Danh sách mã bưu điện và địa chỉ các điểm bưu điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (phần 1)

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại: Thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô, huyện Tiên Yên, huyện Ba Chẽ, huyện Bình Liêu, huyện Đầm Hà

Thành phố Hạ Long

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

200000 

Bưu cục cấp 1 Hòn Gai Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long (ÐT: 3829948)

201130 

Bưu cục cấp 3 Cột 5 Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long (ÐT: 3835815)

200900 

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Sô´539, Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

201320 

Bưu cục cấp 3 HCC QUẢNG NINH Tổ 51, Khu 5b, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long (ÐT: 0333835816)

201350 

Bưu cục cấp 3 Hà Tu Tổ 46a, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long (ÐT: 3830028)

201830 

Bưu cục cấp 3 Hà Lầm Tổ 2, Khu 4, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long (ÐT: 3612046)

202098 

Bưu cục cấp 3 Cao Xanh Sô´247, Đường Cao Xanh, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long (ÐT: 0333823098)

201310 

Bưu cục cấp 3 KHL Hạ Long Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long (ÐT: 0333620675)

202620 

Bưu cục cấp 3 Kênh Đồng Tổ 1a, Khu 3b, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long (ÐT: 3846567)

202400 

Bưu cục cấp 3 Hạ Long Tổ 1, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long (ÐT: 3846203)

202940 

Bưu cục cấp 3 Đồng Đăng Khu 11, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long (ÐT: 3694630)

202016 

Hòm thư Công cộng Hà Trung Khu 1, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

202150 

Hòm thư Công cộng Hà Khánh Tổ 24, Khu 3, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long (ÐT: 3657588)

201804 

Hòm thư Công cộng Cao Thắng Đường Cao Thắng, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

203009 

Hòm thư Công cộng Yết Kiêu Tổ 44b, Khu 6, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

202188 

Hòm thư Công cộng Trần Hưng Đạo Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

203054 

Hòm thư Công cộng Hồng Hải Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

202388 

Hòm thư Công cộng Hòn Gai Đường Ba Đèo Khu 1, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

201617 

Hòm thư Công cộng Hà Phong Khu 1, Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

202851 

Hòm thư Công cộng Hà Khẩu Đường Khu 1 Hà Khẩu, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

202909 

Hòm thư Công cộng Hùng Thắng Đường Khu 1 Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

202960 

Hòm thư Công cộng Đại Yên Khu Quỳnh Trung, Phường Đại Yên, Thành phố Hạ Long (ÐT: 3857001)

202934 

Hòm thư Công cộng Tuần Châu Khu Du Lịch Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

202330 

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ninh Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long (ÐT: )

Thành phố Cẩm Phả

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

203200 

Bưu cục cấp 2 Cẩm Phả Sô´375, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 3861411)

203325 

Bưu cục cấp 3 KHL Cẩm Phả Lô nhà 08, Khu tập thể Cẩm Thành, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: )

203800 

Bưu cục cấp 3 Cọc 6 Tổ 123, Cụm 8, Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 3865100)

204120 

Bưu cục cấp 3 Cửa Ông Khu Bến Tàu Tổ 115, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 3865101)

204300 

Bưu cục cấp 3 Mông Dương Tổ 108, Cụm 6, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 3865118)

204880 

Bưu cục cấp 3 Quang Hanh Tổ 14, Cụm 5, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 0333862439)

205040 

Điểm BĐVHX Cẩm Hải Thôn 2, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 3862994)

205050 

Điểm BĐVHX Cộng Hòa Mỏ Thôn Xóm Khe, Xã Cộng Hoà, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 3862992)

205070 

Điểm BĐVHX Dương Huy Thôn Đoàn Kết, Xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 3862993)

Huyện Vân Đồn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

205300 

Bưu cục cấp 2 Vân Đồn Khu 4 Tổ 1, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3874503)

205350 

Điểm BĐVHX Hạ Long Thôn 7, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3874722)

205450 

Điểm BĐVHX Minh Châu Thôn Quang Trung, Xã Minh Châu, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3877358)

205380 

Điểm BĐVHX Đoàn Kết Thôn Giữa, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3795318)

205370 

Điểm BĐVHX Vạn Yên Thôn Đài Mỏ, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3874138)

205390 

Điểm BĐVHX Bình Dân Thôn Voòng Tre, Xã Bình Dân, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3795317)

205400 

Điểm BĐVHX Đài Xuyên Thôn Kỳ Vầy, Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3795316)

205410 

Điểm BĐVHX Đông Xá Thôn Đông Tiến, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3874712)

205460 

Điểm BĐVHX Bản Sen Thôn Nà Sắn, Xã Bản Sen, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3874129)

205430 

Điểm BĐVHX Thắng Lợi Thôn 3, Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3877356)

205470 

Điểm BĐVHX Quan Lạn Thôn Đông Nam, Xã Quan Lạn, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3877309)

205440 

Điểm BĐVHX Ngọc Vừng Thôn Bình Minh, Xã Ngọc Vừng, Huyện Vân Đồn (ÐT: 3995357)

Huyện Cô Tô

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

205500 

Bưu cục cấp 2 Cô Tô Khu 2, Thị Trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô (ÐT: 3889213)

205540 

Điểm BĐVHX Thanh Lân Thôn 2 Khu Kinh Tế 3, Xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô (ÐT: 3889206)

205520 

Điểm BĐVHX Đồng Tiến Thôn Hải Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô (ÐT: 3889202)

Huyện Tiên Yên

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

205600 

Bưu cục cấp 2 Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3876211)

205650 

Điểm BĐVHX Đông Hải Thôn Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3745676)

205630 

Điểm BĐVHX Đông Ngũ Thôn Đông Ngũ, Xã Đông Ngũ, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3745293)

205670 

Điểm BĐVHX Đại Dực Bản Khe Lục, Xã Đại Dực, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3745546)

205690 

Điểm BĐVHX Phong Dụ Bản Tềnh Pò, Xã Phong Dụ, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3876590)

205750 

Điểm BĐVHX Hà Lâu Bản Bắc Lù, Xã Hà Lâu, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3876760)

205720 

Điểm BĐVHX Yên Than Thôn Khe Tiên, Xã Yên Than, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3876849)

205740 

Điểm BĐVHX Điền Xá Thôn Pắc Phai, Xã Điền Xá, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3876664)

205620 

Điểm BĐVHX Tiên Lãng Thôn Xóm Nương, Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên (ÐT: 876701)

205794 

Điểm BĐVHX Hải Lạng Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3743294)

205800 

Điểm BĐVHX Đồng Rui Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3746072)

205810 

Hòm thư Công cộng hòm thư độc lập Bản Khe Lặc, Xã Đại Thành, Huyện Tiên Yên (ÐT: )

Huyện Ba Chẽ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

205900 

Bưu cục cấp 2 Ba Chẽ Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888214)

205960 

Điểm BĐVHX Nam Sơn Thôn Nam Hả Kinh, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888433)

205980 

Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Khe Lọng Ngoài, Xã Thanh Sơn, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888566)

206000 

Điểm BĐVHX Thanh Lâm Thôn Khe Nháng, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888302)

206020 

Điểm BĐVHX Đạp Thanh Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888000)

206040 

Điểm BĐVHX Lương Mông Thôn Đồng Giảng A, Xã Lương Mông, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 099433001)

206050 

Điểm BĐVHX Minh Cầm Thôn Đồng Tán, Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888056)

206060 

Điểm BĐVHX Đồn Đạc Thôn Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888430)

Huyện Bình Liêu

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

206100 

Bưu cục cấp 2 Bình Liêu Đường 18c Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu (ÐT: 3878252)

206130 

Bưu cục cấp 3 Hoành Mô Khu Cửa Khẩu Hoành Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu (ÐT: 3757308)

206190 

Điểm BĐVHX Tình Húc Thôn Nà Phạ, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu (ÐT: 3878150)

206170 

Điểm BĐVHX Lục Hồn Thôn Lục Nà, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu (ÐT: 3878170)

206120 

Điểm BĐVHX Đồng Văn Thôn Đồng Thắng, Xã Đồng Văn, Huyện Bình Liêu (ÐT: 3757195)

206150 

Điểm BĐVHX Đồng Tâm Thôn Nà Khau, Xã Đồng Tâm, Huyện Bình Liêu (ÐT: 3878137)

206210 

Điểm BĐVHX Vô Ngại Thôn Tùng Cầu, Xã Vô Ngại, Huyện Bình Liêu (ÐT: 3878344)

206110 

Điểm BĐVHX Húc Động Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu (ÐT: 3878039)

Huyện Đầm Hà

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

206300 

Bưu cục cấp 2 Đầm Hà Khu phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880280)

206310 

Điểm BĐVHX Tân Bình Thôn Tân Trung, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880128)

206340 

Điểm BĐVHX Quảng Lợi Thôn 1, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880415)

206330 

Điểm BĐVHX Quảng Tân Thôn 5, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880130)

206350 

Điểm BĐVHX Quảng Lâm Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880921)

206380 

Điểm BĐVHX Quảng An Thôn An Sơn, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880800)

206360 

Điểm BĐVHX Dực Yên Thôn 1, Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880132)

206400 

Điểm BĐVHX Đầm Hà Thôn Trại Dinh, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880370)

206370 

Điểm BĐVHX Đại Bình Thôn 3 Nhâm Cao, Xã Đại Bình, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880133)

206439 

Điểm BĐVHX BĐVHX Tân Lập Thôn 1 Thái Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn