Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Tiền Giang (phần 2)

Bài viết tổng hợp danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Yên Bái, bao gồm: Huyện Tân Phước, Huyện Cai Lậy, Huyện Cái Bè, Huyện Tân Phú Đông, Thị xã Cai Lậy.

Huyện Tân Phước

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

863900 

Bưu cục cấp 2 Tân Phước Khu 1, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733848003)

863990 

Bưu cục cấp 3 Phú Mỹ Ấp Phú Hữu, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733849063)

863930 

Điểm BĐVHX Tân Lập 1 Ấp 1, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733642000)

864010 

Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Ấp Mỹ Lộc, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733644000)

863980 

Điểm BĐVHX Hưng Thạnh Ấp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733849255)

864030 

Điểm BĐVHX Thạnh Hòa Ấp Hòa Đông, Xã Thạnh Hoà, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733643000)

863911 

Điểm BĐVHX Phước Lập Ấp Mỹ Lợi, Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733848273)

863950 

Điểm BĐVHX Tân Hòa Thành Ấp Tân Quới, Xã Tân Hoà Thành, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733849277)

863970 

Điểm BĐVHX Mỹ Phước Ấp Mỹ Trường, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733848088)

864040 

Điểm BĐVHX Tân Hòa Tây Ấp Tân Hưng Tây, Xã Tân Hoà Tây, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733848271)

864000 

Điểm BĐVHX Tân Hòa Đông Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà Đông, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733644060)

864020 

Điểm BĐVHX Thạnh Tân Ấp 4, Xã Thạnh Tân, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733643060)

863944 

Điểm BĐVHX Tân Lập 2 Ấp Tân Bình, Xã Tân Lập 2, Huyện Tân Phước (ÐT: 02733642424)

864060 

Bưu cục văn phòng Tân Phước Khu 1, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước (ÐT: )

Huyện Cai Lậy

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

864100 

Bưu cục cấp 2 Cai Lậy Số 62, Đường Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733826503)

864270 

Bưu cục cấp 3 Bình Phú Ấp Bình Tịnh, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733816001)

864510 

Điểm BĐVHX Tam Bình Ấp Bình Thuận, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733828363)

864440 

Bưu cục cấp 3 Ba Dừa Ấp 17, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733811662)

864470 

Điểm BĐVHX Ngũ Hiệp Ấp Hòa Hảo, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733812946)

864230 

Bưu cục cấp 3 Mỹ Phước Tây Ấp Kinh 12, Xã Mỹ Phước Tây, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733827363)

864400 

Điểm BĐVHX Tân Phong Ấp Tân Bường B, Xã Tân Phong, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733810001)

864260 

Điểm BĐVHX Thạnh Lộc Ấp 3, Xã Thạnh Lộc, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733813002)

864380 

Điểm BĐVHX Hội Xuân Ấp Hội Trí, Xã Hội Xuân, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733912001)

864350 

Điểm BĐVHX Phú An Ấp 2, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733823544)

864340 

Điểm BĐVHX Cẩm Sơn Ấp 1, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733816902)

864190 

Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Phú, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733814255)

864540 

Điểm BĐVHX Mỹ Long Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Long, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733814254)

864370 

Điểm BĐVHX Hiệp Đức Ấp Hiệp Nhơn, Xã Hiệp Đức, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733816046)

864490 

Điểm BĐVHX Long Tiên Ấp Mỹ Lợi B, Xã Long Tiên, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733811766)

864300 

Điểm BĐVHX Mỹ Thành Nam Ấp 6, Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733816618)

864320 

Điểm BĐVHX Mỹ Thành Bắc Ấp 1, Xã Mỹ Thành Bắc, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733813063)

864441 

Đại lý bưu điện Hưng Long Ấp 12, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy (ÐT: 828692)

864186 

Bưu cục cấp 3 Nhị Quý Ấp Quí Thạnh, Xã Tân Hội, Huyện Cai Lậy (ÐT: 02733814001)

864240 

Bưu cục văn phòng Cai Lậy Khu 1, Thị Trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy (ÐT: )

Huyện Cái Bè

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

864700 

Bưu cục cấp 2 Cái Bè Khu 1a, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733923223)

864830 

Bưu cục cấp 3 Hòa Khánh Ấp Hòa Phúc, Xã Hoà Khánh, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733819428)

864970 

Bưu cục cấp 3 An Hữu Ấp 4, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733817800)

864790 

Điểm BĐVHX Hậu Mỹ Phú Ấp Mỹ Phú A, Xã Hậu Mỹ Phú, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733922003)

864950 

Điểm BĐVHX Tân Thanh Ấp 2, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733920000)

864810 

Bưu cục cấp 3 Thiên Hộ Ấp Hậu Phú 1, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733822666)

864860 

Điểm BĐVHX Thiện Trung Ấp Mỹ Trinh, Xã Thiện Trung, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733825763)

864960 

Điểm BĐVHX Mỹ Lương Ấp Lương Lễ, Xã Mỹ Lương, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733921003)

864930 

Điểm BĐVHX An Thái Đông Ấp Thái Hòa, Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733747443)

864880 

Điểm BĐVHX Mỹ Đức Đông Ấp Mỹ Quới, Xã Mỹ Đức Đông, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733746400)

864990 

Điểm BĐVHX Hòa Hưng Ấp Bình, Xã Hoà Hưng, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733817666)

864940 

Điểm BĐVHX An Thái Trung Ấp 1, Xã An Thái Trung, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733817772)

864900 

Điểm BĐVHX Mỹ Lợi B Ấp Lợi Nhơn, Xã Mỹ Lợi B, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733750044)

864890 

Điểm BĐVHX Mỹ Tân Ấp 2, Xã Mỹ Tân, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733750002)

864760 

Điểm BĐVHX Mỹ Hội Ấp Mỹ Trung, Xã Mỹ Hội, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733720002)

864870 

Điểm BĐVHX Mỹ Trung Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Trung, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733825770)

864800 

Điểm BĐVHX Hậu Mỹ Trinh Ấp Mỹ Tường A, Xã Hậu Mỹ Trinh, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733922220)

864740 

Điểm BĐVHX Đông Hòa Hiệp Ấp An Lợi, Xã Đông Hoà Hiệp, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733823665)

864780 

Điểm BĐVHX Hậu Thành Ấp Hậu Hoa, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733922022)

864910 

Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức Tây Ấp Mỹ Nghĩa 1, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733746003)

864911 

Điểm BĐVHX Mỹ Đức Tây Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733753749)

864850 

Điểm BĐVHX Thiện Trí Ấp Mỹ Phú, Xã Thiện Trí, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733746310)

864777 

Điểm BĐVHX An Cư Ấp An Thái, Xã An Cư, Huyện Cái Bè (ÐT: 02733924002)

864840 

Bưu cục văn phòng Cái Bè Khu 1a, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè (ÐT: )

Huyện Tân Phú Đông

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

865130 

Bưu cục cấp 2 Tân Phú Đông Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông (ÐT: 02733529011)

862550 

Bưu cục cấp 3 Tân Phú Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Phú, Huyện Tân Phú Đông (ÐT: 02733890303)

862560 

Bưu cục cấp 3 Phú Thạnh Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông (ÐT: 02733890585)

863280 

Bưu cục cấp 3 Phú Đông Ấp Lý Quàn 1, Xã Phú Đông, Huyện Tân Phú Đông (ÐT: 02733944128)

862520 

Điểm BĐVHX Tân Thới Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông (ÐT: 02733890530)

863290 

Điểm BĐVHX Phú Tân Ấp Phú Hữu, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông (ÐT: 02733947001)

862586 

Điểm BĐVHX Tân Thạnh Ấp Tân Thành 2, Xã Tân Thạnh, Huyện Tân Phú Đông (ÐT: 02733531001)

865190 

Bưu cục văn phòng Tân Phú Đông Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông (ÐT: )

Thị xã Cai Lậy

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

865300 

Bưu cục cấp 2 Thị xã Cai Lậy Số 62, Đường Quốc lộ 1A, Phường 1, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3826503)

865460 

Bưu cục cấp 3 Mỹ Phước Tây Ấp Kinh 12, Xã Mỹ Phước Tây, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3827363)

865410 

Bưu cục cấp 3 Nhị Quý Ấp Qui Thạnh, Xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3814001)

865470 

Điểm BĐVHX Mỹ Phước Tây Ấp Rạch Trắc, Xã Mỹ Phước Tây, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3917125)

865415 

Điểm BĐVHX Tân Hội Ấp Tân Phong, Xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3826222)

865430 

Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Đông Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3820300)

865450 

Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Trung Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3820244)

865510 

Điểm BĐVHX Phú Quý Ấp Phú Hưng, Xã Phú Quý, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3814333)

865420 

Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Phú, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 02733814255)

865480 

Điểm BĐVHX Thanh Hòa Ấp Thanh Hưng, Xã Thanh Hòa, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3820301)

865490 

Điểm BĐVHX Long Khánh Ấp Phú Nhuận, Xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3820157)

865405 

Điểm BĐVHX Nhị Mỹ Ấp Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy (ÐT: 0273.3820156)

865330 

Bưu cục văn phòng TX. Cai Lậy Đường Quốc lộ 1A, Phường 1, Thị xã Cai Lậy (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn