Danh sách mã bưu điện và địa chỉ các điểm bưu điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại: Thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh

Thành phố Nha Trang

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

650000 

Bưu cục cấp 1 Nha Trang Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3821271)

651560 

Bưu cục cấp 3 Phương Sài Sô´2, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang (ÐT: 820044)

651270 

Bưu cục cấp 3 Vạn Thạnh Sô´12, Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang (ÐT: 826789)

651740 

Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong Sô´51, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 871015)

651710 

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang (ÐT: 890948)

652510 

Bưu cục cấp 3 Bình Tân Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường , Thành phố Nha Trang (ÐT: 881724)

651190 

Bưu cục cấp 3 Đồng Đế Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang (ÐT: 831461)

651100 

Bưu cục cấp 3 Tháp Bà Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 831105)

652090 

Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3560560)

651070 

Bưu cục cấp 3 TMĐT Nha Trang Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3825175)

652070 

Bưu cục cấp 3 Lê Thánh Tôn Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 523866)

652080 

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thiện Thuật Sô´46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 522049)

652220 

Bưu cục cấp 3 Tân Lập Sô´83, Đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang (ÐT: 510126)

652450 

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Nguyên Sô´15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 590013)

652440 

Bưu cục cấp 3 Hòn Rớ Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang (ÐT: 714089)

652441 

Bưu cục cấp 3 Phước Đồng Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang (ÐT: 710011)

651250 

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lương Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang (ÐT: 839516)

652550 

Bưu cục cấp 3 Đường Đệ Sô´30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang (ÐT: 550013)

651420 

Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc Thôn Xuân Lạc 1, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang (ÐT: 890946)

651724 

Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp Thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang (ÐT: )

651730 

Điểm BĐVHX Vĩnh Trung Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3825177)

652060 

Điểm BĐVHX Vĩnh Thái Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3890987)

652488 

Điểm BĐVHX Đảo Bích Đầm Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 898510)

651441 

Điểm BĐVHX Vĩnh Phương Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3890945)

651627 

Đại lý bưu điện Số 63 Sô´132, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang (ÐT: 560717)

651339 

Đại lý bưu điện Số 65 Sô´56, Đường Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang (ÐT: 561141)

651342 

Đại lý bưu điện Số 85 Sô´81, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang (ÐT: 562280)

651737 

Đại lý bưu điện Đồng Nhơn Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang (ÐT: )

652281 

Đại lý bưu điện Số 23 Sô´1, Đường Số 9, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang (ÐT: 885511)

651229 

Đại lý bưu điện Số 49 Sô´1, Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang (ÐT: 830454)

651230 

Đại lý bưu điện Số 57 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang (ÐT: 540499)

651247 

Đại lý bưu điện số 93 Sô´101, Đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang (ÐT: )

651131 

Đại lý bưu điện Số 21 Sô´24/6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang (ÐT: 831587)

651170 

Đại lý bưu điện Số 39 Sô´241, Đường 2/4 Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang (ÐT: 818772)

651172 

Đại lý bưu điện Số 79 Sô´6, Tổ 5, Cụm Tháp Bà, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang (ÐT: )

651173 

Đại lý bưu điện Số 89 Sô´17, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang (ÐT: 543413)

651049 

Đại lý bưu điện Số 88 Sô´9, Dãy nhà A, Khu chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 819256,819265)

652130 

Đại lý bưu điện Số 67 Sô´1/29, Đường Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: 527661)

652169 

Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang Sô´1, Đường Yersin, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang (ÐT: )

652259 

Đại lý bưu điện Số 43 Sô´62, Đường Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang (ÐT: 513012)

652453 

Đại lý bưu điện Số 10 Sô´18B, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 884631)

652492 

Đại lý bưu điện số 91 Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang (ÐT: 599164)

651448 

Đại lý bưu điện Số 40 Khu phố Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang (ÐT: 830108)

650900 

Bưu cục Hệ 1 KT1-HCC Nha Trang Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang (ÐT: 3560560)

Thị xã Ninh Hòa

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

652900 

Bưu cục cấp 2 Ninh Hòa Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 3846836)

652920 

Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Trong Thôn 1, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 845358)

653375 

Bưu cục cấp 3 KHL Ninh Hòa Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 0583846836)

652970 

Bưu cục cấp 3 Hòn Khói Khu Phú Thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 849200)

653350 

Bưu cục cấp 3 Ninh Phước Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 622022)

653050 

Bưu cục cấp 3 Lạc An Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 621163)

653180 

Bưu cục cấp 3 Ninh Xuân Thôn Phước Lâm, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 3620199)

653190 

Bưu cục cấp 3 Dục Mỹ Thôn Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 848048)

653280 

Bưu cục cấp 3 Ninh Ích Thôn Tân Đảo, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 624040)

653300 

Điểm BĐVHX Ninh Giang Thôn Mỹ Chánh, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 3846472)

652950 

Điểm BĐVHX Ninh Đa Khu Phước Sơn, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 3630222)

652980 

Điểm BĐVHX Ninh Thủy Thôn Phú Thạnh, Xã Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 671177)

653330 

Điểm BĐVHX Ninh Phú Thôn Hội Phú Bắc 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 632079)

653360 

Điểm BĐVHX Ninh Vân Thôn Đông, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 649002)

653000 

Điểm BĐVHX Ninh Thọ Thôn Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 621567)

653020 

Điểm BĐVHX Ninh Hải Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 849640)

653040 

Điểm BĐVHX Ninh Đông Thôn Quang Đông, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 846474)

653100 

Điểm BĐVHX Ninh Phụng Thôn Nghi Phụng, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 613199)

653120 

Điểm BĐVHX Ninh Thân Thôn Đại Mỹ, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 620433)

653070 

Điểm BĐVHX Ninh Trung Thôn Phú Văn, Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 846475)

653140 

Điểm BĐVHX Ninh Thượng Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 663000)

653090 

Điểm BĐVHX Ninh Sơn Thôn 3, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 3623001)

653200 

Điểm BĐVHX Ninh Bình Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 846718)

653160 

Điểm BĐVHX Ninh Tây Khu Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 662000)

653220 

Điểm BĐVHX Ninh Quang Thôn Thanh Mỹ, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 3846471)

653326 

Điểm BĐVHX Ninh Hà Thôn Thuận Lợi, Xã Ninh Hà, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 847141)

653260 

Điểm BĐVHX Ninh Lộc Thôn Mỹ Lợi, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 654000)

653250 

Điểm BĐVHX Ninh Hưng Thôn Phú Đa, Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 846719)

653240 

Điểm BĐVHX Ninh Tân Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 619000)

652919 

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16 Thôn 2, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 633828)

653021 

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11 Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 671331)

653101 

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4 Thôn Xuân Hòa, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 620107)

653197 

Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13 Thôn Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà (ÐT: 848878)

Huyện Vạn Ninh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

653500 

Bưu cục cấp 2 Vạn Ninh Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 3841002)

653550 

Bưu cục cấp 3 Tu Bong  

653580 

Bưu cục cấp 3 Vạn Thọ Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 938002)

653570 

Bưu cục cấp 3 Đại Lãnh Thôn Đông Nam, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 842105)

653640 

Bưu cục cấp 3 Xuân Tự Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 612004)

653590 

Điểm BĐVHX Vạn Thạnh Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 939002)

653530 

Điểm BĐVHX Vạn Thắng Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 841450)

653540 

Điểm BĐVHX Vạn Khánh Thôn Nhơn Thọ, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 843480)

653555 

Điểm BĐVHX Vạn Long Thôn Hải Triều, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 930601)

653560 

Điểm BĐVHX Vạn Phước Thôn Tân Phước Trung, Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 930266)

653600 

Điểm BĐVHX Vạn Bình Thôn Trung Dõng 1, Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 3841451)

653610 

Điểm BĐVHX Vạn Phú Thôn Phú Cang 2, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 841830)

653620 

Điểm BĐVHX Vạn Lương Thôn Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 612473)

653630 

Điểm BĐVHX Xuân Sơn Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 946002)

653641 

Điểm BĐVHX Vạn Hưng Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 612878)

653597 

Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12 Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 936006)

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn