Danh sách mã bưu điện và địa chỉ các điểm bưu điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại của các huyện: Thành phố Tuyên Quang, Huyện Yên Sơn, Huyện Sơn Dương, Huyện Chiêm Hóa, Huyện Na Hang, Huyện Lâm Bình.

Thành phố Tuyên Quang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
300000 Bưu cục cấp 1 Tuyên Quang Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 3922803)
301000 Bưu cục cấp 2 Yên Sơn Tổ 6, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 872104)
301020 Bưu cục cấp 3 Minh Xuân Tổ 15, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 3815600)
301220 Bưu cục cấp 3 Nông Tiến Tổ 12, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 810857)
301280 Bưu cục cấp 3 Ỷ La Tổ 29, Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 810874)
300900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tuyên Quang Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 822302)
301122 Bưu cục cấp 3 KHL Tuyên Quang Sô´609, Đường Quang Trung, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 0273922369*)
301150 Bưu cục cấp 3 Cầu Chả Tổ 2, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 810875)
302330 Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 872279)
302400 Bưu cục cấp 3 Thái Long Thôn 2, Xã Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 878202)
301500 Điểm BĐVHX An Tường Thôn Sông Lô 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: )
302360 Điểm BĐVHX An Khang Thôn 2, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: 872875)
302380 Điểm BĐVHX Thái Long Thôn Hòa Mục 1, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: )
301140 Bưu cục văn phòng VP BĐT Tuyên Quang Sô´609, Đường 17-8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang (ÐT: )

Huyện Yên Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
301620 Bưu cục cấp 3 Đạo Viện Thôn Cây Thị, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn (ÐT: 824500)
301820 Bưu cục cấp 3 Xuân Vân Thôn Chợ, Xã Xuân Vân, Huyện Yên Sơn (ÐT: 3605900)
302020 Bưu cục cấp 3 Tứ Quận Thôn Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890080)
301910 Bưu cục cấp 3 Trung Môn Thôn 17, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn (ÐT: 810863)
302260 Bưu cục cấp 3 Mỹ Lâm Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn (ÐT: 875104)
301550 Điểm BĐVHX Thái Bình Thôn 6, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn (ÐT: )
301580 Điểm BĐVHX Tiến Bộ Thôn Cà, Xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn (ÐT: 835830)
301640 Điểm BĐVHX Công Đa Thôn Giang, Xã Công Đa, Huyện Yên Sơn (ÐT: 826930)
301600 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Thôn Tình Quang, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Sơn (ÐT: 826202)
301690 Điểm BĐVHX Kim Quan Thôn Làng Nhà, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn (ÐT: 830231)
301790 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn 9, Xã Tân Tiến, Huyện Yên Sơn (ÐT: 880100)
301670 Điểm BĐVHX Trung Sơn Thôn Nà Ho, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn (ÐT: 830253)
301710 Điểm BĐVHX Hùng Lợi Thôn Coóc, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn (ÐT: 830254)
301740 Điểm BĐVHX Trung Minh Bản Pình, Xã Trung Minh, Huyện Yên Sơn (ÐT: 099427008)
301870 Điểm BĐVHX Trung Trực Thôn 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890204)
301880 Điểm BĐVHX Kiến Thiết Thôn Pắc Nghiêng, Xã Kiến Thiết, Huyện Yên Sơn (ÐT: 099427007)
302110 Điểm BĐVHX Quý Quân Thôn 4, Xã Quý Quân, Huyện Yên Sơn (ÐT: 845506)
302050 Điểm BĐVHX Phúc Ninh Thôn Thái Ninh, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890100)
302130 Điểm BĐVHX Lực Hành Thôn Làng Ngoài 1, Xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890202)
302080 Điểm BĐVHX Chiêu Yên Thôn Thọ Sơn, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn (ÐT: 845539)
301760 Điểm BĐVHX Tân Long Thôn 5, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn (ÐT: 880083)
301990 Điểm BĐVHX Thắng Quân Thôn Làng Chẩu 1, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890102)
301960 Điểm BĐVHX Lang Quán Thôn 8, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890011)
301940 Điểm BĐVHX Chân Sơn Thôn Trung Sơn, Xã Chân Sơn, Huyện Yên Sơn (ÐT: 890348)
302150 Điểm BĐVHX Kim Phú Thôn 10, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn (ÐT: 872813)
302220 Điểm BĐVHX Phú Lâm Thôn Ngòi Xanh 2, Xã Phú Lâm, Huyện Yên Sơn (ÐT: 872873)
302190 Điểm BĐVHX Hoàng Khai Thôn Chằm, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn (ÐT: 872872)
302300 Điểm BĐVHX Nhữ Hán Thôn Nhữ Hán, Xã Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn (ÐT: 875450)
302470 Điểm BĐVHX Nhữ Khê Thôn Đồng Thắng, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn (ÐT: 878423)
302450 Điểm BĐVHX Đội Bình Thôn Hòa Bình, Xã Đội Bình, Huyện Yên Sơn (ÐT: )

Huyện Sơn Dương

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
302800 Bưu cục cấp 2 Sơn Dương Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương (ÐT: 3835251)
302910 Bưu cục cấp 3 Tân Trào Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương (ÐT: 830524)
303010 Bưu cục cấp 3 Chợ Xoan Thôn Đồng Ván, Xã Thượng Ấm, Huyện Sơn Dương (ÐT: 3735101)
303170 Bưu cục cấp 3 Kim Xuyên Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương (ÐT: 3832101)
303470 Bưu cục cấp 3 Sơn Nam Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833101)
302840 Điểm BĐVHX Hợp Thành Thôn Đồng Khuôn, Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương (ÐT: 835798)
302980 Điểm BĐVHX Tú Thịnh Thôn Cầu Quất, Xã Tú Thịnh, Huyện Sơn Dương (ÐT: )
302890 Điểm BĐVHX Lương Thiện Thôn Đồng Chanh, Xã Lương Thiện, Huyện Sơn Dương (ÐT: 830282)
302870 Điểm BĐVHX Bình Yên Thôn Cao Tuyên, Xã Bình Yên, Huyện Sơn Dương (ÐT: )
302950 Điểm BĐVHX Minh Thanh Thôn Dõn, Xã Minh Thanh, Huyện Sơn Dương (ÐT: 830230)
302930 Điểm BĐVHX Trung Yên Thôn Quan Hạ, Xã Trung Yên, Huyện Sơn Dương (ÐT: 830257)
303070 Điểm BĐVHX Cấp Tiến Thôn Phú Lương, Xã Cấp Tiến, Huyện Sơn Dương (ÐT: 835854)
303040 Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Thôn Gò Hu, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương (ÐT: 835210)
303210 Điểm BĐVHX Phúc Ứng Thôn Liên Thành, Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn Dương (ÐT: 835860)
303590 Điểm BĐVHX Kháng Nhật Thôn Trung Tâm, Xã Kháng Nhật, Huyện Sơn Dương (ÐT: 836366)
303090 Điểm BĐVHX Đông Thọ Thôn Đá Trơn, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832195)
303120 Điểm BĐVHX Quyết Thắng Thôn Sài Lĩnh, Xã Quyết Thắng, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832194)
303130 Điểm BĐVHX Đồng Quý Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832274)
303280 Điểm BĐVHX Thanh Phát Thôn Lục Liêu, Xã Thanh Phát, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833187)
303570 Điểm BĐVHX Hợp Hòa Thôn Núi Độc, Xã Hợp Hoà, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833003)
303150 Điểm BĐVHX Vân Sơn Thôn Đồn Hang, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832165)
303190 Điểm BĐVHX Văn Phú Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832111)
303290 Điểm BĐVHX Đông Lợi Thôn An Lịch, Xã Đông Lợi, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832168)
303540 Điểm BĐVHX Thiện Kế Thôn Vạt Tranh, Xã Thiện Kế, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833002)
303250 Điểm BĐVHX Chi Thiết Thôn Chi Thiết, Xã Chi Thiết, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832151)
303380 Điểm BĐVHX Phú Lương Thôn Gia Cát, Xã Phú Lương, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832247)
303400 Điểm BĐVHX Tuân Lộ Thôn Bẫu, Xã Tuân Lộ, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833091)
303320 Điểm BĐVHX Hào Phú Thôn Thắng Lợi, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832265)
303270 Điểm BĐVHX Sầm Dương Thôn Lương Thiện, Xã Sầm Dương, Huyện Sơn Dương (ÐT: )
303510 Điểm BĐVHX Ninh Lai Thôn Ninh Thuận, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương (ÐT: )
303340 Điểm BĐVHX Lâm Xuyên Thôn Phú Thọ 1, Xã Lâm Xuyên, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832167)
303350 Điểm BĐVHX Tam Đa Thôn Phú Xuân, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương (ÐT: 832127)
303430 Điểm BĐVHX Đại Phú Thôn Hoa Lũng, Xã Đại Phú, Huyện Sơn Dương (ÐT: 833094)

Huyện Chiêm Hóa

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
303800 Bưu cục cấp 2 Chiêm Hóa Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851114)
303860 Bưu cục cấp 3 Đầm Hồng Thôn Đầm Hồng 5, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 853102)
303861 Điểm BĐVHX Ngọc Hội Thôn Nà Tè, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
303890 Điểm BĐVHX Phú Bình Thôn Tặng Khiếc, Xã Phú Bình, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
303920 Điểm BĐVHX Kiên Đài Thôn Khun Cúc, Xã Kiên Đài, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
303950 Điểm BĐVHX Bình Phú Thôn Bản Khản, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
303970 Điểm BĐVHX Yên Lập Thôn Bắc Cá, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 853139)
304190 Điểm BĐVHX Phúc Thịnh Thôn Trung Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
304000 Điểm BĐVHX Xuân Quang Thôn Làng Ải, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851598)
304240 Điểm BĐVHX Tân An Thôn An Thịnh, Xã Tân An, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
304020 Điểm BĐVHX Hùng Mỹ Thôn Thắm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851943)
304260 Điểm BĐVHX Hà Lang Thôn Nà Khán, Xã Hà Lang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 3550562)
304050 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Thôn Thôm Bưa, Xã Tân Mỹ, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851495)
304280 Điểm BĐVHX Trung Hà Thôn Nà Lừa, Xã Trung Hà, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851942)
304080 Điểm BĐVHX Phúc Sơn Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851563)
304100 Điểm BĐVHX Minh Quang Thôn Noong Phường, Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 852300)
304210 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Làng Bục, Xã Tân Thịnh , Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851876)
304310 Điểm BĐVHX Hoà Phú Thôn Gia Ké, Xã Hòa Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
304370 Điểm BĐVHX Trung Hòa Thôn Đoàn Kết, Xã Trung Hoà, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851561)
304490 Điểm BĐVHX Kim Bình Thôn Đồng Ẻn, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
304390 Điểm BĐVHX Hòa An Thôn Chắng Hạ, Xã Hoà An, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
304340 Điểm BĐVHX Yên Nguyên Thôn Nhân Thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851493)
304440 Điểm BĐVHX Vinh Quang Thôn Trinh, Xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851172)
304510 Điểm BĐVHX Tri Phú Thôn Nà Coóc, Xã Tri Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 851713)
304420 Điểm BĐVHX Nhân Lý Thôn Ba II, Xã Nhân Lý, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
304470 Điểm BĐVHX Bình Nhân Thôn Bình Tiến, Xã Bình Nhân, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: )
304540 Điểm BĐVHX Linh Phú Thôn Khuổi Đấng, Xã Linh Phú, Huyện Chiêm Hoá (ÐT: 099427006)

Huyện Na Hang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
304800 Bưu cục cấp 2 Na Hang Tổ nhân dân 3, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang (ÐT: 865075)
305140 Bưu cục cấp 3 Yên Hoa Thôn Nà Khuyến, Xã Yên Hoa, Huyện Na Hang (ÐT: 3560988)
305170 Điểm BĐVHX Khau Tinh Thôn Khâu Tinh, Xã Khau Tinh, Huyện Na Hang (ÐT: 099427002)
305230 Điểm BĐVHX Côn Lôn Thôn 3, Xã Côn Lôn, Huyện Na Hang (ÐT: 099427001)
305120 Điểm BĐVHX Hồng Thái Thôn Khau Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang (ÐT: 864600)
305260 Điểm BĐVHX Thượng Nông Thôn Đông Đa 1, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang (ÐT: 099427003)
305300 Điểm BĐVHX Thượng Giáp Thôn Nà Thài, Xã Thượng Giáp, Huyện Na Hang (ÐT: 099427004)
305200 Điểm BĐVHX Sinh Long Thôn Lũng Khiêng, Xã Sinh Long, Huyện Na Hang (ÐT: 099427005)
304860 Điểm BĐVHX Năng Khả Thôn Nà Reo, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang (ÐT: 864462)

Huyện Hàm Yên

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
305500 Bưu cục cấp 2 Hàm Yên Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên (ÐT: 3843470)
305870 Bưu cục cấp 3 Ki Lô Mét 31 Thôn 31, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845102)
305900 Điểm BĐVHX Bình Xa Thôn Thọ Bình 1, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845137)
305530 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn 2 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên (ÐT: )
305570 Điểm BĐVHX Minh Hương Thôn 6 Minh Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843533)
305740 Điểm BĐVHX Yên Phú Thôn 6 Thống Nhất, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843716)
305780 Điểm BĐVHX Yên Lâm Thôn Ngòi Sen, Xã Yên Lâm, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843698)
305610 Điểm BĐVHX Phù Lưu Thôn Thọ, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843408)
305650 Điểm BĐVHX Minh Dân Thôn Trung Tâm, Xã Minh Dân, Huyện Hàm Yên (ÐT: 3740553)
305670 Điểm BĐVHX Minh Khương Thôn Minh Thái, Xã Minh Khương, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843447)
305690 Điểm BĐVHX Bạch Xa Thôn Phù Hương, Xã Bạch Xa, Huyện Hàm Yên (ÐT: 8747113)
305710 Điểm BĐVHX Yên Thuận Thôn Vá, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843543)
305800 Điểm BĐVHX Nhân Mục Thôn Đồng Móong, Xã Nhân Mục, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843318)
305840 Điểm BĐVHX Thành Long Thôn Loa, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845271)
305820 Điểm BĐVHX Bằng Cốc Thôn 4 Mai Hồng, Xã Bằng Cốc, Huyện Hàm Yên (ÐT: 843308)
306010 Điểm BĐVHX Đức Ninh Thôn Tân Lập, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845115)
305970 Điểm BĐVHX Hùng Đức Thôn Tân Hùng, Xã Hùng Đức, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845461)
305930 Điểm BĐVHX Thái Hòa Thôn Làng Mãn 1, Xã Thái Hoà, Huyện Hàm Yên (ÐT: 845240)

Huyện Lâm Bình

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
306410 Bưu cục cấp 3 Lăng Can Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình (ÐT: 0273561299)
306360 Bưu cục cấp 3 Thượng Lâm Thôn Nà Liềm, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình (ÐT: 0273506900)
306320 Điểm BĐVHX Bình An Thôn Tông Pu, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình (ÐT: )
306340 Điểm BĐVHX Hồng Quang Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình (ÐT: )
306380 Điểm BĐVHX Khuôn Hà Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình (ÐT: )
306310 Điểm BĐVHX Thổ Bình Thôn Nà Cọn, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình (ÐT: )
306440 Điểm BĐVHX Xuân Lập Thôn Lũng Giềng, Xã Xuân Lập, Huyện Lâm Bình (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn