You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Tra cứu mã bưu điện trong nước
  3. Đông Nam Bộ
  4. Mã bưu điện, số điện thoại, thời gian làm việc của các bưu điện tỉnh Bình Dương

Mã bưu điện, số điện thoại, thời gian làm việc của các bưu điện tỉnh Bình Dương

Bài viết tổng hợp chi tiết mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của 34 điểm bưu cục tỉnh Bình Dương.

Xem thêm bài viết

Bảng tra cứu mã bưu điện của 34 bưu cục tỉnh Bình Dương sẽ giúp bạn giao dịch một cách nhanh chóng nhất:

STT

MÃ BƯU ĐIỆN

TÊN BƯU CỤC

SỐ ĐT

SỐ FAX

GIỜ PHỤC VỤ

GHI CHÚ

Giờ mở cửa

Giờ đóng cửa

1

820000
Thủ Dầu Một 

3822125

3825287

07:00

19:00

T7 & CN: 08h - 17h

2

821480Phú Cường

3822600

3824110

7:00

20:00

 

3

822500Phú Mỹ

3823200

3823201

7:00

20:00

CN mở cửa: 08h - 17h

4

821390Tương Bình Hiệp

3820000

3820022

7:00

20:00

CN mở cửa: 08h - 17h

5

823460Sở Sao

3560999

3560402

7:00

20:00

 

6

824300Bình Chuẩn

3788009

3788001

7:00

20:00

CN mở cửa: 08h - 17h

7

824600Dĩ An

3734250

3752309

7:00

20:00

 

8

825063Bình Minh

3736420

3736419

7:00

20:00

 

9

824900Sóng Thần

3790100

3790003

7:30

16:30

 

10

824780Tân Đông Hiệp

3728880

3728995

7:00

20:00

 

11

824730Bình An

3781111

3751445

7:00

20:00

CN mở cửa: 08h - 17h

12

823990Thuận An

3759990

3755199

7:00

19:00

 

13

824130An Phú

3740000

3740003

7:00

20:00

CN mở cửa: 07h - 17h

14

823980ViSip

3784373

3782501

7:00

20:00

CN mở cửa: 07h - 17h

15

824200Thuận Giao

3718222

3746003

7:00

20:00

CN mở cửa: 08h - 17h

16

823970Đồng An

3782600

3782601

7:00

20:00

CN mở cửa: 08h - 17h

17

823100Bến Cát

3564416

3564215

7:30

20:00

 

18

823240Lai Uyên

3551199

3562929

7:00

19:00

 

19

823120Mỹ Phước I

3558888

3566992

07:30

17:00

 

20

823970Mỹ Phước III

3577498

3566992

7:00

19:00

CN mở cửa: 08h - 17h

21

823210Hưng Hòa

3563500

3563600

08:30

17:00

 

22

823340Phú An

3562220

3562160

7:00

19:00

 

23

822300Tân Uyên

3656415

3656215

7:30

19:00

 

24

822460Khánh Bình

3652440

3650443

7:00

19:00

CN mở cửa: 08h - 17h

25

822540Tân Phước Khánh

3659611

3659800

7:00

19:00

 

26

822610Tân Ba

3658735

3658820

7:00

19:00

 

27

822430Bình Mỹ

3684500

3684301

07:30

17:00

 

28

822800Phú Giáo

3672711

3672821

7:00

19:00

 

29

822940Phước Hòa

3657189

3657500

07:30

17:00

 

30

822830An Bình

3688000

3688004

7:00

19:00

 

31

823600Dầu Tiếng

3561333

3561315

07:30

17:00

 

32

823760Thanh Tuyền

3562310

3562499

7:00

19:00

 

33

823670Long Hòa

3562000

3562017

07:30

17:00

 

34

823720Minh Hòa

3545000

3545160

7:00

19:00

 
Đặt câu hỏi cho bài viết này ?