Mã bưu điện, số điện thoại, địa chỉ của các bưu điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên (phần 1)

Các thông tin cơ bản về các bưu điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên bao gồm: thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Chà, huyện Mường Nhé.

Xem thêm: Danh sách bưu điện thuộc huyện Mường Lay, huyện Nậm Pồ, huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chùa.

1. TP. Điện Biên Phủ:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

380000

Bưu cục cấp 1 Tp Điện Biên Phủ

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153825835)

2

381100

Bưu cục cấp 3 Him Lam

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153810033)

3

381170

Bưu cục cấp 3 Thanh Bình

Tổ Dân Phố 3, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: (0215)3831985)

4

381220

Bưu cục cấp 3 Thanh Trường

Tổ Dân Phố 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153736056)

5

380900

Bưu cục Hệ 1 Điện Biên

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153825834)

6

381271

Hòm thư Công cộng xã Noong Bua

Tổ Dân Phố 6, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153831985)

7

381150

Hòm thư Công cộng xã Thanh Minh

Bản Co Củ, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 0977315929)

8

381290

Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng

Bản Tà Lành, Xã Tà Lèng, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 01699899646)

2. Huyện Điện Biên:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

 381400

Bưu cục cấp 2 Điện Biên

Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Mường Thanh, Huyện Điện Biên (ÐT: 02153924159)

2

381830

Bưu cục cấp 3 Bản Phủ

Bản Phiêng Cá, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên (ÐT: 02153821172)

3

381570

Điểm BĐVHX Thanh Luông

Bản Pe Nọi 10a, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên (ÐT: 01669869328)

4

381550

Điểm BĐVHX Thanh Nưa

Bản Nậm Ty 1, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên (ÐT: 0967690234)

5

381530

Điểm BĐVHX Mường Pồn

Bản Mường Pồn 1, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên (ÐT: 0915564986)

6

381490

Điểm BĐVHX Nà Tấu

Bản Tà Cáng 2, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên (ÐT: 0943656296)

7

381430

Điểm BĐVHX Mường Phăng

Bản Trung Tâm, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên (ÐT: 0915712385)

8

381600

Điểm BĐVHX Thanh Hưng

Đội 13, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên (ÐT: 0945370048)

9

381620

Điểm BĐVHX Thanh Chăn

Đội 7 Thôn Thanh Hồng, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên (ÐT: 0945370046)

10

381640

Điểm BĐVHX Thanh Yên

Bản Việt Yên 4a, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên (ÐT: 01257733811)

11

381690

Điểm BĐVHX Noong Luống

Bản A2, Xã Noong Luống, Huyện Điện Biên (ÐT: 0944705828)

12

381831

Điểm BĐVHX Noong Hẹt

Bản Bông A, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên (ÐT: 0988792860)

13

381860

Điểm BĐVHX Thanh An

Bản Thanh Bình, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên (ÐT: 0945370052)

14

381410

Điểm BĐVHX Thanh Xương

Bản Bánh, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên (ÐT: 01237346379)

15

381680

Điểm BĐVHX Pa Thơm

Bản Pa Thơm, Xã Pa Thơm, Huyện Điện Biên (ÐT: 0944311200)

16

381770

Điểm BĐVHX Mường Nhà

Bản Xôm, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên (ÐT: 0943339785)

17

381810

Điểm BĐVHX Núa Ngam

Bản Tân Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên (ÐT: 0903408849)

18

381760

Điểm BĐVHX Na Ư

Bản Na Ư, Xã Na Ư, Huyện Điện Biên (ÐT: 01242907911)

19

381730

Điểm BĐVHX Pom Lót

Bản Thôn 6 Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên (ÐT: 0917093895)

20

381800

Điểm BĐVHX Phu Luông

Bản Xẻ 1, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên (ÐT: 0916973613)

21

381907

Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu

Bản Pú Tỉu 13, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên (ÐT: 01628347946)

22

384492

Hòm thư Công cộng Xã Sam Mứn

Bản Pom Lót đội 8, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên (ÐT: 01234391394)

23

384482

Hòm thư Công cộng Xã Mường Lói

Bản Lói 1, Xã Mường Lói, Huyện Điện Biên (ÐT: 0916961014)

24

381880

Hòm thư Công cộng Xã Nà Nhạn

Bản Nà Nhạn 1, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên (ÐT: 01238271356)

25

384452

Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh

Bản Đội 4 bản Xá Nhù, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên (ÐT: 0987219794)

26

384442

Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông

Bản Hẹ 1, Xã Hẹ Muông, Huyện Điện Biên (ÐT: 0918849347)

27

384462

Hòm thư Công cộng Xã Na Tông

Bản Na Tông 2, Xã Na Tông, Huyện Điện Biên (ÐT: 01649997809)

28

384472

Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang

Tổ Bó, Xã Pá Khoang, Huyện Điện Biên (ÐT: 01205951638)

3. Huyện Điện Biên Đông:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

 382000

Bưu cục cấp 2 Điện Biên Đông

Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 02153891234)

2

382240

Điểm BĐVHX Mường Luân

Bản Trung Tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0965867243)

3

382270

Điểm BĐVHX Luân Giói

Bản Giói A, Xã Luân Giới, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01632720947)

4

382140

Điểm BĐVHX Phì Nhừ

Bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0979924884)

5

382300

Điểm BĐVHX Chiềng Sơ

Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0971763331)

6

382040

Điểm BĐVHX Xa Dung

Bản Xa Dung B, Xã Xa Dung, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01684975704)

7

382010

Điểm BĐVHX Na Son

Bản Na Phát A, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0977860498)

8

382070

Điểm BĐVHX Pú Nhi

Bản Pú Nhi A, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0912191553)

9

382170

Điểm BĐVHX Phình Giàng

Bản Xa Pua B, Xã Phình Giàng, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0918159558)

10

382210

Điểm BĐVHX Háng Lìa

Bản Háng Lìa, Xã Háng Lìa, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01237853913)

11

382110

Điểm BĐVHX Keo Lôm

Bản Keo Lôm 1, Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0943656900)

12

382340

Điểm BĐVHX Noong U

Bản Tìa Ló A, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01639223238)

13

382351

Điểm BĐVHX Pú Hồng

Bản Pú Hồng A, Xã Pú Hồng, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01257186523)

14

382360

Điểm BĐVHX Tìa Dình

Bản Tìa Dình A, Xã Tìa Dình, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01278314824)

4. Huyện Mường Chà:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

383300

Bưu cục cấp 2 Mường Chà

Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà (ÐT: 02153842641)

2

383500

Điểm BĐVHX Mường Mơn

Bản Búng Giắt, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà (ÐT: 01667864972)

3

383480

Điểm BĐVHX Mường Tùng

Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205928199)

4

383340

Điểm BĐVHX Xá Tổng

Bản Xa Tổng, Xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205952620)

5

383320

Điểm BĐVHX Hừa Ngài

Bản Hừa Ngài, Xã Hừa Ngài, Huyện Mường Chà (ÐT: 0917717210)

6

383460

Điểm BĐVHX Huổi Lèng

Bản Huổi Lèng, Xã Huổi Leng, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205928177)

7

383590

Điểm BĐVHX Na Sang

Bản Hin 2, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà (ÐT: 0947898737)

8

384650

Điểm BĐVHX Sa Lông

Bản Sa Lông 1, Xã Sa Lông, Huyện Mường Chà (ÐT: 01635542286)

9

383570

Điểm BĐVHX Ma Thì Hồ

Bản Hồ Chim 1, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà (ÐT: 01637848856)

10

383360

Điểm BĐVHX Nậm Nèn

Bản Nậm Nèn 1, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà (ÐT: 01656395431)

11

384682

Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham

Bản Mường Anh, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205928153)

12

384672

Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí

Bản Huổi Mí 1, Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà (ÐT: 0942759607)

5. Huyện Mường Nhé:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

384000

Bưu cục cấp 2 Mường Nhé

Khối Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé (ÐT: 02153740019)

2

384050

Điểm BĐVHX Mường Toong

Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0943334902)

3

384040

Điểm BĐVHX Sín Thầu

Bản Tả Co Khừ, Xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01629000965)

4

384250

Điểm BĐVHX Quảng Lâm

Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0985701663)

5

384230

Điểm BĐVHX Nậm Kè

Bản Nậm Kè, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé (ÐT: 946068058)

6

384280

Điểm BĐVHX Pá Mỳ

Bản Pá Mỳ 1, Xã Pá Mỳ, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01253955287)

7

384290

Điểm BĐVHX Sen Thượng

Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0949879206)

8

384001

Điểm BĐVHX Leng Su Sìn

Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0946068058)

9

384030

Hòm thư Công cộng xã Chung Chải

Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01676093741)

10

384270

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì

Bản Nậm Vì, Xã Nậm Vì, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0984380813)

11

385502

Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch

Bản Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01663868834)


học thiết kế website


Bình luận của bạn