Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Tiền Giang (phần 1)

Bài viết tổng hợp danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Yên Bái, bao gồm: Thành phố Mỹ Tho, Huyện Chợ Gạo, Huyện Gò Công Tây, Thị xã Gò Công, Huyện Gò Công Đông, Huyện Châu Thành.

 Thành phố Mỹ Tho

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

860000 

Bưu cục cấp 1 Mỹ Tho Số 59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733873214)

861710 

Bưu cục cấp 3 Trung Lương Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733855414)

861740 

Bưu cục cấp 3 Tân Mỹ Chánh Ấp Tân Tỉnh B, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733851626)

861741 

Điểm BĐVHX Tân Mỹ Chánh Ấp Tân Tỉnh A, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733950001)

861800 

Điểm BĐVHX Trung An Ấp 5, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733857108)

861780 

Điểm BĐVHX Đạo Thạnh Ấp 3a, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733858100)

861760 

Điểm BĐVHX Mỹ Phong Ấp Hội Gia, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733889276)

861804 

Đại lý bưu điện Trung An 4 Số 1/7B, Ấp 2, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 855503)

863740 

Điểm BĐVHX Thới Sơn Ấp Thới Bình, Xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733895679)

861264 

Đại lý bưu điện Chợ Cũ Số 8/5B, Đường Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 883544)

861070 

Bưu cục cấp 3 Mỹ Tho 2 Số 80, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 885815)

860900 

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tiền Giang Số 59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733885395)

861400 

Bưu cục cấp 3 Yersin Số 71A, Đường Yersin, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733977971)

861818 

Bưu cục cấp 3 Bình Đức-863720 Ấp Chợ, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733853214)

861090 

Bưu cục cấp 3 Kinh doanh - Tiếp thị Số 59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: 02733887794)

861170 

Bưu cục văn phòng Tiền Giang Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho (ÐT: )

Huyện Chợ Gạo

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

862000 

Bưu cục cấp 2 Chợ Gạo Số 129 ô1, Khu 2, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733835224)

862020 

Điểm BĐVHX Bình Phục Nhứt Ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733897063)

862140 

Bưu cục cấp 3 Thủ Khoa Huân Ấp An Thị, Xã Mỹ Tịnh An, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733836363)

862120 

Điểm BĐVHX Thanh Bình Ấp Bình Long, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733898031)

862200 

Bưu cục cấp 3 Bến Tranh Ấp Lương Phú A, Xã Lương Hoà Lạc, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733845001)

862300 

Điểm BĐVHX Bình Ninh Ấp Bình Quới Hạ, Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733990100)

862250 

Điểm BĐVHX Xuân Đông Ấp Tân Thạnh, Xã Xuân Đông, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733892000)

862060 

Điểm BĐVHX Quơn Long Ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733991062)

862040 

Điểm BĐVHX Tân Thuận Bình Ấp Tân Bình 2a, Xã Tân Thuận Bình, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733837250)

862080 

Điểm BĐVHX Đăng Hưng Phước Ấp Bình Phú Quới, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733656251)

862160 

Điểm BĐVHX Long Bình Điền Ấp Điền Thạnh, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733837252)

862180 

Điểm BĐVHX Song Bình Ấp Bình An, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733837253)

862110 

Điểm BĐVHX Trung Hòa Ấp Trung Thạnh, Xã Trung Hoà, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733836503)

862240 

Điểm BĐVHX Hòa Tịnh Ấp Hòa Phú, Xã Hoà Tịnh, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733836709)

862220 

Điểm BĐVHX Phú Kiết Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733836708)

862100 

Điểm BĐVHX Tân Bình Thạnh Ấp Nhật Tân, Xã Tân Bình Thạnh, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733836707)

862260 

Điểm BĐVHX Hòa Định Ấp Hòa Lạc Trung, Xã Hoà Định, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733837363)

862280 

Điểm BĐVHX An Thạnh Thủy Ấp Thạnh An, Xã An Thạnh Thuỷ, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733837510)

862011 

Điểm BĐVHX Bình Phan Ấp Bình Thọ Trung, Xã Bình Phan, Huyện Chợ Gạo (ÐT: 02733837511)

862090 

Bưu cục văn phòng Chợ Gạo Khu 1, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo (ÐT: )

Huyện Gò Công Tây

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

862500 

Điểm BĐVHX Thạnh Nhựt Ấp Bình Tây, Xã Thạnh Nhựt, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733997019)

862400 

Bưu cục cấp 2 Gò Công Tây Ấp Hạ, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733838351)

862480 

Bưu cục cấp 3 Đồng Sơn Ấp Thạnh Thới, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733996777)

862590 

Bưu cục cấp 3 Long Bình Ấp Khương Ninh, Xã Long Bình, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733830250)

862510 

Điểm BĐVHX Vĩnh Hựu Ấp Thạnh Thới, Xã Vĩnh Hựu, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733839050)

862610 

Điểm BĐVHX Bình Tân Ấp Thuận Trị, Xã Bình Tân, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733830230)

862470 

Điểm BĐVHX Đồng Thạnh Ấp Lợi An, Xã Đồng Thạnh, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733996114)

862440 

Điểm BĐVHX Yên Luông Ấp Long Bình, Xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733891050)

862490 

Điểm BĐVHX Bình Nhì Ấp Bình Đông Trung, Xã Bình Nhì, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733839313)

862460 

Điểm BĐVHX Bình Phú Ấp Bình Phú, Xã Bình Phú, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733996131)

862540 

Điểm BĐVHX Long Vĩnh Ấp Hưng Hòa Nam, Xã Long Vĩnh, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733830400)

862420 

Điểm BĐVHX Thạnh Trị Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733838117)

862456 

Điểm BĐVHX Thành Công Ấp Bình Nhựt, Xã Thành Công, Huyện Gò Công Tây (ÐT: 02733891001)

862580 

Bưu cục văn phòng Gò Công Tây Ấp Hạ, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây (ÐT: )

Thị xã Gò Công 

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

862700 

Bưu cục cấp 2 Thị Xã Gò Công Số 4, Đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Thị xã Gò Công (ÐT: 02733841647)

862840 

Điểm BĐVHX Long Thuận Ấp Thuận An, Xã Long Thuận, Thị xã Gò Công (ÐT: 02733842694)

862850 

Điểm BĐVHX Long Hưng Ấp Hưng Thạnh, Xã Long Hưng, Thị xã Gò Công (ÐT: 02733842692)

862864 

Điểm BĐVHX Long Chánh Ấp Long Bình, Xã Long Chánh, Thị xã Gò Công (ÐT: 02733513504)

862870 

Điểm BĐVHX Long Hòa Ấp Việt Hùng, Xã Long Hoà, Thị xã Gò Công (ÐT: 02733842693)

862920 

Điểm BĐVHX Tân Trung Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, Thị xã Gò Công (ÐT: 02733555001)

862900 

Điểm BĐVHX Bình Xuân Ấp 7, Xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công (ÐT: 02733945764)

862880 

Điểm BĐVHX Bình Đông Ấp Trí Đồ, Xã Bình Đông, Thị xã Gò Công (ÐT: 02733540022)

862830 

Điểm BĐVHX Phường 5 Khu phố 1, Phường 5, Thị xã Gò Công (ÐT: 02733842691)

862890 

Bưu cục văn phòng TX. Gò Công Đường Hai Bà Trưng, Phường 2, Thị xã Gò Công (ÐT: )

Huyện Gò Công Đông

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

863000 

Bưu cục cấp 2 Gò Công Đông Khu Phố Hòa Thơm 1, Thị Trấn Tân Hoà, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733846112)

863140 

Bưu cục cấp 3 Tân Tây Ấp 1, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733840033)

863100 

Bưu cục cấp 3 Vàm Láng Khu phố Lăng 1, Thị Trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733847233)

863050 

Bưu cục cấp 3 Tân Thành Ấp Cầu Muống, Xã Tân Thành, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733946800)

863110 

Điểm BĐVHX Bình Ân Ấp Gò Me, Xã Bình Ân, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733948630)

863170 

Điểm BĐVHX Tân Phước Ấp 7, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733840346)

863070 

Điểm BĐVHX Tân Điền Ấp Trung, Xã Tân Điền, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733948009)

863080 

Điểm BĐVHX Kiểng Phước Ấp Chợ, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733847647)

863190 

Điểm BĐVHX Bình Nghị Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Nghị, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733846010)

863120 

Điểm BĐVHX Tân Đông Ấp Gò Lức, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733840389)

863160 

Điểm BĐVHX Gia Thuận Ấp 3, Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733840388)

863260 

Điểm BĐVHX Phước Trung Ấp Nghĩa Chí, Xã Phước Trung, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733846070)

863039 

Điểm BĐVHX Tăng Hòa Ấp Giồng Đình, Xã Tăng Hòa, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 02733846959)

863130 

Bưu cục văn phòng Gò Công Đông Khu Phố Hòa Thơm 1, Thị Trấn Tân Hoà, Huyện Gò Công Đông (ÐT: )

Huyện Châu Thành 

Mã bưu điệnBưu cụcĐịa chỉ

863400 

Bưu cục cấp 2 Châu Thành Ấp Cá, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733831336)

863500 

Bưu cục cấp 3 Long Định Ấp Mới, Xã Long Định, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733834408)

863630 

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Kim Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733833079)

863550 

Bưu cục cấp 3 Dưỡng Điềm Ấp Hòa, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733627838)

863660 

Điểm BĐVHX Kim Sơn Ấp Hội, Xã Kim Sơn, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733894002)

863440 

Điểm BĐVHX Tân Lý Đông Ấp Tân Quới, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733831121)

863640 

Điểm BĐVHX Bàn Long Ấp Long Thành A, Xã Bàn Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733833666)

863650 

Điểm BĐVHX Song Thuận Ấp Tây Hoà, Xã Song Thuận, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733833777)

863540 

Điểm BĐVHX Điềm Hy Ấp Thới, Xã Điềm Hy, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733627346)

863520 

Điểm BĐVHX Nhị Bình Ấp Trung A, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733627345)

863481 

Đại lý bưu điện Tam Hiệp Ấp 5, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 893059)

863420 

Đại lý bưu điện Tân Hương Ấp Tân Phú, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành (ÐT: 831389)

863421 

Đại lý bưu điện Tân Hương 2 Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành (ÐT: 831748)

863411 

Đại lý bưu điện Tân Thạnh Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành (ÐT: 933305)

863412 

Đại lý bưu điện Tân Thạnh 2 Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành (ÐT: 933789)

863460 

Đại lý bưu điện Thân Hòa Ấp Thân Hòa, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành (ÐT: 831137)

863680 

Đại lý bưu điện Long Tường Ấp Long Tường, Xã Long An, Huyện Châu Thành (ÐT: 855603)

863710 

Đại lý bưu điện Thạnh Phú Ấp Chợ, Xã Thạnh Phú, Huyện Châu Thành (ÐT: 893900)

863681 

Đại lý bưu điện Long Thạnh Ấp Long Thới, Xã Long An, Huyện Châu Thành (ÐT: 855802)

863435 

Điểm BĐVHX Tân Hội Đông Ấp Tân Xuân, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733620270)

863579 

Điểm BĐVHX Long Hưng Ấp Long Thới, Xã Long Hưng, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733634135)

863426 

Bưu cục cấp 3 KCN Tân Hương Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành (ÐT: 02733937401)

863490 

Bưu cục văn phòng Châu Thành Ấp Cá, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn