Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Yên Bái (phần 1)

Bài viết tổng hợp danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Yên Bái, bao gồm: Thành phố Yên Bái, Huyện Yên Bình, Huyện Lục Yên, Huyện Trấn Yên

Thành phố Yên Bái

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

320000 

Bưu cục cấp 1 Yên Bái Ga Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái (ÐT: 02163813800)

320900 

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Yên Bái Đường Đinh Tiên Hoàng 2, Phường Yên Thịnh , Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216852173)

321000 

Bưu cục cấp 3 Hợp Minh Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái (ÐT: 02163 813 800)

321080 

Bưu cục cấp 3 KHL Yên Bái Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216851601)

321110 

Bưu cục cấp 3 Minh Tân Số 127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái (ÐT: )

321111 

Bưu cục cấp 3 Nam Cường Số 127, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái (ÐT: 02163813567)

321200 

Bưu cục cấp 3 TMĐT Yên Bái Số 18, Đường Điện Biên, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216852101)

321280 

Bưu cục cấp 3 Trung tâm giao dịch Thành phố Yên Bái Số 25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái (ÐT: )

321300 

Bưu cục cấp 3 Yên Bái Km5 Số 25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216862338)

321320 

Bưu cục cấp 3 Yên Hoà Số 27, Đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái (ÐT: 02163863926)

321501 

Bưu cục cấp 3 Yên Thịnh Số 27, Đường Đinh Tiên Hoàng 1, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216852577)

321510 

Bưu cục văn phòng VP BĐT Yên Bái Thôn 4, Xã Phúc Lộc , Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216863283)

321525 

Điểm BĐVHX Âu Lâu Thôn 5, Xã Giới Phiên, Thành phố Yên Bái (ÐT: )

321600 

Điểm BĐVHX Giới Phiên Thôn Bình Lục, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216858796)

321690 

Điểm BĐVHX Minh Bảo Thôn Cầu Phao 2, Xã Hợp Minh, Thành phố Yên Bái (ÐT: 02163712371)

321800 

Điểm BĐVHX Nam Cường Thôn Đồng Phú, Xã Nam Cường, Thành phố Yên Bái (ÐT: )

323490 

Điểm BĐVHX Phúc Lộc Thôn Liên Phú, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216858795)

323501 

Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Minh Long, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216866306)

323600 

Điểm BĐVHX Tuy Lộc Thôn Nước Mát, Xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216863451)

323620 

Điểm BĐVHX Văn Phú Thôn Thanh Hùng 2, Xã Tân Thịnh , Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216854309)

323640 

Điểm BĐVHX Văn Tiến Thôn Thanh Liên, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216854318)

323670 

Kiốt bưu điện Km4 Tổ 32b, Khu phố Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái (ÐT: 0216852957)

Huyện Yên Bình

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

321900 

Bưu cục cấp 2 Yên Bình Đường Quốc Lộ 37, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216885216)

321901 

Bưu cục cấp 3 Cảm Ân Khu phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216884138)

321940 

Bưu cục cấp 3 Cát Lem Làng Ngần, Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216884233)

321960 

Bưu cục cấp 3 Km9 Làng Phạ 2, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216882111)

321970 

Bưu cục cấp 3 Thác Bà Thôn 1 (Ngòi Di), Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216882118)

321990 

Điểm BĐVHX Bạch Hà Thôn 1, Xã Mỹ Gia, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216882141)

322010 

Điểm BĐVHX Bảo Ái Thôn 1, Xã Văn Lãng, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216825731)

322040 

Điểm BĐVHX Cảm Nhân 1 Thôn 2, Xã Ngọc Chấn , Huyện Yên Bình (ÐT: 0216883061)

322060 

Điểm BĐVHX Cảm Nhân 2 Thôn 2, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216883060)

322080 

Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn 4, Xã Tích Cốc, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216883046)

322100 

Điểm BĐVHX Hán Đà Thôn Ba Chăng, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216884040)

322130 

Điểm BĐVHX Mông Sơn Thôn Đoàn Kết, Xã Cảm Ân, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216882001)

322150 

Điểm BĐVHX Mỹ Gia Thôn Đồng Tâm, Xã Phú Thịnh , Huyện Yên Bình (ÐT: 0216885677)

322170 

Điểm BĐVHX Ngọc Chấn Thôn Đồng Tanh, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình (ÐT: 02163508500)

322190 

Điểm BĐVHX Phú Thịnh Thôn Hán Đà 3, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216884142)

322210 

Điểm BĐVHX Phúc An Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216884249)

322220 

Điểm BĐVHX Phúc Ninh Thôn Hương Lý, Xã Đại Đồng, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216885896)

322221 

Điểm BĐVHX Tân Hương Thôn Liên Hợp, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216886096)

322250 

Điểm BĐVHX Tân Nguyên Thôn Mười, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216883001)

322260 

Điểm BĐVHX Thịnh Hưng Thôn Ngã Ba Cát Lem, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216881101)

322270 

Điểm BĐVHX Tích Cốc Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo Aí, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216882144)

322280 

Điểm BĐVHX Văn Lãng Thôn Phú Cường, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216882086)

322300 

Điểm BĐVHX Vĩnh Kiên Thôn Tân Thành, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216882090)

322330 

Điểm BĐVHX Vũ Linh Thôn Trung Tâm, Xã Mõng Sơn, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216882150)

322350 

Điểm BĐVHX Xuân Lai Thôn Trung Tâm, Xã Yên Bình, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216884232)

322370 

Điểm BĐVHX Xuân Long Thôn Yên Phú, Xã Xuân Lai, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216882089)

322400 

Điểm BĐVHX Yên Bình Thôn Yên Thắng, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216882002)

323520 

Điểm BĐVHX Yên Thành Tổ 8, Khu Thị Trấn, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình (ÐT: 0216885103)

Huyện Lục Yên

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

323120 

Điểm BĐVHX Yên Thắng Thôn Tổng Khuyển, Xã An Phú, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216845693)

323100 

Điểm BĐVHX Vĩnh Lạc Thôn Khe Giang, Xã Trúc Lâu, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216842106)

323070 

Điểm BĐVHX Trung Tâm Thôn 8, Xã Khánh Hòa, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163842105)

323050 

Điểm BĐVHX Trúc Lâu Thôn 7, Xã Minh Xuân, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216845660)

323030 

Điểm BĐVHX Tô Mậu Thôn 7, Xã Động Quan, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216842199)

323010 

Điểm BĐVHX Tân Phượng Thôn 6, Xã Minh Chuẩn, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216842604)

322990 

Điểm BĐVHX Tân Lĩnh Thôn 5, Xã Mường Lai, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216846608)

322980 

Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn 4, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216846606)

322960 

Điểm BĐVHX Phúc Lợi Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216842063)

322940 

Điểm BĐVHX Phan Thanh Thôn 4, Xã An Lạc, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216842233)

322920 

Điểm BĐVHX Mường Lai Thôn 3, Xã Trung Tâm, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216842141)

322890 

Điểm BĐVHX Minh Xuân Thôn 3, Xã Tô Mậu, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216845111)

322860 

Điểm BĐVHX Minh Tiến Thôn 3, Xã Tân Phượng, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216842605)

322840 

Điểm BĐVHX Minh Chuẩn Thôn 3, Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216842149)

322820 

Điểm BĐVHX Mai Sơn Thôn 3, Xã Phan Thanh, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216842602)

322800 

Điểm BĐVHX Liễu Đô Thôn 3, Xã Khai Trung, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216842607)

322770 

Điểm BĐVHX Lâm Thượng Thôn 2, Xã Lâm Thượng, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216845600)

322750 

Điểm BĐVHX Khánh Thiện Thôn 1, Xã Mai Sơn, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216845500)

322730 

Điểm BĐVHX Khai Trung Thôn 1, Xã Liễu Đô, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216846050)

322710 

Điểm BĐVHX Động Quan Thôn 1, Xã Khánh Thiện, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216846601)

322690 

Điểm BĐVHX An Phú Số 324, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên (ÐT: 02163845315)

322650 

Điểm BĐVHX An Lạc Làng Ven, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216845661)

322630 

Bưu cục cấp 3 Khánh Hòa Làng Thọc, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216845501)

322600 

Bưu cục cấp 2 Lục Yên Khu Trung Tâm, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên (ÐT: 0216845502)

 Huyện Trấn Yên 

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

323840 

Điểm BĐVHX Y Can Thôn Yên Thịnh, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825723)

323810 

Điểm BĐVHX Việt Thành Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216821100)

323791 

Điểm BĐVHX Việt Hồng Thôn Trung Nam, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216821150)

323790 

Điểm BĐVHX Việt Cường Thôn Tân Thành, Xã Quy Mông, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216823058)

323760 

Điểm BĐVHX Vân Hội Thôn Phú Thọ 3, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825095)

323740 

Điểm BĐVHX Tân Đồng Thôn Ninh Thuận, Xã Nga Quán, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825097)

323720 

Điểm BĐVHX Quy Mông Thôn Khe Chanh, Xã Việt Cường, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825460)

323700 

Điểm BĐVHX Nga Quán Thôn Hòa Bình, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216826057)

323680 

Điểm BĐVHX Minh Tiến Thôn Hiển Dương, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825391)

323650 

Điểm BĐVHX Minh Quân Thôn Đức Quân, Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên (ÐT: 02168825372)

323580 

Điểm BĐVHX Minh Quán Thôn Đoàn kết, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825155)

323560 

Điểm BĐVHX Lương Thịnh Thôn Bảo Lâm, Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216863390)

323540 

Điểm BĐVHX Kiên Thành Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên (ÐT: )

323530 

Điểm BĐVHX Hưng Thịnh Thôn 7, Xã Vân Hội , Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825717)

323470 

Điểm BĐVHX Hưng Khánh Thôn 5, Xã Hòa Cuông, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825507)

323440 

Điểm BĐVHX Hồng Ca Thôn 4, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên (ÐT: 02163821034)

323420 

Điểm BĐVHX Hòa Cuông Thôn 3, Xã Tân Đồng, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825407)

323400 

Điểm BĐVHX Đào Thịnh Thôn 2, Xã Minh Tiến, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216826056)

323380 

Điểm BĐVHX Cường Thịnh Thôn 2, Xã Minh Quán, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825096)

323360 

Điểm BĐVHX Bảo Hưng Thôn 2, Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825402)

323340 

Điểm BĐVHX Báo Đáp Thôn 11, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825185)

323330 

Bưu cục cấp 3 Hưng Khánh Khu phố 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên (ÐT: 0216825193)

323300 

Bưu cục cấp 2 Trấn Yên Bản Khe Bến, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên (ÐT: 099429001)

học thiết kế website


Bình luận của bạn