Danh sách mã bưu điện và địa chỉ các điểm bưu điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (phần 2)

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại: Huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, huyện Hoành Bồ, thị xã Quảng Yên, thành phố Uông Bí, huyện Đông Triều

Huyện Hải Hà

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

206500 

Bưu cục cấp 2 Hải Hà Phố 4a Chu Văn An, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879306)

206550 

Bưu cục cấp 3 Bắc Phong Sinh Bản Mốc 14 Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879390)

206520 

Điểm BĐVHX Quảng Minh Thôn 3, Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879962)

206530 

Điểm BĐVHX Quảng Thắng Thôn 2, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà (ÐT: 3763101)

206540 

Điểm BĐVHX Quảng Thành Thôn 3, Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879790)

206620 

Điểm BĐVHX Quảng Chính Thôn 5, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà (ÐT: 36879886)

206570 

Điểm BĐVHX Quảng Thịnh Thôn 2, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879592)

206600 

Điểm BĐVHX Hoa Cương Thôn 8, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà (ÐT: 3764675)

206551 

Điểm BĐVHX Quảng Đức Bản Nà Lý 2, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879673)

206580 

Điểm BĐVHX Quảng Sơn Thôn 4, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà (ÐT: 3764054)

206660 

Điểm BĐVHX Quảng Trung Thôn 1, Xã Quảng Trung, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879957)

206650 

Điểm BĐVHX Phú Hải Thôn Trung, Xã Phú Hải, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879931)

206670 

Điểm BĐVHX Quảng Điền Thôn 3, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879959)

206680 

Điểm BĐVHX Quảng Phong Thôn 4, Xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879997)

206720 

Điểm BĐVHX Tiến Tới Thôn 2, Xã Tiến Tới, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879054)

206700 

Điểm BĐVHX Đường Hoa Thôn 9 Đội 6, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879412)

206730 

Điểm BĐVHX Cái Chiên Thôn 2 Cái Chiên, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà (ÐT: 3879409)

Thành Phố Móng Cái

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

206800 

Bưu cục cấp 2 Móng Cái Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 033.881101)

206959 

Bưu cục cấp 3 Hải Yên Sô´Km 6, Khu 1, Phường Hải Yên, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

206950 

Điểm BĐVHX Hải Yên Khu 7, Phường Hải Yên, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3886147)

206960 

Điểm BĐVHX Hải Đông Thôn 7, Xã Hải Đông, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3786417)

206981 

Điểm BĐVHX Hải Tiến Thôn 2, Xã Hải Tiến, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3786956)

207000 

Điểm BĐVHX Quảng Nghĩa Thôn 5, Xã Quảng Nghĩa, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3789164)

207020 

Điểm BĐVHX Hải Sơn Thôn Pò Hèn, Xã Hải Sơn, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3886600)

206920 

Điểm BĐVHX Hải Xuân Thôn Trung, Xã Hải Xuân, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3886149)

206900 

Điểm BĐVHX Trà Cổ Khu phố Đông Thịnh, Phường Trà Cổ, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3780129)

207030 

Điểm BĐVHX Vạn Ninh Thôn Trung, Xã Vạn Ninh, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3883544)

207060 

Điểm BĐVHX Vĩnh Thực Thôn 1 Đội 1, Xã Vĩnh Thực, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3785038)

207040 

Điểm BĐVHX Vĩnh Trung Thôn 2 Đội 4, Xã Vĩnh Trung, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3785066)

207010 

Điểm BĐVHX Bắc Sơn Thôn Lục Phủ, Xã Bắc Sơn, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3789833)

206885 

Hòm thư Công cộng Ka Long Đường Hùng Vương Ka Long, Phường Ka Long, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

206859 

Hòm thư Công cộng Trần Phú Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

206898 

Hòm thư Công cộng Ninh Dương Khu phố Hạ Long, Phường Ninh Dương, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

207112 

Hòm thư Công cộng Hải Hoà Khu 1, Phường Hải Hoà, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

206945 

Hòm thư Công cộng Bình Ngọc Khu 1, Phường Bình Ngọc, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

Huyện Hoành Bồ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

207200 

Bưu cục cấp 2 Hoành Bồ Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3858028)

207290 

Bưu cục cấp 3 Thống Nhất Thôn Đồng Cao, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3699121)

207460 

Điểm BĐVHX Lê Lợi Thôn Tân Tiến, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3858064)

207330 

Điểm BĐVHX Sơn Dương Thôn Vườn Rậm Xóm Giữa, Xã Sơn Dương, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3858860)

207310 

Điểm BĐVHX Vũ Oai Thôn Lán Rè, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3699279)

207320 

Điểm BĐVHX Hòa Bình Thôn Đồng Lá, Xã Hoà Bình, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3699280)

207360 

Điểm BĐVHX Đồng Lâm Thôn Đồng Trà, Xã Đồng Lâm, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3858307)

207440 

Điểm BĐVHX Đồng Sơn Thôn Tân Ốc 1, Xã Đồng Sơn, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 099433003)

207450 

Điểm BĐVHX Kỳ Thượng Thôn Khe Phương, Xã Kỳ Thượng, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 099433002)

207370 

Điểm BĐVHX Dân Chủ Thôn 2, Xã Dân Chủ, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3690422)

207380 

Điểm BĐVHX Quảng La Thôn 1, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 033858200)

207430 

Điểm BĐVHX Tân Dân Thôn Tân Lập, Xã Tân Dân, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3690410)

207410 

Điểm BĐVHX Bằng Cả Thôn 1, Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3690492)

Thị xã Quảng Yên

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

207500 

Bưu cục cấp 2 Quảng Yên Đường Ngô Quyền, Thị Trấn Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3875204)

207620 

Bưu cục cấp 3 Cây Số 11 Thôn Tân Mai 2, Xã Đông Mai, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3873238)

207750 

Bưu cục cấp 3 Phong Cốc Thôn 2, Xã Phong Cốc, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3680734)

207560 

Điểm BĐVHX Tiền An Xóm Đình, Xã Tiền An, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3681483)

207610 

Điểm BĐVHX Hoàng Tân Thôn 2, Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3873925)

207680 

Điểm BĐVHX Sông Khoai Thôn 5, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3681002)

207660 

Điểm BĐVHX Hiệp Hòa Thôn 1, Xã Hiệp Hoà, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3681001)

207760 

Điểm BĐVHX Cẩm La Xóm Cẩm Thành, Xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3680960)

207780 

Điểm BĐVHX Liên Hòa Thôn Quỳnh Biểu, Xã Liên Hoà, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3875943)

207790 

Điểm BĐVHX Liên Vị Thôn Vị Khê, Xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3875937)

207810 

Điểm BĐVHX Tiền Phong Thôn 3, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên (ÐT: 3875992)

207586 

Hòm thư Công cộng Tân An Thôn Thống Nhất 1, Xã Tân An, Thị xã Quảng Yên (ÐT: )

207557 

Hòm thư Công cộng Cộng Hoà Thôn Hưng Hòa, Xã Cộng Hoà, Thị xã Quảng Yên (ÐT: )

207657 

Hòm thư Công cộng Minh Thành Đường Biểu Nghi Cây Số 11, Xã Minh Thành, Thị xã Quảng Yên (ÐT: )

207718 

Hòm thư Công cộng Yên Giang Xóm 1, Xã Yên Giang, Thị xã Quảng Yên (ÐT: )

207726 

Hòm thư Công cộng Nam Hoà Thôn Hưng Học, Xã Nam Hoà, Thị xã Quảng Yên (ÐT: )

Thành phố Uông Bí

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

207900 

Bưu cục cấp 2 Uông Bí Tổ 28, Khu phố 8, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí (ÐT: 3854323)

208410 

Bưu cục cấp 3 Phương Đông Cụm Tiểu Khu Cầu Sến, Xã Phương Đông, Thành phố Uông Bí (ÐT: 3667341)

208370 

Bưu cục cấp 3 Nam Khê Tổ 04, Khu phố Tre Mai, Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí (ÐT: 3850999)

208220 

Bưu cục cấp 3 Vàng Danh Tổ 12a1, Cụm 4, Phường Vàng Danh, Thành phố Uông Bí (ÐT: 3853131)

208450 

Điểm BĐVHX Thượng Yên Công Thôn Năm Mẫu 2, Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí (ÐT: 3853021)

208540 

Điểm BĐVHX Điền Công Thôn 2, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí (ÐT: 3687878)

Huyện Đông Triều

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

208600 

Bưu cục cấp 2 Đông Triều Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều (ÐT: 3870023)

208650 

Bưu cục cấp 3 Mạo Khê Đường Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Mạo Khê, Huyện Đông Triều (ÐT: 3871273)

208860 

Bưu cục cấp 3 Tràng Bạch Thôn Tràng Bạch, Xã Hoàng Quế, Huyện Đông Triều (ÐT: 3674634)

208800 

Điểm BĐVHX Xuân Sơn Thôn Xuân Viên Đội 02, Xã Xuân Sơn, Huyện Đông Triều (ÐT: 3670176)

208820 

Điểm BĐVHX Kim Sơn Thôn Gia Mô, Xã Kim Sơn, Huyện Đông Triều (ÐT: 3675012)

208830 

Điểm BĐVHX Yên Thọ Thôn Yên Trung, Xã Yên Thọ, Huyện Đông Triều (ÐT: 3675013)

208880 

Điểm BĐVHX Hồng Thái Đông Thôn Đông Hồng, Xã Hồng Thái Đông, Huyện Đông Triều (ÐT: 3872924)

208930 

Điểm BĐVHX Tràng An Thôn Thượng 2, Xã Tràng An, Huyện Đông Triều (ÐT: 3870926)

208940 

Điểm BĐVHX Bình Khê Thôn Trại Mới A, Xã Bình Khê, Huyện Đông Triều (ÐT: 3870756)

208960 

Điểm BĐVHX Tràng Lương Thôn Linh Tràng, Xã Tràng Lương, Huyện Đông Triều (ÐT: 3670546)

208970 

Điểm BĐVHX Tân Việt Thôn Tân Lập, Xã Tân Việt, Huyện Đông Triều (ÐT: 3870916)

209010 

Điểm BĐVHX Viêt Dân Thôn Khê Thượng, Xã Việt Dân, Huyện Đông Triều (ÐT: 3670166)

208990 

Điểm BĐVHX Bình Dương Thôn Bình Sơn Tây, Xã Bình Dương, Huyện Đông Triều (ÐT: 3670156)

209050 

Điểm BĐVHX An Sinh Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Huyện Đông Triều (ÐT: 3670146)

208981 

Điểm BĐVHX Thủy An Thôn Đạm Thủy, Xã Thủy An, Huyện Đông Triều (ÐT: 3670536)

209030 

Điểm BĐVHX Nguyễn Huệ Thôn 9 Núi Đồn, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Đông Triều (ÐT: 3870936)

208790 

Điểm BĐVHX Hưng Đạo Thôn Thủ Dương 6, Xã Hưng Đạo, Huyện Đông Triều (ÐT: 3670526)

209070 

Điểm BĐVHX Hồng Phong Thôn Đoàn Xá 1̣, Xã Hồng Phong, Huyện Đông Triều (ÐT: 3670756)

208850 

Điểm BĐVHX Yên Đức Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Huyện Đông Triều (ÐT: 3675015)

208870 

Điểm BĐVHX Hồng Thái Tây Thôn Hoành Mô, Xã Hồng Thái Tây, Huyện Đông Triều (ÐT: 3675016)

208926 

Hòm thư Công cộng Đức chính Thôn 01, Xã Đức Chính, Huyện Đông Triều (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn