Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Gia Lai (phần 2)

Bài viết tổng hợp các thông tin cơ bản của hệ thống bưu điện thuộc các huyện thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: huyện Chư Prông, huyện Chư Sê, huyện Ayun Pa, huyện Krông Chro, huyện Krông Pa, huyện Đak Pơ, huyện Ia Pa, huyện Phú Thiện, huyện Chư Pưh. Nếu bạn sinh sống tại đó, hãy vào đây để tra cứu nhé!

Huyện Chư Prông

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
604200 Bưu cục cấp 2 Chư Prông Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông (ÐT: 843000)
604280 Điểm BĐVHX Ia Phìn Thôn Duy Tiên, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông (ÐT: 843308)
604260 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông (ÐT: 847333)
604310 Điểm BĐVHX Thăng Hưng Thôn 1, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông (ÐT: 843999)
604307 Điểm BĐVHX Bàu Cạn Thôn Đồng Tâm, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông (ÐT: 889840)
604330 Điểm BĐVHX Bình Giáo Thôn Tân Lạc, Xã Bình Giáo, Huyện Chư Prông (ÐT: 843800)
604350 Điểm BĐVHX Ia Boòng Làng Sơr, Xã Ia Boòng, Huyện Chư Prông (ÐT: 889110)
604240 Điểm BĐVHX Ia Tôr Làng Ó, Xã Ia Tôr, Huyện Chư Prông (ÐT: 847801)
604370 Điểm BĐVHX Ia O Làng Sung, Xã Ia O, Huyện Chư Prông (ÐT: 889099)
604380 Điểm BĐVHX Ia Me Thôn Xuân Me, Xã Ia Me, Huyện Chư Prông (ÐT: 847858)
604400 Điểm BĐVHX Ia Vê Làng Donh, Xã Ia Vê, Huyện Chư Prông (ÐT: 889015)
604430 Điểm BĐVHX Ia Pia Làng Lê Ngó, Xã Ia Pia, Huyện Chư Prông (ÐT: 847802)
604450 Điểm BĐVHX Ia Púch Làng Gioòng, Xã Ia Púch, Huyện Chư Prông (ÐT: 889001)
604470 Điểm BĐVHX Ia Lâu Thôn Cao Lạng, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông (ÐT: 847637)
604460 Điểm BĐVHX Ia Mơ Làng Krông, Xã Ia Mơr, Huyện Chư Prông (ÐT: 889100)
604490 Điểm BĐVHX Ia Ga Thôn Thống Nhất, Xã Ia Ga, Huyện Chư Prông (ÐT: 890746)
604500 Điểm BĐVHX Ia Piơr Thôn 5, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông (ÐT: 847600)
604521 Điểm BĐVHX Ia Drang Thôn An Hòa, Xã Ia Đrăng, Huyện Chư Prông (ÐT: 843413)
604271 Hòm thư Công cộng Xã Ia Băng Làng Phun, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông (ÐT: )

Huyện Chư Sê

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
604700 Bưu cục cấp 2 Chư Sê Sô´723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê (ÐT: 851102)
604870 Điểm BĐVHX Ia Glai Thôn Điểm 3, Xã Ia Glai, Huyện Chư Sê (ÐT: 3767502)
604920 Điểm BĐVHX Ia Hlốp Thôn 1, Xã Ia Hlốp, Huyện Chư Sê (ÐT: 551001)
604940 Điểm BĐVHX Ia Blang Thôn 3, Xã Ia Blang, Huyện Chư Sê (ÐT: 552001)
604890 Điểm BĐVHX Dun Thôn Greo Pết, Xã Dun, Huyện Chư Sê (ÐT: 851520)
604970 Điểm BĐVHX Ia Ko Làng O Bung, Xã Ia Ko, Huyện Chư Sê (ÐT: 851620)
604840 Điểm BĐVHX Ia Tiêm Thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê (ÐT: 898546)
604810 Điểm BĐVHX Bờ Ngoong Thôn Đồng Tâm, Xã Bờ Ngoong, Huyện Chư Sê (ÐT: 884501)
604760 Điểm BĐVHX Ia LBá Thôn Tứ Kỳ Nam, Xã AL Bá, Huyện Chư Sê (ÐT: 884301)
605030 Điểm BĐVHX Hbông Làng Dek, Xã H Bông, Huyện Chư Sê (ÐT: 851113)
604790 Điểm BĐVHX Ayun Làng Tung Ke 1, Xã A Yun, Huyện Chư Sê (ÐT: 884309)
604702 Đại lý bưu điện Ngã Ba Chư Sê Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê (ÐT: 885618)
605157 Điểm BĐVHX Chư Pơng Thôn Kênh Siêu, Xã Chư Pơng, Huyện Chư Sê (ÐT: 830822)
605149 Điểm BĐVHX Bar Măih Làng Phăm Klăn 2, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê (ÐT: 863985)
605023 Hòm thư Công cộng Xã Kông HTok Thôn Chư Ruỗi, Xã Kông HTok, Huyện Chư Sê (ÐT: )
605002 Hòm thư Công cộng Xã Ia Pal Thôn 1, Xã Ia Pal, Huyện Chư Sê (ÐT: )

Huyện Ayun Pa

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
605300 Bưu cục cấp 2 Ayun Pa Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 852452)
605500 Điểm BĐVHX Ia Rtô Buôn Phu Ma Nher 2, Xã Ia Rtô, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 652303)
605510 Điểm BĐVHX Ia Sao Thôn Quyết Thắng, Xã Ia Sao, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 852147)
605395 Điểm BĐVHX Chư Băh Buôn Hiao, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 3652522)
605396 Hòm thư Công cộng Xã Chư Băh Buôn BI R, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa (ÐT: )

Huyện Krông Chro

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
605700 Bưu cục cấp 2 Kông Chro Sô´215, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro (ÐT: 835343)
605780 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Pang Làng Brăng, Xã Đăk Tơ Pang, Huyện Kông Chro (ÐT: )
605790 Điểm BĐVHX Kông Yang Thôn 4, Xã Kong Yang, Huyện Kông Chro (ÐT: 835428)
605810 Điểm BĐVHX An Trung Thôn 6, Xã An Trung, Huyện Kông Chro (ÐT: 835497)
605830 Điểm BĐVHX Chư Krey Làng Sơ Rơn, Xã Chư Krey, Huyện Kông Chro (ÐT: )
605850 Điểm BĐVHX Yang Trung Thôn 9, Xã Yang Trung, Huyện Kông Chro (ÐT: 835444)
605870 Điểm BĐVHX Chơ Long Làng Klăk, Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro (ÐT: 835308)
605720 Điểm BĐVHX Ya Ma Làng Tnùng 2, Xã Ya Ma, Huyện Kông Chro (ÐT: 835616)
605730 Điểm BĐVHX Sró Làng Quel, Xã SRó, Huyện Kông Chro (ÐT: 838216)
605760 Điểm BĐVHX Đắk Sông Làng Kchăng, Xã Đắk Song, Huyện Kông Chro (ÐT: )
605890 Điểm BĐVHX Yang Nam Làng Rơng, Xã Yang Nam, Huyện Kông Chro (ÐT: 838212)
605924 Điểm BĐVHX Đak Pling Làng Mèo Lớn, Xã Đak Pling, Huyện Kông Chro (ÐT: )
605947 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Pơ Pho Làng Xúc Rờn S, Xã Đắk Pơ Pho, Huyện Kông Chro (ÐT: )
605937 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Kơ Ning Làng Nhang Lớn, Xã Đắk Cơ Ninh, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Huyện Krông Pa

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
606000 Bưu cục cấp 2 Krông Pa Sô´08, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa (ÐT: 3853156)
606130 Bưu cục cấp 3 Ia Siêm Thôn Chợ, Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa (ÐT: 859001)
606030 Điểm BĐVHX Ia Mláh Thôn Hòa Mỹ, Xã Ia Mlah, Huyện Krông Pa (ÐT: 3559001)
606050 Điểm BĐVHX Đất Bằng Buôn Ama Hleo, Xã Đất Bằng, Huyện Krông Pa (ÐT: 553245)
606070 Điểm BĐVHX Chư Gu Buôn Ma Tập đoàn 7, Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa (ÐT: 853408)
606090 Điểm BĐVHX Chư Rcăm Thôn Xóm Mới, Xã Chư Rcăm, Huyện Krông Pa (ÐT: 859072)
606110 Điểm BĐVHX Ia Rsai Thôn Tân Lập, Xã Ia Rsai, Huyện Krông Pa (ÐT: 859073)
606150 Điểm BĐVHX Uar Tổ Điểm 11, Xã Uar, Huyện Krông Pa (ÐT: 859208)
606170 Điểm BĐVHX Chư Drăng Buôn Hli Ớt, Xã Chư Drăng, Huyện Krông Pa (ÐT: 553244)
606190 Điểm BĐVHX Phú Cần Thôn Đông Hưng, Xã Phú Cần, Huyện Krông Pa (ÐT: 853523)
606210 Điểm BĐVHX Chư Ngọc Thôn 7/3, Xã Chư Ngọc, Huyện Krông Pa (ÐT: 853411)
606230 Điểm BĐVHX Ia Rmok Buôn Ma Dan, Xã Ia Rmok, Huyện Krông Pa (ÐT: 553243)
606250 Điểm BĐVHX Ia Dreh Buôn Trinh, Xã Ia Dreh, Huyện Krông Pa (ÐT: 553246)
606270 Điểm BĐVHX Krông Năng Buôn Tối, Xã Krông Năng, Huyện Krông Pa (ÐT: )

Huyện Đak Pơ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
606400 Bưu cục cấp 2 Đak Pơ Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ (ÐT: 3738002)
606420 Điểm BĐVHX Phú An Thôn An Hòa, Xã Phú An, Huyện Đak Pơ (ÐT: 532010)
606450 Điểm BĐVHX Cư An Thôn Hiệp An, Xã Cư An, Huyện Đak Pơ (ÐT: 833040)
606460 Điểm BĐVHX Ya Hội Làng Breng, Xã Ya Hội, Huyện Đak Pơ (ÐT: 3534701)
606480 Điểm BĐVHX Yang Bắc Làng Đak Yang, Xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ (ÐT: 838119)
606531 Điểm BĐVHX Hà Tam Thôn 3, Xã Hà Tam, Huyện Đak Pơ (ÐT: 838652)
606510 Điểm BĐVHX An Thành Thôn 3, Xã An Thành, Huyện Đak Pơ (ÐT: 3738214)
606430 Điểm BĐVHX Tân An Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đak Pơ (ÐT: 533620)
606408 Điểm BĐVHX Đak Pơ Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ (ÐT: 3738100)


Huyện Ia Pơ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
606600 Bưu cục cấp 2 Ia Pa Thôn Blôm, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa (ÐT: 3655005)
606710 Bưu cục cấp 3 Ia Mrơn Thôn Ama Rin 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa (ÐT: 3655307)
606670 Điểm BĐVHX Ia Broái Thôn Buôn Broái, Xã Ia Broái, Huyện Ia Pa (ÐT: 652508)
606660 Điểm BĐVHX Ia Tul Thôn Bôn Biah A, Xã Ia Tul, Huyện Ia Pa (ÐT: 3881048)
606690 Điểm BĐVHX Ia Trok Thôn Quý Đức, Xã Ia Trok, Huyện Ia Pa (ÐT: 3656134)
606680 Điểm BĐVHX Ia Kdăm Thôn Plơi Toan 1, Xã Ia K'Đăm, Huyện Ia Pa (ÐT: 3881050)
606730 Điểm BĐVHX Chư Mố Thôn Ama Lim 1, Xã Chư Mố, Huyện Ia Pa (ÐT: 3881049)
606640 Điểm BĐVHX Kim Tân Thôn 2, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa (ÐT: 3655175)
606620 Điểm BĐVHX Chư Răng Thôn Bình Tây, Xã Chư Răng, Huyện Ia Pa (ÐT: 857754)
606601 Điểm BĐVHX Pờ Tó Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa (ÐT: 857782)
606615 Đại lý bưu điện Pờ Tó Thôn Chư Gu, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa (ÐT: )


Huyện Phú Thiện

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
606900 Bưu cục cấp 2 Phú Thiện Khu phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện (ÐT: 882345)
605370 Điểm BĐVHX Ia Yeng Thôn Kte Lớn A, Xã Ia Yeng, Huyện Phú Thiện (ÐT: 852873)
605380 Điểm BĐVHX Chư A Thai Thôn Chí Linh, Xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện (ÐT: 855594)
605400 Điểm BĐVHX Ia Sol Thôn A Dứt, Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện (ÐT: 855664)
605420 Điểm BĐVHX Ia Piar Thôn Thanh Trang, Xã Ia Piar, Huyện Phú Thiện (ÐT: 855306)
605440 Điểm BĐVHX Ia Hiao Thôn Tân Phú A, Xã Ia Hiao, Huyện Phú Thiện (ÐT: 657053)
605540 Điểm BĐVHX Ia Ke Thôn Lê Tăng B, Xã Ia AKe, Huyện Phú Thiện (ÐT: 855386)
605570 Điểm BĐVHX Ia Peng Thôn Thanh Bình, Xã Ia Peng, Huyện Phú Thiện (ÐT: 657421)

Huyện Chư Pưh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
605050 Bưu cục cấp 2 Chư Pưh Thôn Hòa Tín, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh (ÐT: 850043)
604990 Điểm BĐVHX Ia Dreng Làng Tung Dao, Xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh (ÐT: 850374)
605000 Điểm BĐVHX Ia Hrú Thôn Phú Quang, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh (ÐT: 3763236)
605080 Điểm BĐVHX Ia Phang Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh (ÐT: 850375)
605100 Điểm BĐVHX Ia Le Thôn Phú An, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh (ÐT: 3870001)
605136 Điểm BĐVHX Ia Hla Làng Tai Pêr, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh (ÐT: 767067)
607204 Hòm thư Công cộng Xã Chư Don Làng Pleii Thơh Ga A, Xã Chư Don, Huyện Chư Pưh (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn