Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Yên Bái (phần 2)

Bài viết tổng hợp danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Yên Bái, bao gồm: Huyện Văn Yên, Huyện Văn Chấn, Thị xã Nghĩa Lộ, Huyện Trạm Tấu, Huyện Mù Căng Chải.

Huyện Văn Yên

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

324560 

Điểm BĐVHX Yên Thái Tổ 1, Khu phố 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216834136)

324550 

Điểm BĐVHX Yên Phú Thôn Yên Trung, Xã Yên Phú, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216834342)

324540 

Điểm BĐVHX Yên Hưng Thôn Yên Hưng 2, Xã Yên Hưng, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216834254)

324510 

Điểm BĐVHX Yên Hợp Thôn Yên Dũng 2, Xã Yên Hợp, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216835130)

324490 

Điểm BĐVHX Xuân Tầm Thôn Trung Tâm, Xã Đông Cuông, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216834365)

324470 

Điểm BĐVHX Xuân Ái Thôn Trung Tâm, Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216830102)

324450 

Điểm BĐVHX Viễn Sơn Thôn Toàn An, Xã Đông An, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216831101)

324430 

Điểm BĐVHX Tân Hợp Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân Aí, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216835102)

324420 

Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Quẽ Trong, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216834366)

324400 

Điểm BĐVHX Phong Dụ Thượng Thôn Phúc Thành, Xã Đại Phác, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216830178)

324390 

Điểm BĐVHX Phong Dụ Hạ Thôn Liên Kết, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216833182)

324370 

Điểm BĐVHX Ngòi A Thôn Khe Trung, Xã Xuân Tầm , Huyện Văn Yên (ÐT: 0216831323)

324360 

Điểm BĐVHX Nà Hẩu Thôn Khe Ngõa, Xã Mỏ Vàng, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216835771)

324330 

Điểm BĐVHX Mỏ Vàng Thôn Khe Ly, Xã An Bình, Huyện Văn Yên (ÐT: )

324310 

Điểm BĐVHX Mậu Đông Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216834500)

324290 

Điểm BĐVHX Lang Thíp Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216835117)

324260 

Điểm BĐVHX Lâm Giang Thôn Chiềng, Xã Ngòi A, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216834664)

324230 

Điểm BĐVHX Hoàng Thắng Thôn Cầu Vải, Xã Mậu Đông, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216834506)

324211 

Điểm BĐVHX Đông Cuông Thôn Bờ Ngòi 1, Xã Quang Minh, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216831264)

324210 

Điểm BĐVHX Đông An Thôn Bành, Xã Châu Quế Hạ, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216831081)

324200 

Điểm BĐVHX Đại Sơn Thôn 6, Xã Tân Hợp, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216830195)

324170 

Điểm BĐVHX Đại Phác Thôn 4, Xã Châu Quế Thượng, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216833243)

324150 

Điểm BĐVHX Châu Quế Thượng Thôn 10, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216831051)

324130 

Điểm BĐVHX Châu Quế Hạ Thôn 1, Xã Phong Dụ Hạ, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216831020)

324110 

Điểm BĐVHX An Thịnh Làng Vầu, Xã Đại Sơn, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216830145)

324090 

Điểm BĐVHX An Bình Khu phố Trái Hút, Xã An Bình, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216831001)

324060 

Bưu cục cấp 3 Trái Hút Bản Than, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216831112)

324000 

Bưu cục cấp 2 Văn Yên Bản Tát, Xã Nà Hẩu, Huyện Văn Yên (ÐT: 0216835772)

Huyện Văn Chấn 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

325360 

Điểm BĐVHX Tú Lệ Tổ 1, Thị trấn N.T.Liên Sơn, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216871920)

325340 

Điểm BĐVHX Tt Nt Trần Phú Thôn Thanh Tứ, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216875178)

325320 

Điểm BĐVHX Tt Nt Liên Sơn Thôn Suối Bắc, Xã Suối Quyền, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216810055)

325300 

Điểm BĐVHX Thượng Bằng La Thôn Nậm Tộc 1, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216872640)

325290 

Điểm BĐVHX Thanh Lương Thôn Nậm Mười, Xã Nậm Mười, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216810020)

325270 

Điểm BĐVHX Thạch Lương Thôn Mảm 1, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216810025)

325250 

Điểm BĐVHX Suối Quyền Thôn Khe Thắm, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216873149)

325230 

Điểm BĐVHX Suối Giàng Thôn Khe Bịt, Xã Minh An, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216873323)

325210 

Điểm BĐVHX Suối Bu Thôn Giàng A, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216874350)

325200 

Điểm BĐVHX Sùng Đô Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216875005)

325180 

Điểm BĐVHX Sơn Lương Thôn Chiềng, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216873681)

325170 

Điểm BĐVHX Sơn A Thôn Ba Cầu, Xã Suối Bu, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216874844)

325140 

Điểm BĐVHX Phúc Sơn Thôn 10 Khe Tho, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216873121)

325120 

Điểm BĐVHX Phù Nham Thị tứ Ngã Ba Khe, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216873889)

325090 

Điểm BĐVHX Nghĩa Tâm Khu Trung Tâm, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216871364)

325070 

Điểm BĐVHX Nghĩa Sơn Khu Trung Tâm, Thị trấn N.T.Trần Phú, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216873665)

325040 

Điểm BĐVHX Nậm Mười Khu Thị Trấn, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn (ÐT: 02163874108)

325010 

Điểm BĐVHX Nậm Lành Khu phố Mỵ, Xã Tân Thịnh, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216875128)

325000 

Điểm BĐVHX Nậm Búng Khu phố 1, Xã Đồng Khê, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216874194)

324980 

Điểm BĐVHX Minh An Khu 4a, Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216874002)

324941 

Điểm BĐVHX Hạnh Sơn Bản Viềng, Xã Sơn A, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216870775)

324940 

Điểm BĐVHX Gia Hội Bản Pom Ban, Xã Tú Lệ, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216871504)

324930 

Điểm BĐVHX Đại Lịch Bản Nụ 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216872455)

324900 

Điểm BĐVHX Chấn Thịnh Bản Ngã Hai, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216810030)

324880 

Điểm BĐVHX Cát Thịnh Bản Khem, Xã Thạch Lương, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216874094)

324860 

Điểm BĐVHX Bình Thuận Bản Giõng, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216870194)

324840 

Điểm BĐVHX An Lương Bản Giàng Cài, Xã Nậm Lành, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216871960)

324810 

Bưu cục cấp 3 Thái Lão Bản Đồng Lợi, Xã Thanh Lương, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216874121)

324790 

Bưu cục cấp 3 Mỵ Bản Đồn, Xã Gia Hội , Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216870167)

324770 

Bưu cục cấp 3 Đồng Khê Bản Cầu Thia, Xã Phù Nham, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216874120)

324740 

Bưu cục cấp 3 Ba Khe Bản Cài, Xã Hạnh Sơn, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216871245)

324700 

Bưu cục cấp 2 Văn Chấn Bản Ba Khe 1, Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn (ÐT: 0216873893)

 Thị xã Nghĩa Lộ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

325790 

Điểm BĐVHX Nghĩa Phúc Tổ 18, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ (ÐT: 02163870195)

325770 

Điểm BĐVHX Nghĩa Lợi Bản Xa, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ (ÐT: 0216870381)

325760 

Điểm BĐVHX Nghĩa An Bản Đêu 3, Xã Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ (ÐT: 0216870796)

325600 

Bưu cục cấp 2 Nghĩa Lộ Bản Ả Hạ, Xã Nghĩa Phúc, Thị xã Nghĩa Lộ (ÐT: 0216871962)

Huyện Trạm Tấu

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

325900 

Bưu cục cấp 2 Trạm Tấu Bản Công, Xã Bản Cồng, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216876319)

325910 

Điểm BĐVHX Bản Công Đường Nội Thị, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 02163876110)

325920 

Điểm BĐVHX Bàn Mù Thôn Hát Lừu 1, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216876321)

325930 

Điểm BĐVHX Hát Lìu Thôn Km16, Xã Pá Hu, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216872632)

325950 

Điểm BĐVHX Làng Nhì Thôn Km17, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216876320)

325970 

Điểm BĐVHX Pá Hu Thôn Mông Đơ, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216876256)

325980 

Điểm BĐVHX Pá Lau Thôn Nhì Trên, Xã Làng Nhì, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216874860)

325990 

Điểm BĐVHX Phình Hồ Thôn Pá Lau, Xã Pá Lau, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216872683)

326000 

Điểm BĐVHX Tà Xi Láng Thôn Pá Tê, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216872675)

326020 

Điểm BĐVHX Trạm Tấu Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216874353)

326030 

Điểm BĐVHX Túc Đán Thôn Tàng Ghềnh, Xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216876417)

326040 

Điểm BĐVHX Xà Hồ Thôn Xá Nhù, Xã Tà Xi Láng, Huyện Trạm Tấu (ÐT: 0216874861)

Huyện Mù Căng Chải 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

326100 

Bưu cục cấp 2 Mù Căng Chải Bản Chế Tạo, Xã Chế Tạo, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878529)

326120 

Bưu cục cấp 3 Púng Luông Bản Chống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878254)

326140 

Điểm BĐVHX Cao Phạ Bản Có Thái, Xã Nậm Có, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878976)

326160 

Điểm BĐVHX Chế Cu Nha Bản Dào Xa, Xã Kim Nọi , Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878571)

326180 

Điểm BĐVHX Chế Tạo Bản Dề Thàng, Xã Chế Cu Nha, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878357)

326190 

Điểm BĐVHX Hồ Bốn Bản Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878256)

326191 

Điểm BĐVHX Khao Mang Bản La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878282)

326210 

Điểm BĐVHX Kim Nọi Bản Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878560)

326230 

Điểm BĐVHX La Pán Tẩn Bản Nả Háng A, Xã Mồ Dề, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878572)

326250 

Điểm BĐVHX Lao Chải Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878254)

326270 

Điểm BĐVHX Mồ Dề Bản Ngã Ba Kim, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878149)

326290 

Điểm BĐVHX Nậm Có Bản Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878283)

326320 

Điểm BĐVHX Nậm Khắt Bản Tà Chơ, Xã Cao Phạ, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878918)

326340 

Điểm BĐVHX Púng Luông Bản Zế Su Phình, Xã Dế Su Phình, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 0216878268)

326360 

Điểm BĐVHX Zế Su Phình Đường Nội Thị, Thị trấn Mù Căng Chải, Huyện Mù Căng Chải (ÐT: 02163878134)

học thiết kế website


Bình luận của bạn