Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Lạng Sơn (phần 1)

Bài viết tổng hợp các thông tin cơ bản của hệ thống bưu điện thuộc các huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn, bao gồm: Thành Phố Lạng Sơn, Huyện Cao Lộc, Huyện Văn Lãng, Huyện Tràng Định, Huyện Văn Quan. Nếu bạn sinh sống tại đó, hãy vào đây để tra cứu nhé!

Thành Phố Lạng Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ
240000 Bưu cục cấp 1 Lạng Sơn Số 49, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 02053810338)
241000 Bưu cục cấp 3 Cửa Đông Số 12, Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 810273)
241350 Bưu cục cấp 3 Kỳ Lừa Số 06, Ngõ 1, Đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 712707)
241260 Điểm BĐVHX Mai Pha Thôn Trung Cấp, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 870117)
241520 Điểm BĐVHX Hoàng Đồng Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 890440)
241550 Điểm BĐVHX Quảng Lạc Bản Loỏng, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 813611)
240900 Bưu cục Hệ 1 Lạng Sơn Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 810338)
241640 Kiốt bưu điện Lê lai Đường Trần Phú, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: 02053.712545)
241280 Bưu cục cấp 3 Mai Phai Thôn Khòn Khuyên, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn (ÐT: )

Huyện Cao Lộc

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ
241800 Bưu cục cấp 2 Cao Lộc Khối 6, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861498)
242250 Điểm BĐVHX Yên Trạch Thôn Yên Thành, Xã Yên Trạch, Huyện Cao Lộc (ÐT: 864514)
242120 Điểm BĐVHX Thụy Hùng Thôn Pò Nghiều, Xã Thụy Hùng, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861650)
241990 Điểm BĐVHX Ba Sơn Thôn Bản Vàng, Xóm Pò Mất, Xã Cao Lâu, Huyện Cao Lộc (ÐT: 863000)
242230 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Tồng Han, Xã Tân Thành, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861382)
241880 Điểm BĐVHX Hợp Thành Thôn Nà Nùng, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861625)
241801 Điểm BĐVHX Cao Lộc Khối 1, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861626)
241920 Điểm BĐVHX Hải Yến Thôn Nà Tèn, Xã Hải Yến, Huyện Cao Lộc (ÐT: 861007)
242010 Điểm BĐVHX Xuất Lễ Thôn Bản Ngõa, Xã Xuất Lễ, Huyện Cao Lộc (ÐT: 863055)
242270 Điểm BĐVHX Tân Liên Thôn An Dinh 1, Xã Tân Liên, Huyện Cao Lộc (ÐT: 863842)
242290 Bưu cục cấp 3 Gia Cát Thôn Bắc Đông 1, Xã Gia Cát, Huyện Cao Lộc (ÐT: 863800)
241900 Bưu cục cấp 2 Đồng Đăng Khu Dây Thép, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc (ÐT: 851446)
242100 Bưu cục cấp 3 Cổng Trắng Khu Cổng Trắng, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc (ÐT: 851748)
242110 Bưu cục cấp 3 Hữu Nghị Khu Cửa Khẩu Hữu Nghị, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc (ÐT: 851046)
242160 Điểm BĐVHX Hồng Phong Thôn Còn Quyền, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc (ÐT: 852076)
242080 Điểm BĐVHX Bảo Lâm Thôn Còn Kéo - Nà Phấy, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc (ÐT: 852000)
242190 Điểm BĐVHX Bình Trung Thôn Chục Pình, Xã Bình Trung, Huyện Cao Lộc (ÐT: 852113)
242140 Điểm BĐVHX Phú Xá Thôn Còn Chủ, Xã Phú Xá, Huyện Cao Lộc (ÐT: 852118)
241909 Điểm BĐVHX Hoà Cư Thôn Bản Luận, Xã Hoà Cư, Huyện Cao Lộc (ÐT: 0)
242220 Hòm thư Công cộng Xuân Long Thôn Khôn Chủ, Xã Xuân Long, Huyện Cao Lộc (ÐT: )
242078 Hòm thư Công cộng Thạch Đạn Thôn Bản Cưởm, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc (ÐT: )
242079 Hòm thư Công cộng Thạch đạn Thôn Nà Lệnh, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc (ÐT: )
242066 Hòm thư Công cộng Thanh Lòa Thôn Còn Phạc, Xã Thanh Loà, Huyện Cao Lộc (ÐT: )
242049 Hòm thư Công cộng Lộc Yên Thôn Bản Giếng, Xã Lộc Yên, Huyện Cao Lộc (ÐT: )
241949 Hòm thư Công cộng Công sơn Thôn Nhọt Nặm, Xã Công Sơn, Huyện Cao Lộc (ÐT: )
241981 Hòm thư Công cộng Mẫu Sơn Thôn Co Loi, Xã Mẫu Sơn, Huyện Cao Lộc (ÐT: )
242186 Hòm thư Công cộng Song Giáp Thôn Hang Riềng, Xã Song Giáp, Huyện Cao Lộc (ÐT: )
242330 Bưu cục cấp 3 KCN Hợp Thành Thôn Đại Sơn, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc (ÐT: )

Huyện Văn Lãng

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ
242500 Bưu cục cấp 2 Văn Lãng Khu 3, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880209)
242910 Bưu cục cấp 3 Tân Thanh Khu 1, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng (ÐT: 888258)
242600 Điểm BĐVHX Thụy Hùng Thôn Pác Cáy, Xã Thụy Hùng, Huyện Văn Lãng (ÐT: 881101)
242750 Điểm BĐVHX Hội Hoan Thôn Bản Kìa, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng (ÐT: 780400)
242680 Điểm BĐVHX Tân Việt Thôn Bản Quan, Xã Tân Việt, Huyện Văn Lãng (ÐT: 780100)
242890 Điểm BĐVHX Nhạc Kỳ Thôn Nà Éc, Xã Nhạc Kỳ, Huyện Văn Lãng (ÐT: 832362)
242770 Điểm BĐVHX Thành Hòa Thôn Bản Mìn, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880097)
242550 Điểm BĐVHX An Hùng Thôn Bản Hu Ngoài, Xã An Hùng, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880544)
242720 Điểm BĐVHX Tân Lang Thôn Pò Lâu, Xã Tân Lang, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880466)
242930 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Thôn Tà Lài, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng (ÐT: 781606)
242650 Điểm BĐVHX Trùng Quán Thôn Lũng Vài, Xã Trùng Quán, Huyện Văn Lãng (ÐT: 880154)
242870 Điểm BĐVHX Hoàng Văn Thụ Khu Chợ Văn Thụ, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Văn Lãng (ÐT: 781600)
242860 Điểm BĐVHX Hồng Thái Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng (ÐT: 782302)
242711 Điểm BĐVHX Bắc La Thôn Nặm Shù, Xã Bắc La, Huyện Văn Lãng (ÐT: 0)
242782 Hòm thư Công cộng Thành Hòa Thôn Nặm Táu, Xã Thành Hoà, Huyện Văn Lãng (ÐT: )
242802 Hòm thư Công cộng Gia Miễn Thôn Bản Cáp, Xã Gia Miễn, Huyện Văn Lãng (ÐT: )
242762 Hòm thư Công cộng Hội Hoan Thôn Háng Van, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng (ÐT: )
242747 Hòm thư Công cộng Tân Tác Thôn Bản Cấn, Xã Tân Tác, Huyện Văn Lãng (ÐT: )
242587 Hòm thư Công cộng Thanh Long Thôn Pác Cú, Xã Thanh Long, Huyện Văn Lãng (ÐT: )
242638 Hòm thư Công cộng Trùng Khánh Thôn Manh Trên, Xã Trùng Khánh, Huyện Văn Lãng (ÐT: )
242960 Hòm thư Công cộng Hồng Thái Thôn Bản Nhùng, Xã Hồng Thái, Huyện Văn Lãng (ÐT: )
242840 Hòm thư Công cộng Hoàng Việt Thôn Nà Áng, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng (ÐT: )
242816 Hòm thư Công cộng Nam La Thôn Đồng Tâm, Xã Nam La, Huyện Văn Lãng (ÐT: )

Huyện Tràng Định

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ
243100 Bưu cục cấp 2 Tràng Định Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định (ÐT: 883005)
243690 Bưu cục cấp 3 Bình Độ Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định (ÐT: 887713)
243260 Bưu cục cấp 3 Quốc Khánh Thôn Long Thịnh, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định (ÐT: 887967)
243480 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Áng Mò, Xã Tân Tiến, Huyện Tràng Định (ÐT: 883011)
243150 Điểm BĐVHX Trung Thành Thôn Pá Pàu, Xã Trung Thành, Huyện Tràng Định (ÐT: 887008)
243310 Điểm BĐVHX Tri Phương Thôn Kéo Quân, Xã Tri Phương, Huyện Tràng Định (ÐT: 883283)
243660 Điểm BĐVHX Kháng Chiến Thôn Đoỏng Pán, Xã Kháng Chiến, Huyện Tràng Định (ÐT: 883381)
243350 Điểm BĐVHX Chi Lăng Thôn Đâư Linh, Xã Chi Lăng, Huyện Tràng Định (ÐT: 883281)
243110 Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn Pò Bó, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định (ÐT: 883119)
243640 Điểm BĐVHX Hùng Việt Thôn Bản Nhàn, Xã Hùng Việt, Huyện Tràng Định (ÐT: 883425)
243610 Điểm BĐVHX Hùng Sơn Thôn Nà Chùa, Xã Hùng Sơn, Huyện Tràng Định (ÐT: 883644)
243510 Điểm BĐVHX Kim Đồng Thôn Nà Thà, Xã Kim Đồng, Huyện Tràng Định (ÐT: 783901)
243232 Hòm thư Công cộng Tân Minh Thôn Nà Lẹng, Xã Tân Minh, Huyện Tràng Định (ÐT: )
243449 Hòm thư Công cộng Đoàn kết Thôn Nà Slèo, Xã Đoàn Kết, Huyện Tràng Định (ÐT: )
243568 Hòm thư Công cộng Tân Yên Thôn Pác Mười, Xã Tân Yên, Huyện Tràng Định (ÐT: )
243409 Hòm thư Công cộng Vĩnh tiến Thôn Phiêng Sâu, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Tràng Định (ÐT: )
243428 Hòm thư Công cộng Khánh Long Thôn Khuổi Bây B, Xã Khánh Long, Huyện Tràng Định (ÐT: )
243468 Hòm thư Công cộng Cao Minh Thôn Vằng Can, Xã Cao Minh, Huyện Tràng Định (ÐT: )
243391 Hòm thư Công cộng Chí Minh Thôn Cốc Toòng, Xã Chí Minh, Huyện Tràng Định (ÐT: )
243251 Hòm thư Công cộng Đội Cấn Thôn Nà Phai, Xã Đội Cấn, Huyện Tràng Định (ÐT: )
243717 Hòm thư Công cộng Quốc Việt Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt, Huyện Tràng Định (ÐT: )
243550 Hòm thư Công cộng Bắc ái Thôn Khuổi Vai, Xã Bắc Ái, Huyện Tràng Định (ÐT: )

Huyện Văn Quan

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ
243900 Bưu cục cấp 2 Văn Quan Khu phố Đức Tâm, Thị Trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan (ÐT: 830077)
244020 Bưu cục cấp 3 Văn An Khu phố Điềm He, Xã Văn An, Huyện Văn Quan (ÐT: 832117)
244240 Bưu cục cấp 3 Chợ Bãi Khu phố Chợ Bãi 2, Xã Yên Phúc, Huyện Văn Quan (ÐT: 832503)
244090 Điểm BĐVHX Trấn Ninh Thôn Nà Chả, Xã Trấn Ninh, Huyện Văn Quan (ÐT: 731601)
243920 Điểm BĐVHX Đại An Thôn Bình Đãng B, Xã Đại An, Huyện Văn Quan (ÐT: 8302054)
244170 Điểm BĐVHX Xuân Mai Thôn Bản Dạ, Xã Xuân Mai, Huyện Văn Quan (ÐT: 830211)
244040 Điểm BĐVHX Vĩnh Lại Thôn Nà Súng, Xã Vĩnh Lại, Huyện Văn Quan (ÐT: 830210)
243940 Điểm BĐVHX Chu Túc Thôn Nà Tèn, Xã Chu Túc, Huyện Văn Quan (ÐT: 832155)
244150 Điểm BĐVHX Lương Năng Thôn Nà Thang, Xã Lương Năng, Huyện Văn Quan (ÐT: 830614)
244000 Điểm BĐVHX Khánh Khê Thôn Bản Khính, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan (ÐT: 832166)
244300 Điểm BĐVHX Tràng Phái Thôn Phai Làng, Xã Tràng Phái, Huyện Văn Quan (ÐT: 832057)
244130 Điểm BĐVHX Tú Xuyên Thôn Khòn Coọng, Xã Tú Xuyên, Huyện Văn Quan (ÐT: 830433)
244280 Điểm BĐVHX Tân Đoàn Thôn Khòn Ngòa, Xã Tân Đoàn, Huyện Văn Quan (ÐT: 832035)
244190 Điểm BĐVHX Tri Lễ Thôn Bản Châu, Xã Tri Lễ, Huyện Văn Quan (ÐT: 830866)
244080 Điểm BĐVHX Việt Yên Thôn Khòn Bó, Xã Việt Yên, Huyện Văn Quan (ÐT: 731651)
244220 Điểm BĐVHX Bình Phúc Thôn Nà Hấy, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan (ÐT: 832621)
243969 Điểm BĐVHX Tràng Các Thôn Nà Khàn, Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan (ÐT: 0)
244076 Điểm BĐVHX Văn Mộng Thôn Khòn Cải, Xã Vân Mộng, Huyện Văn Quan (ÐT: 731667)
244215 Điểm BĐVHX Hữu Lễ Thôn Bản Rượi, Xã Hữu Lễ, Huyện Văn Quan (ÐT: 0)
244067 Điểm BĐVHX Song Giang Thôn Bản Đin, Xã Song Giang, Huyện Văn Quan (ÐT: 733087)
244113 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Thôn Bản Thượng, Xã Phú Mỹ, Huyện Văn Quan (ÐT: 731677)
244268 Điểm BĐVHX Tràng Sơn Thôn Còn Thon Còn Nà, Xã Tràng Sơn, Huyện Văn Quan (ÐT: 733042)
244125 Hòm thư Công cộng Hòa Bình Thôn Trung Thượng, Xã Hoà Bình, Huyện Văn Quan (ÐT: )
243989 Hòm thư Công cộng Đồng Giáp Thôn Nà Bản, Xã Đồng Giáp, Huyện Văn Quan (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn