Mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại các bưu điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bài viết tổng hợp Mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại các bưu điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu, bao gồm: Thành phố Lai Châu, Huyện Tam Đường, Huyện Phong Thổ, Huyện Mường Tè, Huyện Sìn Hồ, Huyện Than Uyên, Huyện Tân Uyên, Huyện Nậm Nhùn.

Thành phố Lai Châu

Mã bưu cụcBưu cụcĐịa chỉ

391030 

Điểm BĐVHX Nậm Loỏng Bản Sùng Chô, Xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu (ÐT: 975720)

391050 

Điểm BĐVHX San Thàng Bản San Thàng 1, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu (ÐT: 878000)

390000 

Bưu cục cấp 1 Thành phố Lai Châu Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu (ÐT: 02133875278)

390900 

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Lai Châu Đường lê lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu (ÐT: )

391099 

Bưu cục cấp 3 Bưu cục 3 Đoàn Kết Sô´185, Đường trần hưng đạo, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu (ÐT: )

391074 

Điểm BĐVHX Quyết Thắng Khu phố Quyết Thắng 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu (ÐT: )

393521 

Hòm thư Công cộng Phường Đông phong Cụm Đường Phan Đình Giót, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu (ÐT: )

393501 

Hòm thư Công cộng Phường Quyết Tiến Cụm đường Bế Văn Đàn, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu (ÐT: )

393540 

Bưu cục văn phòng VP BĐT Lai Châu Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu (ÐT: 3875584)

393545 

Bưu cục cấp 3 KHL Lai Châu Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu (ÐT: 02133791717)

Huyện Tam Đường 

Mã bưu cụcBưu cụcĐịa chỉ

391100 

Bưu cục cấp 2 Tam Đường Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường (ÐT: 879102)

391230 

Điểm BĐVHX Thèn Sin Bản Thèn Sin, Xã Thèn Xin, Huyện Tam Đường (ÐT: 752800)

391320 

Điểm BĐVHX Bản Hon Bản Bản Hon 1, Xã Bản Hon, Huyện Tam Đường (ÐT: 750200)

391150 

Điểm BĐVHX Bản Bo Bản Bản Bo, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường (ÐT: 750000)

391151 

Điểm BĐVHX Hồ Thầu Bản Rường Ổi, Xã Hồ Thầu, Huyện Tam Đường (ÐT: 750300)

391300 

Điểm BĐVHX Bản Giang Bản Bản Giang, Xã Bản Giang, Huyện Tam Đường (ÐT: 750100)

391360 

Điểm BĐVHX Nà Tăm Bản Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường (ÐT: 750500)

391210 

Điểm BĐVHX Tả Lèng Bản Tả Lẻng, Xã Tả Lèng, Huyện Tam Đường (ÐT: 751800)

391340 

Hòm thư Công cộng Khun Há Bản Nậm Đích, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường (ÐT: 750700)

391280 

Điểm BĐVHX Nùng Nàng Bản Nùng Nàng, Xã Nùng Nàng, Huyện Tam Đường (ÐT: 751100)

391131 

Điểm BĐVHX Bình Lư Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường (ÐT: 0213753000)

391240 

Điểm BĐVHX Sơn Bình Bản Sơn Bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường (ÐT: 0213751600)

391407 

Hòm thư Công cộng Xã Giang Ma Bản Mào Phô, Xã Giang Ma, Huyện Tam Đường (ÐT: )

Huyện Phong Thổ

Mã bưu cụcBưu cụcĐịa chỉ

391500 

Bưu cục cấp 2 Phong Thổ Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896228)

391560 

Bưu cục cấp 3 Mường So Bản Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ (ÐT: 3895002)

391800 

Điểm BĐVHX Lản Nhỉ Thàng Bản Lản Nhỉ Thàng, Xã Lản Nhì Thàng, Huyện Phong Thổ (ÐT: 750600)

391750 

Điểm BĐVHX Hoang Thèn Bản Hoang Thèn, Xã Hoang Thèn, Huyện Phong Thổ (ÐT: 897043)

391590 

Điểm BĐVHX Bản Lang Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896644)

391620 

Điểm BĐVHX Khổng Lào Bản Khồng Lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ (ÐT: 898040)

391530 

Điểm BĐVHX Nậm Xe Bản Nậm Se, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ (ÐT: 898501)

391820 

Điểm BĐVHX Huổi Luông Bản Huổi Luông 1, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ (ÐT: 873400)

391655 

Điểm BĐVHX Dào San Bản Hợp 1, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896801)

391505 

Hòm thư Công cộng Mường So Bản Vàng Pó, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ (ÐT: 895005)

391791 

Điểm BĐVHX Sin Suối Hồ Bản Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896832)

391778 

Điểm BĐVHX Ma Ly Pho Bản Thèn Sin, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ (ÐT: 895774)

391690 

Hòm thư Công cộng Mù Sang Bản Sin Chải, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896837)

391676 

Điểm BĐVHX Tông Qua Lìn Bản Cang Há, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ (ÐT: 896834)

391779 

Bưu cục cấp 3 Ma Lù Thàng Bản Cây Không, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

391737 

Hòm thư Công cộng Xã Pa Vây Sử Bản Sin Chải, Xã Pa Vây Sử, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

391704 

Hòm thư Công cộng Xã Mồ Sỳ San Bản Mồ Sỳ San, Xã Mồ Sỳ San, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

391717 

Hòm thư Công cộng Xã Vàng Ma Chải Bản Nhóm 1, Xã Vàng Ma Chải, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

391746 

Hòm thư Công cộng Xã Sì Lở Lầu Bản Gia Khẩu, Xã Sì Lở Lầu, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

391726 

Hòm thư Công cộng Xã Ma Li Chải Bản Mới 1, Xã Ma Li Chải, Huyện Phong Thổ (ÐT: )

Huyện Mường Tè

Mã bưu cụcBưu cụcĐịa chỉ

391900 

Bưu cục cấp 2 Mường Tè Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè (ÐT: 881174)

391990 

Hòm thư Công cộng Bum Tở Bản Phìn Khò, Xã Bum Tở, Huyện Mường Tè (ÐT: )

391920 

Hòm thư Công cộng Bum Nưa Bản Bum, Xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè (ÐT: 884000)

392010 

Điểm BĐVHX Mường Tè Bản Nậm Cúm, Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè (ÐT: 99423007)

392180 

Hòm thư Công cộng Nậm Hàng Bản Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Mường Tè (ÐT: 883900)

392080 

Hòm thư Công cộng Ka Lăng Bản Ka Lăng, Xã Ka Lăng, Huyện Mường Tè (ÐT: )

392081 

Điểm BĐVHX Nậm Khao Bản Nậm Khao, Xã Nậm Khao, Huyện Mường Tè (ÐT: 883000)

392070 

Hòm thư Công cộng Thu Lum Bản Thu Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè (ÐT: 099423006)

392370 

Hòm thư Công cộng Nâm Ban Bản Nậm Ô, Xã Nậm Ban, Huyện Mường Tè (ÐT: 872400)

392098 

Hòm thư Công cộng Mù cả Bản Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè (ÐT: )

392042 

Hòm thư Công cộng Xã Pa Ủ Bản Pa Ủ, Xã Pa Ủ, Huyện Mường Tè (ÐT: )

391964 

Hòm thư Công cộng Xã Pa Vệ Sủ Bản Phi Chi A, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè (ÐT: )

392215 

Hòm thư Công cộng Nậm Manh Bản Huổi Chát, Xã Nậm Manh, Huyện Mường Tè (ÐT: )

392122 

Hòm thư Công cộng Tà Tổng Bản Tà Tổng, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè (ÐT: )

392221 

Hòm thư Công cộng Vàng San Bản Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè (ÐT: )

392241 

Hòm thư Công cộng Tá Bạ Bản Tá Bạ, Xã Tá Bạ, Huyện Mường Tè (ÐT: )

 Huyện Sìn Hồ 

Mã bưu cụcBưu cụcĐịa chỉ

392300 

Bưu cục cấp 2 Sìn Hồ Khu phố 2, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 870102)

392340 

Điểm BĐVHX Pa Tần Bản Đội 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874200)

392450 

Điểm BĐVHX Tà Ngảo Bản Hải Hồ, Xã Tà Ngảo, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873700)

392490 

Điểm BĐVHX Phăng Xu Lin Bản Phăng Xô Lin 1, Xã Phăng Xu Lin, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 872300)

392470 

Điểm BĐVHX Xà Dề Phìn Bản Xà Dề Phìn, Xã Sà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873600)

392510 

Điểm BĐVHX Tả Phìn Bản Tả Phìn 1, Xã Tả Phìn, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873800)

392530 

Điểm BĐVHX Hồng Thu Bản Nà Kế 1, Xã Hồng Thu, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873000)

392600 

Bưu cục cấp 3 Nậm Tăm Bản Nà Tăm 1, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873900)

392570 

Điểm BĐVHX Lùng Thàng Bản Can Hồ 1, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873300)

392380 

Điểm BĐVHX Chăn Nưa Bản Chiềng Chăn, Xã Chăn Nưa, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 872100)

392560 

Điểm BĐVHX Phìn Hồ Bản Phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 873100)

392640 

Điểm BĐVHX Nậm Mạ Bản Nậm Mạ 1, Xã Mậm Mạ, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874500)

392650 

Điểm BĐVHX Noong Hẻo Bản Noong Hẻo 1, Xã Noong Hẻo, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874600)

392620 

Hòm thư Công cộng Nậm Cha Bản Bản Nậm Cha 1, Xã Nậm Cha, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874400)

392750 

Điểm BĐVHX Pu Sam Cáp Bản Hồ Sì Pháng 1, Xã Pu Sam Cáp, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874450)

392680 

Điểm BĐVHX Căn Co Bản Căn Co, Xã Căn Co, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874451)

392430 

Điểm BĐVHX Làng Mô Bản Nhiều Sáng 1, Xã Làng Mô, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874000)

392700 

Hòm thư Công cộng Nậm Cuổi Bản Cuổi Nưa, Xã Nậm Cuổi, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874750)

392720 

Hòm thư Công cộng Nậm Hăn Bản Pá Hăn 1, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874850)

392422 

Điểm BĐVHX Tủa Sin Chải Bản Xin Chải, Xã Tủ Sín Chải, Huyện Sìn Hồ (ÐT: 874800)

392321 

Hòm thư Công cộng Pa Khóa Bản Hồng Quảng 2, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ (ÐT: )

392311 

Hòm thư Công cộng Ma Quai Bản Can Hồ, Xã Ma Quai, Huyện Sìn Hồ (ÐT: )

Huyện Than Uyên 

Mã bưu cụcBưu cụcĐịa chỉ

393230 

Điểm BĐVHX Mường Than Thôn Cẩm Trung 4, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên (ÐT: 784387)

392900 

Bưu cục cấp 2 Than Uyên Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên (ÐT: 784100)

393320 

Điểm BĐVHX Mường Kim Thôn Nà Dân 1, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên (ÐT: 785500)

393200 

Điểm BĐVHX Khoen On Thôn Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên (ÐT: 785281)

393410 

Điểm BĐVHX Phúc Than Bản Sang Ngà, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên (ÐT: 0213 783939)

393182 

Hòm thư Công cộng Xã Pha Mu Thôn Khá, Xã Pha Mu, Huyện Than Uyên (ÐT: )

393138 

Hòm thư Công cộng Xã Mường Mít Thôn Hát Nam, Xã Mường Mít, Huyện Than Uyên (ÐT: )

393303 

Hòm thư Công cộng Xã Mường Cang Thôn Nà Ban, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên (ÐT: )

393459 

Hòm thư Công cộng Xã Hua Nà Bản Nà Ban, Xã Hua Nà, Huyện Than Uyên (ÐT: )

393100 

Hòm thư Công cộng Xã Tà Hừa Thôn Cáp Na 1, Xã Tà Hừa, Huyện Than Uyên (ÐT: )

393220 

Hòm thư Công cộng Xã Ta Gia Thôn Mì, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên (ÐT: )

393438 

Hòm thư Công cộng Xã Tà Mung Bản Lun 1, Xã Tà Mung, Huyện Than Uyên (ÐT: )

Huyện Tân Uyên 

Mã bưu cụcBưu cụcĐịa chỉ

393600 

Bưu cục cấp 2 Tân Uyên Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên (ÐT: 786080)

393710 

Điểm BĐVHX Pắcta Thôn Nà Sẳng, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên (ÐT: 785510)

393630 

Hòm thư Công cộng Mường Khoa Thôn Hô Bon, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên (ÐT: 786905)

393780 

Điểm BĐVHX Hố Mít Thôn Suối Lĩnh Mông, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên (ÐT: 785511)

393660 

Điểm BĐVHX Nậm Cần Thôn Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên (ÐT: 786099)

393810 

Điểm BĐVHX Thân Thuộc Thôn Phiêng Phát 1, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên (ÐT: 786139)

393680 

Điểm BĐVHX Nậm Sỏ Thôn Khau Hỏm, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên (ÐT: 786026)

393730 

Điểm BĐVHX Phúc Khoa Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên (ÐT: 0213786904)

393852 

Hòm thư Công cộng Xã Trung Đồng Bản Phiêng phát 1, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên (ÐT: )

393765 

Hòm thư Công cộng Xã Tà Mít Thôn Sài Lương, Xã Tà Mít, Huyện Tân Uyên (ÐT: )

Huyện Nậm Nhùn 

Mã bưu cụcBưu cụcĐịa chỉ

394100 

Bưu cục cấp 2 Nậm Nhùn Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: 02133910654)

394070 

Điểm BĐVHX Hua Bum Thôn Hua Bum, Xã Hua Bum, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

394140 

Điểm BĐVHX Lê Lợi Bản Bản chợ, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

394150 

Điểm BĐVHX Pú Đao Bản Nậm Đắc, Xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

394031 

Hòm thư Công cộng Nậm Pì Bản Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

394041 

Hòm thư Công cộng Trung Chải Bản Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

394021 

Hòm thư Công cộng Nậm Chà Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

394080 

Hòm thư Công cộng Mường Mô Bản Mường Mô, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

394131 

Hòm thư Công cộng Nậm Ban Bản Nậm Ô, Xã Nậm Ban, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

394091 

Hòm thư Công cộng Nậm Hàng Bản Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

394121 

Hòm thư Công cộng Nậm Manh Bản Huổi Chát, Xã Nậm Manh, Huyện Nậm Nhùn (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn