minh Châu Ấp 2, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3774524)

Huyện Tân Châu

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

841900 

Bưu cục cấp 2 Tân Châu Ấp 2, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu (ÐT: 3750425,3750424)

841910 

Bưu cục cấp 3 Tân Đông Ấp 3, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu (ÐT: 3752333)

841930 

Điểm BĐVHX Suối Dây Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu (ÐT: 3751274)

841950 

Điểm BĐVHX Suối Ngô Ấp Hội Phú, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu (ÐT: 3755234)

841960 

Điểm BĐVHX Tân Hà Ấp Tân Dũng, Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu (ÐT: 3751777,3738222)

841980 

Điểm BĐVHX Tân Hiệp Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu (ÐT: 3759111,3759222)

841990 

Điểm BĐVHX Tân Hòa Ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu (ÐT: 3753025)

842000 

Điểm BĐVHX Tân Hội Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu (ÐT: 3750111)

842010 

Điểm BĐVHX Tân Hưng 1 Ấp Tân Trung, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu (ÐT: 3754524)

842020 

Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Thạnh Nghĩa, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Châu (ÐT: 3733222)

842030 

Điểm BĐVHX Tân Thành Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu (ÐT: 3732222,3732400)

842050 

Điểm BĐVHX Thạnh Đông Khu phố 1, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu (ÐT: 3875583,3730700)

Huyện Tân Biên 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

842200 

Bưu cục cấp 2 Tân Biên Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Tân Biên (ÐT: 3871999)

842211 

Bưu cục cấp 3 Mỏ Công Ấp Một, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên (ÐT: 3870868)

842222 

Bưu cục cấp 3 Tân Lập Ấp Sân Bay, Xã Tân Phong, Huyện Tân Biên (ÐT: 3744666)

842230 

Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Ấp Suối Mây, Xã Thạnh Bắc, Huyện Tân Biên (ÐT: 3746555)

842240 

Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Suối Ông Đình, Xã Trà Vong, Huyện Tân Biên (ÐT: 3873555)

842250 

Điểm BĐVHX Tân Phong Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên (ÐT: 3742300)

842260 

Điểm BĐVHX Thạnh Bắc Ấp Tân Thanh, Xã Tân Bình, Huyện Tân Biên (ÐT: 3872999)

842270 

Điểm BĐVHX Thạnh Bình 1 Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên (ÐT: 3740924)

842280 

Điểm BĐVHX Thạnh Tây Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên (ÐT: 3740234)

842290 

Điểm BĐVHX Trà Vong Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên (ÐT: 3741111)

842310 

Kiốt bưu điện Thạnh Bình Khu phố 2, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên (ÐT: 3874222;3874206)

Huyện Châu Thành

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

842400 

Bưu cục cấp 2 Châu Thành Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: 3712454)

842411 

Bưu cục cấp 3 Thái Bình Tổ 1, Ấp Bàu Sen, Xã Hảo Đước, Huyện Châu Thành (ÐT: 3782700)

842420 

Bưu cục cấp 3 Thành Long Tổ 1, Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: 3712949)

842434 

Điểm BĐVHX An Cơ Tổ 1, Ấp Gò Nổi, Xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành (ÐT: 3781222)

842440 

Điểm BĐVHX Biên Giới Tổ 1, Ấp Lưu Văng Vẳng, Xã Hoà Hội, Huyện Châu Thành (ÐT: 3783767)

842460 

Điểm BĐVHX Đồng Khởi 1 Tổ 1, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Vinh, Huyện Châu Thành (ÐT: 3786544)

842470 

Điểm BĐVHX Hảo Đước Tổ 1, Ấp Thành Trung, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 3710800)

842480 

Điểm BĐVHX Hòa Hội Tổ 1, Khu phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 3878289,3780700)

842490 

Điểm BĐVHX Hòa Thạnh Tổ 12, Ấp Cầy Xiêng, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành (ÐT: 3716244,3716333)

842500 

Điểm BĐVHX Long Vĩnh Tổ 2, Ấp Bến Cầu, Xã Biên Giới, Huyện Châu Thành (ÐT: 3784434)

842520 

Điểm BĐVHX Ninh Điền Tổ 2, Ấp Long Châu, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành (ÐT: 3781555)

842531 

Điểm BĐVHX Phước Vinh 1 Tổ 2, Ấp Tầm Long, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: 3788144,3788200)

842550 

Điểm BĐVHX Thanh Điền 1 Tổ 3, Ấp Hiệp Phước, Xã Hoà Thạnh, Huyện Châu Thành (ÐT: 3784333)

842560 

Điểm BĐVHX Trí Bình Tổ 6, Ấp Vịnh, Xã An Cơ, Huyện Châu Thành (ÐT: 3782644)

842574 

Hòm thư Công cộng CTH29 Tổ 7, Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành (ÐT: 3714369)

842581 

Kiốt bưu điện Trung Đoàn 4 Tổ 8, Ấp Thanh Bình, Xã An Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: )

 Huyện Hoà Thành

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

842700 

Bưu cục cấp 2 Hòa Thành Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3838999)

842720 

Bưu cục cấp 3 Mít Một Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3943733)

842740 

Điểm BĐVHX Hiệp Tân 1 Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3845555)

842744 

Điểm BĐVHX Hiệp Tân Ấp Long Mỹ, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3832222)

842748 

Điểm BĐVHX Long Thành Bắc Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3846111)

842750 

Điểm BĐVHX Long Thành Nam 1 Ấp Trường Lưu, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3844444)

842770 

Điểm BĐVHX Long Thành Nam 2 Ấp Trường Lưu, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3845524)

842771 

Điểm BĐVHX Long Thành Nam Ấp Trường Thiện, Xã Trường Hoà, Huyện Hoà Thành (ÐT: )

842780 

Điểm BĐVHX Long Thành Trung Khu phố 4, Thị Trấn Hoà Thành, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3840000,38302766)

842790 

Điểm BĐVHX Trường Đông 1 Số 12/13B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3849777)

842800 

Điểm BĐVHX Trường Đông Số QL22, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3838996)

842801 

Điểm BĐVHX Trường Tây Số QL22B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3841564,3841574)

842816 

Hòm thư Công cộng HTH14 Số QL22B, Ấp Long Trung, Xã Long Thành Trung, Huyện Hoà Thành (ÐT: 3836111)

Huyện Bến Cầu

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

842900 

Bưu cục cấp 2 Bến Cầu Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu (ÐT: )

842925 

Bưu cục cấp 3 Khẩu Mộc Bài Ấp Long Tân, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu (ÐT: 3760777)

842930 

Bưu cục cấp 3 Long Thuận Ấp Rừng Dầu, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu (ÐT: )

842940 

Điểm BĐVHX An Thạnh Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu (ÐT: 3876544)

842941 

Điểm BĐVHX Lợi Thuận Số 04, Ấp Thuận Tâm, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu (ÐT: 3765333)

842950 

Điểm BĐVHX Long Chữ Số 150, Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu (ÐT: 3760555)

842967 

Điểm BĐVHX Long Giang Số 164, Ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu (ÐT: 3760222)

842980 

Điểm BĐVHX Long Phước Số 39, Ấp Voi, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu (ÐT: 3762440)

842981 

Hòm thư Công cộng BCU10 Số 429, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu (ÐT: 3761800;3876452)

842998 

Hòm thư Công cộng BCU9 Số 579, Ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu (ÐT: 3876574)

Huyện Gò Dầu

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

843100 

Bưu cục cấp 2 Gò Dầu Ấp 6, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3857333,3857666)

843120 

Điểm BĐVHX Bàu Đồn 1 Ấp Cẩm An, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3850222,3850777)

843121 

Điểm BĐVHX Bàu Đồn Ấp Cây Xoài, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3856222,3514606)

843140 

Điểm BĐVHX Cẩm Giang 1 Ấp Giữa, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3853392)

843160 

Điểm BĐVHX Cẩm Giang Ấp Phước Hội, Xã Phước Thạnh, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3855474)

843165 

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh 1 Ấp Suối Cao A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3553112)

843170 

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh Ấp Trâm Vàng 1, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3854504,3854505)

843171 

Điểm BĐVHX Phước Đông 1 Số 001, Ấp Bến Đình, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3859624,3856555)

843190 

Điểm BĐVHX Phước Đông Số 038, Ấp Cẩm Thắng, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3850234,3850244)

843191 

Điểm BĐVHX Phước Thạnh Số 117, Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3858666,3784333)

843220 

Điểm BĐVHX Thạnh Đức Số 187, Ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu (ÐT: 38533370)

843240 

Điểm BĐVHX Thanh Phước 1 Số 286, Ấp 4, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3857914,3857900)

843241 

Điểm BĐVHX Thanh Phước Số Ô 2/48, Ấp Thanh Hà, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu (ÐT: 3854175;3510700)

Huyện Trảng Bàng

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

843300 

Bưu cục cấp 2 Trảng Bàng Ấp An Bình, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3896779)

843330 

Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Trảng Bàng Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3889120)

843340 

Bưu cục cấp 3 Linh Trung III Ấp Cầu Xe, Xã Hưng Thuận, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3888111)

843360 

Điểm BĐVHX An Hòa Ấp Gò Ngãi, Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3889777)

843370 

Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3881234)

843390 

Điểm BĐVHX Đôn Thuận Ấp Lộc Trác, Xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3882999)

843400 

Điểm BĐVHX Gia Bình Ấp Phước Đông, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3889333)

843420 

Điểm BĐVHX Gia Lộc Ấp Sóc Lào, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3889400)

843430 

Điểm BĐVHX Hưng Thuận Ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3897997)

843440 

Điểm BĐVHX Lộc Hưng Số 146, Đường Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3883666;3880206)

843461 

Điểm BĐVHX Phước Chỉ Số 205, Ấp An Quới, Xã An Hoà, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3883333)

843470 

Điểm BĐVHX Phước Lưu Số 485 Tổ 27, Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng (ÐT: 3882222)

học thiết kế website


Bình luận của bạn