Mã bưu điện, số điện thoại, địa chỉ của các bưu điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bài viết tổng hợp các thông tin cơ bản (mã bưu điện, số điện thoại, địa chỉ) của hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
160000Bưu cục cấp 1 Hưng Yên Số 4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành Phố Hưng Yên (ÐT: 0221 3862507)
161050Bưu cục cấp 3 Phố Hiến Số 103, Đường Bãi Sậy, Phường Quang Trung, Thành Phố Hưng Yên (ÐT: 866744)
161080Bưu cục cấp 3 Lê Lợi Số 158, Đường Điện Biên 1, Phường Lê Lợi, Thành Phố Hưng Yên (ÐT: 864429)
161150Bưu cục cấp 3 Chợ Gạo Số 152, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Lam Sơn, Thành Phố Hưng Yên (ÐT: 0321 3865143)
161140Bưu cục cấp 3 Trung Nghĩa Thôn Đào Đặng, Xã Trung Nghĩa, Thành Phố Hưng Yên (ÐT: 3863714)
161200Bưu cục cấp 3 Dốc Lã Thôn Tiền Thắng, Xã Bảo Khê, Thành Phố Hưng Yên (ÐT: 824160)
161300Bưu cục cấp 2 Tiên Lữ Khu 1, Thị Trấn Vương, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 0321 3872872)
161430Bưu cục cấp 3 Thụy Lôi Thôn Thụy Lôi, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 875101)
161370Bưu cục cấp 3 Ba Hàng Khu phố Ba Hàng, Xã Thủ Sĩ, Huyện Tiên Lữ (ÐT: 877707)
161600Bưu cục cấp 2 Phù Cừ Thôn Cao Xá, Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ (ÐT: 0321 3850850)
161611Bưu cục cấp 3 Cầu Cáp Thôn Đông Cáp, Xã Đoàn Đào, Huyện Phù Cừ (ÐT: 854009)
161680Bưu cục cấp 3 Đình Cao Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ (ÐT: 854008)
161700Bưu cục cấp 3 La Tiến Thôn La Tiến, Xã Nguyên Hoà, Huyện Phù Cừ (ÐT: 859701)
161800Bưu cục cấp 2 Ân Thi Số 1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi (ÐT: 03213 837837)
161840Bưu cục cấp 3 Tân Phúc Thôn Phúc Tá, Xã Tân Phúc, Huyện Ân Thi (ÐT: 835101)
162090Bưu cục cấp 3 Đa Lộc Thôn Đa Lộc, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi (ÐT: 830109)
162040Bưu cục cấp 3 Chợ Thi Thôn Trai Thôn, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi (ÐT: 832101)
162200Bưu cục cấp 2 Kim Động Đường 39a, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động (ÐT: 0321 3811500)
162270Bưu cục cấp 3 Trương Xá Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động (ÐT: 818101)
162300Bưu cục cấp 3 Thọ Vinh Thôn Bắc Phú, Xã Thọ Vinh, Huyện Kim Động (ÐT: 817234)
162330Bưu cục cấp 3 Đức Hợp Thôn Bông Hạ, Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động (ÐT: 817250)
162500Bưu cục cấp 2 Khoái Châu Đường 204, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu (ÐT: 03213 911 911)
162580Bưu cục cấp 3 Đông Tảo Thôn Đông Kim, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu (ÐT: 915813)
162511Bưu cục cấp 3 Bô Thời Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu (ÐT: 0321 3920101)
162620Bưu cục cấp 3 Đông Kết Xóm 23, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu (ÐT: 910104)
162680Bưu cục cấp 3 Tân Châu Thôn Hợp Hòa, Xã Tân Châu, Huyện Khoái Châu (ÐT: 923101)
162750Bưu cục cấp 3 Đại Hưng Thôn 1, Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu (ÐT: 918101)
162720Bưu cục cấp 3 Thuần Hưng Thôn Sài Thị, Xã Thuần Hưng, Huyện Khoái Châu (ÐT: 918201)
162900Bưu cục cấp 2 Yên Mỹ Đường 39, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 0321 961961)
162960Bưu cục cấp 3 Trai Trang Thôn Trai Trang, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 964102)
163010Bưu cục cấp 3 Từ Hồ Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 965101)
163040Bưu cục cấp 3 Minh Châu Thôn Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ (ÐT: 975101)
163200Bưu cục cấp 2 Mỹ Hào Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 0321 3742742)
163201Bưu cục cấp 3 Bần Phố Bần, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 943103)
163250Bưu cục cấp 3 Chợ Thứa Phố Thứa, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 943102)
163330Bưu cục cấp 3 Bạch Sam Thôn Bến, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào (ÐT: 945101)
163500Bưu cục cấp 2 Văn Lâm Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm (ÐT: 0321 3789789)
163507Bưu cục cấp 3 Như Quỳnh Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm (ÐT: 987596)
163670Bưu cục cấp 3 Lạc Đạo Thôn Ngọc, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm (ÐT: 990100)
163640Bưu cục cấp 3 Đại Đồng Thôn Đại Từ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm (ÐT: 983101)
163530Bưu cục cấp 3 Trưng Trắc Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm (ÐT: 0321 3997100)
163800Bưu cục cấp 2 Văn Giang Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang (ÐT: 03213 3931108)
163801Bưu cục cấp 3 Văn Phúc Thôn Công Luận 1, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang (ÐT: 930081)
163830Bưu cục cấp 3 Long Hưng Thôn Bạc Thượng, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang (ÐT: 931240)
163910Bưu cục cấp 3 Mễ Sở Thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang (ÐT: 938101)

học thiết kế website


Bình luận của bạn