Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Ninh Thuận

Bài viết tổng hợp các thông tin cơ bản của hệ thống bưu điện thuộc các huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận, bao gồm: Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, huyện Bác Ái, huyện Ninh Sơn, huyện Ninh Phước, huyện Thuận Bắc, huyện Thuận Nam. Nếu bạn sinh sống tại đó, hãy vào đây để tra cứu nhé!

Thành phố Phan Rang Tháp Chàm

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
660000 Bưu cục cấp 1 Phan Rang - Tháp Chàm Sô´217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: 3824430GD)
660900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Ninh Thuận Sô´217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: 3824439)
661440 Bưu cục cấp 3 HCC-KHL Sô´217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: 3835199)
662090 Bưu cục cấp 3 Hùng Vương (kt1) Đường Thống Nhất, Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: 822817)
661080 Bưu cục cấp 3 Bưu cục 16 tháng 4 Sô´44, Đường 16/4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: 823544)
661950 Bưu cục cấp 3 Tháp Chàm Sô´03, Đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: 3888099)
661310 Điểm BĐVHX Mỹ Hải Sô´25, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: 3822052)
661170 Điểm BĐVHX Đông Hải Sô´18, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Hải, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: 895014)
662341 Hòm thư Công cộng 1 Thôn Tân Sơn II, Xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: )
661090 Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Thuận Sô´217, Hẻm 215, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: )
661150 Bưu cục văn phòng VP BĐTP Phan Rang Sô´217, Hẻm 215, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm (ÐT: )

Huyện Ninh Hải

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
662600 Bưu cục cấp 2 Ninh Hải Khu phố Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: 3873315)
662650 Bưu cục cấp 3 Nhơn Hải Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: 879002)
662740 Bưu cục cấp 3 Hộ Hải Thôn Hộ Diêm, Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: 871012/872939)
662630 Điểm BĐVHX Tri Hải Thôn Tri Thủy, Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: 873620)
662670 Điểm BĐVHX Vĩnh Hải Thôn Thái An, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: 870000)
662760 Điểm BĐVHX Xuân Hải Thôn An Xuân, Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: 871430)
662767 Điểm BĐVHX Xuân Hải 2 Thôn Phước Nhơn, Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: 3971586)
662640 Điểm BĐVHX Phương Hải Thôn Phương Cựu 1, Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: 873219)
662739 Hòm thư Công cộng 2 Thôn Gò Đền, Xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: )
662687 Hòm thư Công cộng 1 Thôn Mỹ Tân, Xã Thanh Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: )
662710 Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Hải Khu phố Ninh Chữ I, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải (ÐT: )

Huyện Bác Ái

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
662900 Bưu cục cấp 2 Bác Ái Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái (ÐT: 840007)
662920 Điểm BĐVHX Phước Thắng Thôn Chà Đung, Xã Phước Thắng, Huyện Bác Ái (ÐT: 3841553)
662940 Điểm BĐVHX Phước Tiến Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái (ÐT: 841000)
662960 Điểm BĐVHX Phước Hòa Thôn chà Panh, Xã Phước Hoà, Huyện Bác Ái (ÐT: 3842701)
662980 Điểm BĐVHX Phước Bình Thôn Gia É, Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái (ÐT: 3842901)
662930 Điểm BĐVHX Phước Chính Thôn Suối Rớ, Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái (ÐT: 841551)
662970 Điểm BĐVHX Phước Trung Thôn Rã Trên, Xã Phước Trung, Huyện Bác Ái (ÐT: 3853480)
662918 Hòm thư Công cộng Phước Thành Thôn Ma Nai, Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái (ÐT: )
662954 Hòm thư Công cộng Phước Tân Thôn Ma Ty, Xã Phước Tân, Huyện Bác Ái (ÐT: )
663020 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bác Ái Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái (ÐT: )

Huyện Ninh Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
663100 Bưu cục cấp 2 Ninh Sơn Khu phố 3, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 854250)
663180 Bưu cục cấp 3 Quãng Sơn Thôn Triệu Phong 1, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 0683850002)
663167 Bưu cục cấp 3 Nhơn Sơn Thôn Đắc Nhơn, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 853202)
663190 Điểm BĐVHX Lương Sơn Thôn Trà Giang 2, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 855033)
663120 Điểm BĐVHX Lâm Sơn Thôn Lâm Phú, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 3852237)
663171 Điểm BĐVHX Mỹ Sơn Thôn Phú Thạnh, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 853450)
663150 Điểm BĐVHX Hòa Sơn Thôn Tân Lập, Xã Hoà Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 850470)
663202 Điểm BĐVHX Nhơn Sơn Thôn Nha Hố, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 0683853103)
663140 Điểm BĐVHX Ma Nới Thôn Ú, Xã Ma Nới, Huyện Ninh Sơn (ÐT: 854785)
663230 Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Sơn Khu phố 1, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn (ÐT: )

Huyện Ninh Phước

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
663300 Bưu cục cấp 2 Ninh Phước Khu phố 5, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước (ÐT: 864616)
663360 Điểm BĐVHX Phước Thuận Thôn Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước (ÐT: 868116)
663370 Điểm BĐVHX Phước Hậu Thôn Phước Đồng, Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước (ÐT: 965219)
663390 Điểm BĐVHX Phước Sơn Thôn Phước Thiện 1, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước (ÐT: 862016)
663380 Điểm BĐVHX Phước Thái Thôn Hoài Trung, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước (ÐT: 965016)
663410 Điểm BĐVHX Phước Hữu Thôn Hữu Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước (ÐT: 865319)
663330 Điểm BĐVHX Phước Hải Thôn Từ Tâm 1, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước (ÐT: 868319)
663336 Điểm BĐVHX Phước Hải 2 Thôn Thành Tín, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước (ÐT: 3968916)
663350 Điểm BĐVHX An Hải 3 Thôn Long Bình 1, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước (ÐT: 868016)
663351 Điểm BĐVHX An Hải Thôn An Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước (ÐT: 868419)
663357 Điểm BĐVHX An Hải 2 Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước (ÐT: 968647)
663403 Điểm BĐVHX Phước Vinh Thôn Phước An 2, Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước (ÐT: 3862845)
663480 Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Phước Khu phố 1, Thị Trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước (ÐT: )

Huyện Thuận Bắc

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
663700 Bưu cục cấp 2 Thuận Bắc Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 625000)
663610 Điểm BĐVHX Công Hải Thôn Hiệp Kiết, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 870502)
663630 Điểm BĐVHX Phước Chiến Thôn Đầu Suối B, Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 3978406)
663640 Điểm BĐVHX Phước Kháng Thôn Đá Mài Trên, Xã Phước Kháng, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 3870900)
663660 Điểm BĐVHX Bắc Phong Thôn Ba Tháp 1, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc (ÐT: 0683878002)
663650 Hòm thư Công cộng 1 Thôn Bĩnh Nghĩa, Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc (ÐT: )
663670 Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Bắc Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc (ÐT: )

Huyện Thuận Nam

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
663900 Bưu cục cấp 2 Thuận Nam Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam (ÐT: 0683960016)
663460 Bưu cục cấp 3 Cà Ná Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam (ÐT: 861716)
663461 Bưu cục cấp 3 Phước Diêm Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam (ÐT: 761316)
663430 Điểm BĐVHX Phước Hà Thôn Giá, Xã Phước Hà, Huyện Thuận Nam (ÐT: 0683966119)
663440 Điểm BĐVHX Phước Nam Thôn Văn Lâm, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam (ÐT: 865219)
663420 Điểm BĐVHX Nhị Hà Thôn Nhị Hà 1, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam (ÐT: 966016)
663340 Điểm BĐVHX Phước Dinh 2 Thôn Sơn Hải 1, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam (ÐT: 869216)
663835 Điểm BĐVHX Phước Dinh Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam (ÐT: 3869621)
663817 Hòm thư Công cộng 2 Thôn Lạc Tân 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam (ÐT: )
663875 Hòm thư Công cộng 1 Thôn Vụ Bổn, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam (ÐT: )
663820 Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Nam Thôn Lạc Tân 1, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn