Mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục trên địa bàn tỉnh Sơn La (phần 3)

Bài viết tổng hợp danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Sơn La (huyện Thuận Châu, huyện Sông Mã, huyện Vân Hồ)

Huyện Thuận Châu

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

365700 

Bưu cục cấp 2 Thuận Châu Tiểu Khu 14, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3848400)

365810 

Bưu cục cấp 3 Chiềng Pấc Tiểu Khu 6, Xã Tông Lạ̣nh, Huyện Thuận Châu (ÐT: 849100)

366470 

Điểm BĐVHX Phổng Lăng Bản Còng, Xã Phổng Lăng, Huyện Thuận Châu (ÐT: 848110)

366080 

Điểm BĐVHX Chiềng La Bản Nưa, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu (ÐT: )

365811 

Điểm BĐVHX Tông Lệnh Bản Thẳm, Xã Tông Lệnh, Huyện Thuận Châu (ÐT: 849304)

365880 

Điểm BĐVHX Tông Cọ Bản Cọ A&B&C, Xã Tông Cọ, Huyện Thuận Châu (ÐT: 849040)

365930 

Điểm BĐVHX Bó Mười Bản Mười, Xã Bó Mười, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3947016)

366050 

Điểm BĐVHX Noong Lay Bản Nhà Trường, Xã Noong Lay, Huyện Thuận Châu (ÐT: 847520)

365950 

Điểm BĐVHX Mường Khiêng Bản Khiêng, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3947015)

366100 

Điểm BĐVHX Chiềng Pha Bản Hưng Nhân, Xã Chiềng Pha, Huyện Thuận Châu (ÐT: 748051)

366030 

Điểm BĐVHX Chiềng Ngàm Bản Mện, Xã Chiềng Ngàm, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3507205)

366130 

Điểm BĐVHX Phỏng lái Đội Kiến Xương, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3748088)

366210 

Điểm BĐVHX Phổng Lập Bản Lập, Xã Phỏng Lập, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3507151)

366160 

Điểm BĐVHX Mường É Bản Nà Vai, Xã Mường É, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3507024)

366240 

Điểm BĐVHX É Tòng Bản Sam Kha, Xã É Tòng, Huyện Thuận Châu (ÐT: 749106)

366270 

Điểm BĐVHX Long Hẹ Bản Nặm Nhứ, Xã Long Hẹ, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3947782)

366420 

Điểm BĐVHX Chiềng Bôm Bản Hôm A, Xã Chiềng Bôm, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3507031)

365780 

Điểm BĐVHX Thôm Mòn Bản Nà Tý, Xã Thôm Mòn, Huyện Thuận Châu (ÐT: 847133)

366500 

Điểm BĐVHX Púng Tra Bản Púng Mé, Xã Púng Tra, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3507021)

365840 

Điểm BĐVHX Chiềng Pấc Bản Nong Sa, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu (ÐT: 849414)

365860 

Điểm BĐVHX Bon Phặng Bản Phặng, Xã Bon Phặng, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3849004)

366340 

Điểm BĐVHX Co Mạ Bản Pha Khuông, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3947798)

366530 

Điểm BĐVHX Nậm Lầu Bản Nậm Lầu, Xã Nậm Lầu, Huyện Thuận Châu (ÐT: )

366570 

Điểm BĐVHX Bản Lầm Bản Lầm A, Xã Bản Lầm, Huyện Thuận Châu (ÐT: 3507209)

365763 

Hòm thư Công cộng Chiềng Ly Bản Nà Cài, Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu (ÐT: )

366017 

Hòm thư Công cộng Liệp Tè Bản Co Phường, Xã Liệp Tè, Huyện Thuận Châu (ÐT: )

366325 

Hòm thư Công cộng Mường Bám Bản Na Hát A, Xã Mường Bám, Huyện Thuận Châu (ÐT: )

365916 

Hòm thư Công cộng Muổi Nọi Bản Muổi Nọi, Xã Muổi Nọi, Huyện Thuận Châu (ÐT: )

366393 

Hòm thư Công cộng Co Tòng Bản Co Tòng, Xã Co Tòng, Huyện Thuận Châu (ÐT: )

366411 

Hòm thư Công cộng Pá Lông Bản Hua Dấu, Xã Pá Lông, Huyện Thuận Châu (ÐT: )

Huyện Sông Mã

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

366800 

Bưu cục cấp 2 Sông Mã Tổ 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã (ÐT: 3836110)

367060 

Bưu cục cấp 3 Chiềng Khương Bản Tân Lập, Xã Chiềng Khương, Huyện Sông Mã (ÐT: 839234)

366811 

Điểm BĐVHX Nà Ngựu Bản Cánh Kiến, Xã Nà Ngựu, Huyện Sông Mã (ÐT: 836567)

367170 

Điểm BĐVHX Chiềng Sơ Bản Thắng Lợi, Xã Chiềng Sơ, Huyện Sông Mã (ÐT: 3509342)

367210 

Điểm BĐVHX Nậm Ty Bản Pàn, Xã Nậm Ty, Huyện Sông Mã (ÐT: 3539427)

367250 

Điểm BĐVHX Chiềng Phung Bản Phiêng Chiềng, Xã Chiềng Phung, Huyện Sông Mã (ÐT: 3509300)

367470 

Điểm BĐVHX Nậm Mằn Bản Huội, Xã Nậm Mằn, Huyện Sông Mã (ÐT: )

367430 

Điểm BĐVHX Yên Hưng Bản Pái, Xã Yên Hưng, Huyện Sông Mã (ÐT: 3509171)

367390 

Điểm BĐVHX Đứa Mòn Bản Đứa Mòn, Xã Đứa Mòn, Huyện Sông Mã (ÐT: )

367280 

Điểm BĐVHX Mường Lầm Bản Mường Nưa, Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã (ÐT: 836244)

367310 

Điểm BĐVHX Chiềng En Bản Hua Lưng, Xã Chiềng En, Huyện Sông Mã (ÐT: )

367340 

Điểm BĐVHX Bó Sinh Bản Phổng B, Xã Bó Sinh, Huyện Sông Mã (ÐT: )

367370 

Điểm BĐVHX Pú Pẩu Bản Pa Páo, Xã Pú Pẩu, Huyện Sông Mã (ÐT: 836241)

366940 

Điểm BĐVHX Chiềng Khoong Bản Lướt, Xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã (ÐT: 836242)

367120 

Điểm BĐVHX Chiềng Cang Bản Bó Bon, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã (ÐT: 3839317)

366870 

Điểm BĐVHX Huổi Một Bản Trung Tâm xã, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã (ÐT: 836240)

367090 

Điểm BĐVHX Mường Sai Bản Tiên Chung, Xã Mường Sai, Huyện Sông Mã (ÐT: 3537261)

367010 

Điểm BĐVHX Mường Hung Bản Mường Tở, Xã Mường Hung, Huyện Sông Mã (ÐT: 3839330)

366910 

Điểm BĐVHX Mường Cai Bản Nà Dòn, Xã Mường Cai, Huyện Sông Mã (ÐT: )

Huyện Vân Hồ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
368410 Bưu cục cấp 3 Bưu cục vân Hồ Bản Hang Trùng 1, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn