Mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục trên địa bàn tỉnh Sơn La (phần 1)

Bài viết tổng hợp danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Sơn La (Thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, huyện Yên Châu, huyện Mộc Châu, huyện Quỳnh Nhai)

Thành phố Sơn La

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

360000 

Bưu cục cấp 1 Sơn La Sô´172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La (ÐT: 3854726)

361440 

Bưu cục cấp 3 KHL SON LA Sô´172, Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La (ÐT: )

361000 

Bưu cục cấp 3 Cầu 308 Tổ 8, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La (ÐT: 852390)

361100 

Bưu cục cấp 3 Chiềng Lề Tổ 2, Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La (ÐT: 852383)

361160 

Bưu cục cấp 3 Bó Ẩn Tổ 6, Phường Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La (ÐT: 852165)

361497 

Bưu cục cấp 3 ĐH Tây Bắc Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La (ÐT: 022751885)

361200 

Bưu cục cấp 3 Chiềng Sinh Tiểu khu 1, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La (ÐT: 873101)

361210 

Bưu cục cấp 3 Ân Sinh Tiểu khu 1, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La (ÐT: 852570)

361300 

Điểm BĐVHX Chiềng Đen Bản Tọ Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành Phố Sơn La (ÐT: 3855085)

361340 

Điểm BĐVHX Hua La Bản Sàng, Xã Hua La, Thành Phố Sơn La (ÐT: 856911)

361320 

Điểm BĐVHX Chiềng Cọ Bản Hùn, Xã Chiềng Cọ, Thành Phố Sơn La (ÐT: 3500572)

361010 

Đại lý bưu điện Nà Cóong Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La (ÐT: 852613)

360900 

Bưu cục Hệ 1 Sơn La Sô´172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La (ÐT: )

361130 

Hòm thư Công cộng Quyết Thắng Tổ 1, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La (ÐT: 852454)

361275 

Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng Bản Cá, Phường Chiềng An, Thành Phố Sơn La (ÐT: )

361280 

Hòm thư Công cộng Chiềng Xôm Bản Panh Mong, Xã Chiềng Xôm, Thành Phố Sơn La (ÐT: 856912)

361246 

Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng Bản Co Pục, Xã Chiềng Ngần, Thành Phố Sơn La (ÐT: )

Huyện Mai Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

361500 

Bưu cục cấp 2 Mai Sơn Tiểu Khu 6, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn (ÐT: ‎02123 843634)

361810 

Bưu cục cấp 3 Nà Sản Tiểu Khu 1 Nà Sản, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3845448)

361860 

Bưu cục cấp 3 Chiềng Mai Tiểu Khu 6, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3545071)

361600 

Bưu cục cấp 3 Cò Nòi Tiểu Khu 1, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3846580)

361640 

Điểm BĐVHX Tà Hộc Bản Hộc, Xã Tà Hộc, Huyện Mai Sơn (ÐT: 846177)

361670 

Điểm BĐVHX Mường Bon Bản Bó Định, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3844129)

361700 

Điểm BĐVHX Chiềng Chăn Bản Sài Lương, Xã Chiềng Chăn, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3501010)

361770 

Điểm BĐVHX Mường Bằng Bản Bằng, Xã Mường Bằng, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3501080)

361730 

Điểm BĐVHX Chiềng Sung Bản Tân Lập, Xã Chiềng Sung, Huyện Mai Sơn (ÐT: 645101)

361811 

Điểm BĐVHX Chiềng Mung Bản Bôm Cưa, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn (ÐT: 845490)

361861 

Điểm BĐVHX Chiềng Ban Hợp tác xã Hoa Mai, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3545035)

361540 

Điểm BĐVHX Hát Lót Bản Nà Tiến, Xã Hát Lót, Huyện Mai Sơn (ÐT: 844131)

361990 

Điểm BĐVHX Chiềng Dong Bản Dè, Xã Chiềng Dong, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3501824)

362010 

Điểm BĐVHX Chiềng Chung Bản Khoa, Xã Chiềng Chung, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3501259)

362030 

Điểm BĐVHX Mường Chanh Bản Cang Mường, Xã Mường Chanh, Huyện Mai Sơn (ÐT: 844121)

361910 

Điểm BĐVHX Chiềng Ve Bản Nà Mè Trên, Xã Chiềng Ve, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3501292)

361970 

Điểm BĐVHX Chiềng Kheo Bản Nà Lon, Xã Chiềng Kheo, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3501826)

362090 

Điểm BĐVHX Phiêng Cằm Bản Nong Tầu Thái, Xã Phiêng Cằm, Huyện Mai Sơn (ÐT: 844141)

362140 

Điểm BĐVHX Nà Ớt Bản Nà Ớt, Xã Nà Ớt, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3844139)

362200 

Điểm BĐVHX Chiềng Lương Bản Trung Tâm, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn (ÐT: 846170)

362170 

Điểm BĐVHX Phiêng Pằn Bản Pom Bít, Xã Phiêng Pằn, Huyện Mai Sơn (ÐT: 3501294)

362060 

Hòm thư Công cộng Chiềng Nơi Bản Nhụng Trên, Xã Chiềng Nơi, Huyện Mai Sơn (ÐT: 844142)

362278 

Hòm thư Công cộng Nà Bó Bản TK Thành Công, Xã Nà Bó, Huyện Mai Sơn (ÐT: )

Huyện Yên Châu

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

362400 

Bưu cục cấp 2 Yên Châu Tiểu Khu 2, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu (ÐT: 0223840083)

362500 

Bưu cục cấp 3 Phiêng Khoài Hợp tác xã Kim Chung, Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu (ÐT: )

362440 

Điểm BĐVHX Sặp Vạt Bản Sai, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu (ÐT: 3840978)

362580 

Điểm BĐVHX Chiềng Đông Bản Luông Mé, Xã Chiềng Đông, Huyện Yên Châu (ÐT: 3540298)

362570 

Điểm BĐVHX Chiềng Sàng Bản Chiềng Sàng, Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu (ÐT: 3502416)

362550 

Điểm BĐVHX Chiềng Pằn Bản Boong, Xã Chiềng Pằn, Huyện Yên Châu (ÐT: 840297)

362600 

Điểm BĐVHX Yên Sơn Bản Chi Hưng, Xã Yên Sơn, Huyện Yên Châu (ÐT: 3842720)

362430 

Điểm BĐVHX Chiềng Khoi Bản Tủm, Xã Chiềng Khoi, Huyện Yên Châu (ÐT: )

362530 

Điểm BĐVHX Mường Lựm Bản Lựm, Xã Mường Lựm, Huyện Yên Châu (ÐT: )

362620 

Điểm BĐVHX Chiềng On Bản Nà Đít, Xã Chiềng On, Huyện Yên Châu (ÐT: 3541157)

362470 

Điểm BĐVHX Chiềng Hặc Bản Hát Sét, Xã Chiềng Hặc, Huyện Yên Châu (ÐT: 3540299)

362501 

Điểm BĐVHX Tú Nang Bản Trung Tâm, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu (ÐT: 3502395)

362700 

Điểm BĐVHX Lóng Phiêng Bản Yên Thi, Xã Loóng Phiêng, Huyện Yên Châu (ÐT: 3541443)

362680 

Điểm BĐVHX Chiềng Tương Bản Pa Kha 2, Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu (ÐT: 099622015)

362429 

Hòm thư Công cộng Viêng Lán Bản Mường Vạt, Xã Viêng Lán, Huyện Yên Châu (ÐT: )

Huyện Mộc Châu 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

362800 

Bưu cục cấp 2 Mộc Châu Tiểu Khu 4, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3866108)

362910 

Bưu cục cấp 3 Chiềng Ve Tiểu Khu 3, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3768108)

362830 

Bưu cục cấp 3 Thảo Nguyên Tiểu Khu 40, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3866073)

363220 

Điểm BĐVHX Hua Păng Bản Chiềng Cang, Xã Hua Păng, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3503660)

363110 

Điểm BĐVHX Mường Tè Bản Nhúng, Xã Mường Tè, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3868557)

363130 

Điểm BĐVHX Tô Múa Bản Mến, Xã Tô Múa, Huyện Mộc Châu (ÐT: 868453)

363160 

Điểm BĐVHX Song Khủa Bản Co Súc, Xã Song Khủa, Huyện Mộc Châu (ÐT: 868556)

363190 

Điểm BĐVHX Liên Hòa Bản Nôn, Xã Liên Hoà, Huyện Mộc Châu (ÐT: 868558)

363200 

Điểm BĐVHX Suối Bàng Bản Khoang Tuồn, Xã Suối Bàng, Huyện Mộc Châu (ÐT: 868555)

363270 

Điểm BĐVHX Nà Mường Tiểu Khu 3, Xã Nà Mường, Huyện Mộc Châu (ÐT: 868551)

363250 

Điểm BĐVHX Quy Hướng Bản Nà Giàng, Xã Quy Hướng, Huyện Mộc Châu (ÐT: 868554)

363290 

Điểm BĐVHX Tà Lại Bản C5, Xã Tà Lại, Huyện Mộc Châu (ÐT: 868562)

363330 

Điểm BĐVHX Tân Hợp Bản Nà Mường, Xã Tân Hợp, Huyện Mộc Châu (ÐT: 868552)

363350 

Điểm BĐVHX Tân Lập Bản Hoa 2, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu (ÐT: 868553)

363390 

Điểm BĐVHX Chiềng Hắc Hợp tác xã Tây Hưng, Xã Chiềng Hắc , Huyện Mộc Châu (ÐT: 3667100)

363010 

Điểm BĐVHX Chiềng Khoa Bản Đoàn kết, Xã Chiềng Khoa, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3503520)

363070 

Điểm BĐVHX Mường Men Bản Nà Pa, Xã Mường Men, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3866534)

363090 

Điểm BĐVHX Quang Minh Bản Nà Bó, Xã Quang Minh, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3868560)

363050 

Điểm BĐVHX Chiềng Yên Bản Co Tang, Xã Chiềng Yên, Huyện Mộc Châu (ÐT: 868559)

363410 

Điểm BĐVHX Chiềng Khừa Bản Chiềng Khừa, Xã Chiềng Khừa, Huyện Mộc Châu (ÐT: 866450)

362870 

Điểm BĐVHX Mường Sang Bản Là Ngà 1, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu (ÐT: 866900)

363430 

Điểm BĐVHX Lóng Sập Bản Phát, Xã Lóng Sập, Huyện Mộc Châu (ÐT: 866449)

362890 

Điểm BĐVHX Đông Sang Bản Nà Khó, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu (ÐT: 867304)

362990 

Điểm BĐVHX Phiêng Luông Bản Muống, Xã Phiêng Luông, Huyện Mộc Châu (ÐT: 769208)

363030 

Điểm BĐVHX Lóng Luông Bản Lóng Luông, Xã Lóng Luông, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3503060)

362930 

Điểm BĐVHX Xuân Nha Bản Nà Hiềng, Xã Xuân Nha, Huyện Mộc Châu (ÐT: 3866451)

362818 

Hòm thư Công cộng Tòa nhà Huyện ủy Tiểu Khu 14, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu (ÐT: )

362817 

Hòm thư Công cộng Tòa nhà HĐND-UBND Tiểu Khu 14, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu (ÐT: )

363469 

Hòm thư Công cộng Chiềng Xuân Bản Lắc Kén, Xã Chiềng Xuân, Huyện Mộc Châu (ÐT: )

363490 

Hòm thư Công cộng Tân Xuân Bản Ngà, Xã Tân Xuân, Huyện Mộc Châu (ÐT: )

Huyện Quỳnh Nhai

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

365300 

Bưu cục cấp 2 Quỳnh Nhai Xóm 2, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: 3833164)

365410 

Điểm BĐVHX Chiềng Khoang Bản Sản, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: 0978673418)

365474 

Điểm BĐVHX Nậm Ét Bản Muông, Xã Nậm Ét, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: 01275913949)

365535 

Điểm BĐVHX Chiềng Bằng Bản Bó Ban, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: 0963446992)

365380 

Điểm BĐVHX Mường Giàng Bản Pom Mương, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: 01657431954)

365570 

Điểm BĐVHX Chiềng Khay Bản Có Luông, Xã Chiềng Khay, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: 01667955175)

365540 

Điểm BĐVHX Mường Giôn Bản Bo, Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: 01273644647)

365502 

Hòm thư Công cộng Mường Sại Bản Bản Hom, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: )

365307 

Hòm thư Công cộng Mường Chiên Bản Quyền, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: )

365601 

Hòm thư Công cộng Cà Nàng Bản Phướng, Xã Cà Nàng, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: )

365336 

Hòm thư Công cộng Pa Ma Pha Khinh Bản Ít Nọi, Xã Pá Ma Pha Khinh, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: )

365374 

Hòm thư Công cộng Chiềng ơn Bản Kéo Pịa, Xã Chiềng Ơn, Huyện Quỳnh Nhai (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn