Tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu cục thuộc tỉnh Bến Tre (phần 1)

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Bến Tre: Thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày Nam

Thành phố Bến Tre

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
930000 Bưu cục cấp 1 Bến Tre Số 3/1, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 02753-822162)
931150 Bưu cục cấp 3 Bệnh Viện Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815989)
931080 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Số 207B, Ấp Phú Dân, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 834053)
931110 Bưu cục cấp 3 Phường 7 Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 02753-832800)
931081 Bưu cục cấp 3 KHL Bến Tre Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 02753-817700)
931160 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh An Ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 02753-810824)
931180 Điểm BĐVHX Nhơn Thạnh Ấp Nhơn Nghĩa, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 02753-810825)
931070 Điểm BĐVHX Phú Hưng Đường Tỉnh Lộ 885, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 02753-815997)
931190 Điểm BĐVHX Phú Nhuận Ấp 1, Xã Phú Nhuận, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 02753-810520)
931050 Điểm BĐVHX Phường 8 Đường Lộ Thầy Cai, Phường 8, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 02753-816700)
931079 Đại lý bưu điện Phú Hưng 2 Số 450F, Ấp Phú Dân, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 835096)
931038 Đại lý bưu điện Số 6 Số 17, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 814240)
931054 Đại lý bưu điện Số 8 Số 426B, Đường Tỉnh 885, Phường 8, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 814251)
931088 Đại lý bưu điện Số 13 Số 26B, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815972)
931115 Đại lý bưu điện Số 15 Số 137, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 832398)
931211 Đại lý bưu điện Số 20 Số 313C1, Đường Phan Đình Phùng, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815600)
931106 Đại lý bưu điện Số 22 Số Tổ 12, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815965)
931203 Đại lý bưu điện Sô 23 Số 235, Ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815428)
931092 Đại lý bưu điện Bệnh Viện Số 8D, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815688)
931093 Đại lý bưu điện Bình Khởi 1 Số 165A, Đường Trương Định, Phường 6, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 815735)
931068 Đại lý bưu điện Phan Đình Phùng Số 51/2, Đường Phan Đình Phùng, Phường 4, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 811169)
931169 Đại lý bưu điện Mỹ Thạnh An Số Tổ 10, Ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 816236)
931187 Đại lý bưu điện Nhơn Thạnh 2 Số 250D, Ấp 4, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 810873)
931118 Đại lý bưu điện Phường 7 Số 114B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 832133)
931040 Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn Số 11, Đường Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 816622)
931170 Đại lý bưu điện Mỹ Thạnh An 1 Số 175B, Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 816716)
931214 Đại lý bưu điện Phú Khương 1 Số 287A2, Ấp Phú Dân, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 817343)
931119 Đại lý bưu điện Cầu Bến Tre 2 Số 54C, Đường Hùng Vương Nối Dài, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 832723)
931216 Đại lý bưu điện Phú Khương 2 Số 490C4, Đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 817988)
931240 Đại lý bưu điện Nguyễn Văn Tư 2 Số 41B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 832782)
931231 Đại lý bưu điện Nhơn Thạnh 5 Ấp B, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 818184)
931221 Đại lý bưu điện Chợ Chùa Số 206A2, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 835015)
931069 Đại lý bưu điện Đồng Khời Số 212/1, Đường Đồng Khởi, Phường 4, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 819400)
931104 Bưu cục cấp 3 Sơn Đông Ấp 2, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 837200)
931242 Đại lý bưu điện Phường 7-2 Số 237B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 833228)
930900 Bưu cục Hệ 1 Bến Tre Số 3/1, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 02753-827570)
931207 Đại lý bưu điện Phú Hưng 4 Ấp Phú Thành, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 835700)
931243 Đại lý bưu điện Hùng Vương Đường Hùng Vương Nối Dài, Phường 7, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 833500)
931143 Đại lý bưu điện 30-4 Số 77A, Đường 30/4, Phường 3, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 510288)
931252 Đại lý bưu điện Sơn Đông 7 Số 250B1, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 3554037)
931128 Đại lý bưu điện Bình Thạnh Số 274D, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Phú, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 3545835)
931280 Đại lý bưu điện Trần Văn Cần Ấp Bình Lợi, Xã Bình Phú, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 3545922)
931148 Bưu cục cấp 3 Trung tâm dich vụ tin học Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 3825754)
934300 Bưu cục cấp 3 KHL Bến Tre Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre (ÐT: )
934310 Bưu cục cấp 3 Mỹ Thạnh An Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre (ÐT: 02753-838389)
934330 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành Phố Bến Tre (ÐT: )

Huyện Châu Thành

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
931510 Bưu cục cấp 3 An Hóa Ấp 1, Xã An Hoá, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-865500)
931380 Bưu cục cấp 3 Tân Thạch Ấp Tân An Thượng, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành (ÐT: 860266)
931550 Bưu cục cấp 3 Tân Phú Ấp Tân Đông, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-867700)
931590 Bưu cục cấp 3 Tiên Thủy Ấp Chánh, Xã Tiên Thuỷ, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-868800)
931570 Bưu cục cấp 3 An Hiệp Ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-866800)
931310 Điểm BĐVHX An Phước Ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện Châu Thành (ÐT: 869303)
931420 Bưu cục cấp 3 Phú Túc Ấp Phú Hòa, Xã Phú Túc, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-618200)
931500 Điểm BĐVHX Phước Thạnh Ấp 1, Xã Phước Thạnh, Huyện Châu Thành (ÐT: 869301)
931360 Điểm BĐVHX Quới Sơn Ấp 8, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-869302)
931520 Điểm BĐVHX Hữu Định Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-869952)
931301 Điểm BĐVHX Phú An Hòa Ấp Phước Hòa, Xã Phú An Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 894310)
931460 Điểm BĐVHX Tam Phước Ấp Phước Hậu, Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-869300)
931400 Điểm BĐVHX An Khánh Ấp Phước Thạnh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành (ÐT: 869951)
931580 Điểm BĐVHX Sơn Hòa Ấp Hòa Chánh, Xã Sơn Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-866350)
931320 Điểm BĐVHX Giao Long Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 636377)
931350 Điểm BĐVHX Giao Hòa Ấp Hòa Thạnh, Xã Giao Hoà, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-865360)
931440 Điểm BĐVHX Phú Đức Ấp Phú Định, Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành (ÐT: 868500)
931480 Điểm BĐVHX Thành Triệu Ấp Chợ, Xã Thành Triệu, Huyện Châu Thành (ÐT: 866351)
931490 Điểm BĐVHX Quới Thành Ấp Phú Phong, Xã Qưới Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 868420)
931470 Điểm BĐVHX Tường Đa Ấp Định Thọ, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành (ÐT: 866487)
931600 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 832250)
931300 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Khu phố 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 3860801-3611518)
931330 Bưu cục cấp 3 Giao Long Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 636491)
931370 Bưu cục cấp 3 KCN Giao Long Ấp 7, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành (ÐT: 02753-612686)
931618 Bưu cục cấp 3 TT Châu Thành Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 612512)
931540 Điểm BĐVHX Tiên Long Ấp Tiên Chánh, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 868050)

Huyện Chợ Lách

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
931700 Bưu cục cấp 2 Chợ Lách Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách (ÐT: 02753-871401)
931740 Bưu cục cấp 3 Phú Phụng Ấp Chợ, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách (ÐT: 02753-874000)
931800 Bưu cục cấp 3 Cái Mơn Ấp Vĩnh Hưng 1, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách (ÐT: 02753-898100)
931770 Bưu cục cấp 3 Long Thới Ấp Long Vinh, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách (ÐT: 02753-873400)
931840 Bưu cục cấp 3 Tân Thiềng Ấp Quân Bình, Xã Tân Thiềng, Huyện Chợ Lách (ÐT: 02753-876700)
931820 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hòa Ấp Hòa I, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Chợ Lách (ÐT: 02753-874999)
931720 Điểm BĐVHX Sơn Định Ấp Sơn Lân, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách (ÐT: 02753-872030)
931730 Điểm BĐVHX Vĩnh Bình Ấp Lộc Hiệp, Xã Vĩnh Bình, Huyện Chợ Lách (ÐT: 02753-872040)

Huyện Mỏ Cày Nam

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
932000 Bưu cục cấp 2 Mỏ Cày Nam Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 3843398-3662797)
932450 Bưu cục cấp 3 Hương Mỹ Ấp Thị, Xã Hương Mỹ, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-849700)
932330 Bưu cục cấp 3 An Định Ấp Phú Đông 1, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-847600)
932310 Bưu cục cấp 3 Chợ Thơm Ấp An Lộc Thị, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-848600)
932430 Bưu cục cấp 3 Cẩm Sơn Ấp Thanh Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-893093)
932080 Điểm BĐVHX Đa Phước Hội Ấp An Vỉnh 1, Xã Đa Phước Hội, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 843025)
932020 Điểm BĐVHX Định Thủy Ấp Định Nhơn, Xã Định Thuỷ, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 843245)
932040 Điểm BĐVHX Phước Hiệp Ấp An Thới, Xã Phước Hiệp, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-843246)
932300 Điểm BĐVHX Bình Khánh Tây Ấp An Hòa, Xã Bình Khánh Tây, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-847374)
932400 Điểm BĐVHX Minh Đức Ấp Tân Quới Tây B, Xã Minh Đức, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-849360)
932280 Điểm BĐVHX Bình Khánh Đông Ấp Phú Tây Thượng, Xã Bình Khánh Đông, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 8470275)
932380 Điểm BĐVHX Thành Thới A Ấp An Trạch Đông, Xã Thành Thới A, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-847400)
932420 Điểm BĐVHX Ngãi Đăng Ấp Bình Sơn, Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-893055)
932357 Điểm BĐVHX Tân Trung Ấp Tân Thành 10, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-684556)
932370 Bưu cục cấp 3 An Thới Ấp An Thiện, Xã An Thới, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 02753-847313)
932503 Điểm BĐVHX Thành Thới B Ấp Tân Bình, Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam (ÐT: 678701)

học thiết kế website


Bình luận của bạn