Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Gia Lai (phần 1)

Bài viết tổng hợp các thông tin cơ bản của hệ thống bưu điện thuộc các huyện thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: Thành phố Playku, huyện Đắk Đoa, huyện Mang Yang, thị xã An Khê, huyện K'Pang, huyện Chư Păh, huyện Ia Grai, huyện Đức Cờ. Nếu bạn sinh sống tại đó, hãy vào đây để tra cứu nhé!

Thành phố Playku

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
601180 Bưu cục cấp 3 Yên Đỗ Sô´240, Đường Phan Đình Phùng, Phường Yên Đổ, Thành phố Pleiku (ÐT: 883313)
601160 Bưu cục cấp 3 Biển Hồ Sô´664, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku (ÐT: 3825182)
601370 Bưu cục cấp 3 Trà Bá Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku (ÐT: 820101)
600000 Bưu cục cấp 1 Pleiku Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku (ÐT: 824027_824015)
601120 Điểm BĐVHX Biển Hồ 2 Sô´19, Đường NGÔ QUYỀN, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku (ÐT: 863149)
601380 Bưu cục cấp 3 Chư Á 1 Sô´246, Đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku (ÐT: 3759996)
601450 Điểm BĐVHX Diên Phú Thôn 6, Xã Diên Phú, Thành phố Pleiku (ÐT: 3871653)
601500 Điểm BĐVHX Gào Làng C, Xã Gào, Thành phố Pleiku (ÐT: 3843980)
601520 Điểm BĐVHX Ia Kênh Làng Mơ Nú, Xã Ia Kênh, Thành phố Pleiku (ÐT: 747062)
601140 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn 2, Xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku (ÐT: 863245)
601080 Điểm BĐVHX Trà Đa Thôn 1, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku (ÐT: 874645)
600900 Bưu cục Hệ 1 Gia Lai Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku (ÐT: )
601444 Điểm BĐVHX An Phú Thôn 5, Xã An Phú, Thành phố Pleiku (ÐT: 755854)
601497 Hòm thư Công cộng Xã ChưHDrông Thôn Hàm Rồng, Xã Chư H'Drông, Thành phố Pleiku (ÐT: )
601050 Kiốt bưu điện Toà Nhà Liên Cơ Quan Tỉnh Đường Nguyễn Du, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku (ÐT: )
601299 Bưu cục cấp 3 Diên Hồng Đường Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku (ÐT: 0593.720299)
601345 Bưu cục cấp 3 Iakring Sô´150, Hẻm 102, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku (ÐT: 0905672169)
601645 Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Trường Sơn Sô´258, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku (ÐT: )
601112 Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Lý Thái Tổ Sô´444, Đường Lê Đại Hành, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku (ÐT: )

Huyện Đắk Đoa

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
601700 Bưu cục cấp 2 Đắk Đoa Sô´168, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3831200)
601770 Điểm BĐVHX Nam Yang Thôn 2, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3543001)
601780 Điểm BĐVHX Kon Gang Làng Kóp, Xã Kon Gang, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3502860)
601840 Điểm BĐVHX Hà Bầu Làng Bông, Xã Hà Bầu, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3543021)
601960 Điểm BĐVHX Ia Băng Thôn 5, Xã Ia Băng, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3898501)
601930 Điểm BĐVHX Trang Thôn Tân Lập, Xã Trang, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3572001)
601870 Điểm BĐVHX Glar Thôn Tuơh Ktu, Xã Glar, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3894189)
601890 Điểm BĐVHX A Dớk Làng Bi Ởng, Xã A Dơk, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3898606)
601910 Điểm BĐVHX Ia Pết Thôn 10, Xã Ia Pết, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3898616)
601730 Điểm BĐVHX Kdang Thôn Cầu Vàng, Xã KDang, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3831300)
601720 Điểm BĐVHX Tân Bình Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3894323)
601800 Điểm BĐVHX Hải Yang Thôn 1, Xã Hải Yang, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3545001)
601750 Điểm BĐVHX Hneng Thôn 4, Xã H'Neng, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3894345)
601990 Điểm BĐVHX Hà Đông Làng Kon Ma Har, Xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa (ÐT: )
602000 Điểm BĐVHX Đak Krong Thôn 2, Xã Đak Krong, Huyện Đak Đoa (ÐT: 3898001)
601810 Điểm BĐVHX Đak Sơ Mei Thôn Đê Gôh, Xã Đak Sơ Mei, Huyện Đak Đoa (ÐT: 898092)
602067 Hòm thư Công cộng Xã H'nol Làng Bot, Xã H'Nol, Huyện Đak Đoa (ÐT: )

Huyện Mang Yang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
602100 Bưu cục cấp 2 Mang Yang Tổ 5, Thị Trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang (ÐT: 3839001)
602240 Điểm BĐVHX Kon Thụp Làng Đê Chũk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang (ÐT: 3895506)
602170 Điểm BĐVHX A Yun Thôn 1, Xã A Yun, Huyện Mang Yang (ÐT: 3795001)
602141 Điểm BĐVHX Hra Thôn Phú Yên, Xã H Ra, Huyện Mang Yang (ÐT: 3895868)
602130 Điểm BĐVHX Đăk Yă Thôn Châu Sơn, Xã Đắk Yă, Huyện Mang Yang (ÐT: 3839777)
602200 Điểm BĐVHX Đắk Djrăng Thôn Tân Phú, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang (ÐT: 3739076)
602220 Điểm BĐVHX Lơ Pang Làng Hlim, Xã Lơ Pang, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505686)
602260 Điểm BĐVHX Đê Ar Làng Ar Sek, Xã Đê Ar, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505683)
602300 Điểm BĐVHX Kon Chiêng Làng Đê Bchăk, Xã Kon Chiêng, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505685)
602280 Điểm BĐVHX Đăk Trôi Làng Đê Kối, Xã Đắk Trôi, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505684)
602355 Đại lý bưu điện Ya Trung Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang (ÐT: )
602210 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Djăng Thôn Linh Nham, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang (ÐT: )
602356 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Ta Ley Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang (ÐT: )

Thị xã An Khê

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
602400 Bưu cục cấp 2 An Khê Sô´583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê (ÐT: 533665_832200)
602440 Điểm BĐVHX Thành An Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê (ÐT: 532734)
602420 Điểm BĐVHX Tú An Thôn Cửu Đạo 1, Xã Tú An, Thị xã An Khê (ÐT: 836400)
602401 Điểm BĐVHX Song An Thôn An Thượng, Xã Song An, Thị xã An Khê (ÐT: 833030)
602410 Điểm BĐVHX Cửu An Thôn An Điền Nam, Xã Cửu An, Thị xã An Khê (ÐT: 833080)
602585 Hòm thư Công cộng Xã xuân an Thôn An Thạch, Xã Xuân An, Thị xã An Khê (ÐT: )

Huyện K'Pang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
602600 Bưu cục cấp 2 Kbang Sô´40, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn K'Bang, Huyện K'Bang (ÐT: 3880177)
602680 Điểm BĐVHX Sơn Lang Thôn 6, Xã Sơn Lang, Huyện K'Bang (ÐT: 838055)
602630 Điểm BĐVHX Đông Thôn 6, Xã Đông, Huyện K'Bang (ÐT: 834339)
602840 Điểm BĐVHX Nghĩa An Thôn 1, Xã Nghĩa An, Huyện K'Bang (ÐT: 834301)
602700 Điểm BĐVHX Đăk Rong Thôn 1, Xã Đăk Rong, Huyện K'Bang (ÐT: 838226)
602850 Điểm BĐVHX Tơ Tung Bản 7, Xã Tơ Tung, Huyện K'Bang (ÐT: 838120)
602890 Điểm BĐVHX Kông Lơng Khơng Thôn 9, Xã Kông Lơng Khơng, Huyện K'Bang (ÐT: 838141)
602910 Điểm BĐVHX Kông Bờ La Làng Groi, Xã Kông Bờ La, Huyện K'Bang (ÐT: 838221)
602820 Điểm BĐVHX Đăk Hlơ Thôn 2, Xã Đắk HLơ, Huyện K'Bang (ÐT: 834940)
602770 Điểm BĐVHX Krong Thôn 2, Xã KRong, Huyện K'Bang (ÐT: 838231)
602660 Điểm BĐVHX Sơ Pai Thôn 1, Xã Sơ Pai, Huyện K'Bang (ÐT: 838056)
602810 Điểm BĐVHX Kon Pne Thôn 1, Xã Kon Pne, Huyện K'Bang (ÐT: 099459001)
602740 Điểm BĐVHX Lơ Ku Thôn 1, Xã Lơ Ku, Huyện K'Bang (ÐT: 580090)
602934 Hòm thư Công cộng Xã Đăk SMar Làng Cam, Xã Đắk Smar, Huyện K'Bang (ÐT: )

Huyện Chư Păh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
603000 Bưu cục cấp 2 Chư Păh Khu phố 2, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Chư Păh (ÐT: 845999)
603230 Điểm BĐVHX Ya Ly Thôn Ia Ly, Xã Ia Ly, Huyện Chư Păh (ÐT: 3845413)
603110 Điểm BĐVHX Hoà Phú Thôn 3, Xã Hoà Phú, Huyện Chư Păh (ÐT: 845703)
603030 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Thôn 4, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh (ÐT: 845722)
603210 Điểm BĐVHX Ia Nhin Thôn 1, Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh (ÐT: 842266)
603190 Điểm BĐVHX Ia Ka Làng Mrông Yỗ 1, Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh (ÐT: 845921)
603060 Điểm BĐVHX Chư Jôr Thôn Ngô Sơn, Xã Chư Jôr, Huyện Chư Păh (ÐT: 863014)
603070 Điểm BĐVHX Chư Đang Yă Làng Yar, Xã Chư Đang Ya, Huyện Chư Păh (ÐT: 863931)
603090 Điểm BĐVHX Hà Tây Làng Kon Sơ Lăng, Xã Hà Tây, Huyện Chư Păh (ÐT: 863996)
603080 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Ver Làng cụm tập thể, Xã Đắk Tơ Ver, Huyện Chư Păh (ÐT: 863965)
603120 Điểm BĐVHX Ia Khươl Thôn Đại An, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh (ÐT: 842480)
603140 Điểm BĐVHX Ia Phí Làng Kte, Xã Ia Phí, Huyện Chư Păh (ÐT: 893712)
603171 Điểm BĐVHX Ia Mơ Nông Thôn Ia Lok, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh (ÐT: 842576)
603160 Điểm BĐVHX Nghĩa Hoà Thôn 1, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Chư Păh (ÐT: 842456)

Huyện Ia Grai

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
603400 Bưu cục cấp 2 Ia Grai Sô´275, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai (ÐT: 844327)
603510 Bưu cục cấp 3 Chư Nghé Làng Tung Breng, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai (ÐT: 840701)
603450 Điểm BĐVHX Ia Yok Thôn Lập Thành, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai (ÐT: 841112)
603451 Điểm BĐVHX Ia Sao Làng Ó, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai (ÐT: 841259)
603480 Điểm BĐVHX Ia Hrung Thôn Thanh Hà 2, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai (ÐT: 844650)
603600 Điểm BĐVHX Ia Pếch Làng O Pếch, Xã Ia Pếch, Huyện Ia Grai (ÐT: 844645)
603580 Điểm BĐVHX Ia Chĩa Làng Beng, Xã Ia Chĩa, Huyện Ia Grai (ÐT: 844808)
603511 Điểm BĐVHX Ia Krái Làng Doch Krúe, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai (ÐT: 840747)
603531 Điểm BĐVHX Ia Tô Thôn 1, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai (ÐT: 844561)
603430 Điểm BĐVHX Ia Dêr Làng Blang 1, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai (ÐT: 871821)
603561 Điểm BĐVHX Ia O Làng O, Xã Ia O, Huyện Ia Grai (ÐT: 840112)
603621 Điểm BĐVHX Ia Khai Làng Dyang Blo, Xã Ia Khai, Huyện Ia Grai (ÐT: 840637)
603560 Bưu cục cấp 3 Sê San 4 Làng Tăng, Xã Ia O, Huyện Ia Grai (ÐT: 840001)
603647 Điểm BĐVHX Ia Grăng Làng Mèo, Xã Ia Grăng, Huyện Ia Grai (ÐT: 863965)
603671 Hòm thư Công cộng Xã Ia Bă Thôn Phù Tiên, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai (ÐT: )
603693 Hòm thư Công cộng Xã Ia Yok Thôn Tân Hợp, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai (ÐT: )

Huyện Đức Cơ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
603800 Bưu cục cấp 2 Đức Cơ Sô´212, Đường Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846201)
604000 Điểm BĐVHX Ia Dom Thôn Móc Đen, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846091)
603920 Điểm BĐVHX Ia Krêl Thôn Thanh Giáo, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846308)
603940 Điểm BĐVHX Ia Din Thôn Đồng Tâm 2, Xã Ia Din, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846064)
604060 Điểm BĐVHX Ia Nan Thôn Làng Nú, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846445)
603980 Điểm BĐVHX Ia Kla Thôn Ia Tang, Xã Ia Kla, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846377)
603960 Điểm BĐVHX Ia Dơk Làng Dơk Ngol, Xã Ia Dơk, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846470)
604050 Điểm BĐVHX Ia Pnôn Làng Bò, Xã Ia Pnôn, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846344)
604020 Điểm BĐVHX Ia Lang Làng Le 1, Xã Ia Lang, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846185)
604030 Điểm BĐVHX Ia Kriêng Làng Ấp, Xã Ia Kriêng, Huyện Đức Cơ (ÐT: 846033)

học thiết kế website


Bình luận của bạn