Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Quảng Nam (phần 2)

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Quảng Nam: Huyện Quế Sơn, huyện Hiệp Đức, huyện Bắc Trà My, thành phố Hội An, huyện Điện Bàn, huyện Phước Sơn

Huyện Quế Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

563200 

Điểm BĐVHX Quế Phong Thôn Tân Phong, Xã Quế Phong, Huyện Quế Sơn (ÐT: 885710)

563160 

Điểm BĐVHX Quế Long Thôn 3, Xã Quế Long, Huyện Quế Sơn (ÐT: )

563000 

Bưu cục cấp 2 Quế Sơn Thôn Thuận An, Thị Trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn (ÐT: (0510)3885189)

563080 

Bưu cục cấp 3 Hương An Thôn Thương Nghiệp, Xã Hương An, Huyện Quế Sơn (ÐT: (0510)3886500)

563120 

Điểm BĐVHX Quế Xuân 1 Thôn 2, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn (ÐT: 886025)

563070 

Điểm BĐVHX Quế Cường Thôn 2, Xã Quế Cường, Huyện Quế Sơn (ÐT: )

563050 

Điểm BĐVHX Phú Thọ Thôn 2, Xã Phú Thọ, Huyện Quế Sơn (ÐT: 886940)

563150 

Điểm BĐVHX Quế Hiệp Thôn Nghi Trung, Xã Quế Hiệp, Huyện Quế Sơn (ÐT: 885715)

563250 

Điểm BĐVHX Quế An Thôn Thắng Đông 1, Xã Quế An, Huyện Quế Sơn (ÐT: )

563270 

Điểm BĐVHX Quế Minh Thôn Đại Lộc, Xã Quế Minh, Huyện Quế Sơn (ÐT: )

563121 

Điểm BĐVHX Quế Xuân 2 Thôn Phú Bình, Xã Quế Xuân 2, Huyện Quế Sơn (ÐT: )

563095 

Điểm BĐVHX Xã Quế Phú Thôn 11, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn (ÐT: )

563032 

Điểm BĐVHX Xã Quế Châu Thôn 4, Xã Quế Châu, Huyện Quế Sơn (ÐT: )

563190 

Điểm BĐVHX Quế Thuận Thôn 6, Xã Quế Thuận, Huyện Quế Sơn (ÐT: 05103885419)

Huyện Hiệp Đức

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

563440 

Điểm BĐVHX Quế Thọ Thôn Phú Bình, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

563400 

Bưu cục cấp 2 Hiệp Đức Khu phố An Bắc, Thị Trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức (ÐT: (0510)3883210)

563420 

Bưu cục cấp 3 Việt An Thôn Nhì Đông, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức (ÐT: 895289)

563520 

Điểm BĐVHX Sông Trà Thôn 3, Xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

563470 

Điểm BĐVHX Quế Bình Thôn 2, Xã Quế Bình, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

563480 

Điểm BĐVHX Quế Lưu Thôn 2, Xã Quế Lưu, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

563450 

Điểm BĐVHX Hiệp Thuận Thôn 2, Xã Hiệp Thuận, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

563460 

Điểm BĐVHX Hiệp Hòa Thôn 3, Xã Hiệp Hoà, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

563510 

Điểm BĐVHX Thăng Phước Thôn 2, Xã Thăng Phước, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

563421 

Điểm BĐVHX Bình Lâm Thôn Hương Phố, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

563410 

Điểm BĐVHX Bình Sơn Thôn 2, Xã Bình Sơn, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

563500 

Điểm BĐVHX Phước Trà Thôn 5, Xã Phước Trà, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

563490 

Điểm BĐVHX Phước Gia Thôn 3, Xã Phước Gia, Huyện Hiệp Đức (ÐT: )

Huyện Bắc Trà My

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

563600 

Bưu cục cấp 2 Bắc Trà My Khối Đồng Bàu, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My (ÐT: 05103879999)

563660 

Điểm BĐVHX Trà Dương Thôn 2, Xã Trà Dương, Huyện Bắc Trà My (ÐT: 882047)

563670 

Điểm BĐVHX Trà Tân Thôn 1, Xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My (ÐT: )

563650 

Điểm BĐVHX Trà Đông Thôn 7, Xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My (ÐT: 3882800)

563700 

Điểm BĐVHX Trà Giác Thôn 1a, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My (ÐT: 3879818)

563710 

Điểm BĐVHX Trà Giáp Thôn 1, Xã Trà Giáp, Huyện Bắc Trà My (ÐT: )

563720 

Điểm BĐVHX Trà Ka Thôn 2, Xã Trà Ka, Huyện Bắc Trà My (ÐT: )

563626 

Điểm BĐVHX Trà Giang Thôn 1, Xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My (ÐT: )

563644 

Điểm BĐVHX Trà Kót Thôn 2, Xã Trà Kót, Huyện Bắc Trà My (ÐT: 879676)

563634 

Điểm BĐVHX Trà Nú Thôn 2, Xã Trà Nú, Huyện Bắc Trà My (ÐT: )

563685 

Điểm BĐVHX Trà Đốc Thôn 1, Xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My (ÐT: )

563765 

Hòm thư Công cộng xã Trà Sơn Thôn Tân Hiệp, Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My (ÐT: )

563697 

Hòm thư Công cộng Xã Trà Bui Thôn 1, Xã Trà Bui, Huyện Bắc Trà My (ÐT: )

Thành phố Hội An

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

563870 

Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong Khối Tân Thanh (tổ 1-4), Phường Tân An, Thành Phố Hội An (ÐT: 3861833)

564040 

Điểm BĐVHX Cẩm Nam Khối Châu Trung (10 tổ), Phường Cẩm Nam, Thành Phố Hội An (ÐT: 864222)

563820 

Điểm BĐVHX Cẩm Châu Khối Thanh Tây (10 tổ), Phường Cẩm Châu, Thành Phố Hội An (ÐT: 923111)

564050 

Điểm BĐVHX Tân Hiệp Thôn Cấm (tổ 1-3), Xã Tân Hiệp, Thành Phố Hội An (ÐT: 861630)

563860 

Điểm BĐVHX Cẩm An Khối An Tân (9 tổ), Phường Cẩm An, Thành Phố Hội An (ÐT: 927555)

564030 

Điểm BĐVHX Cẩm Kim Thôn Trung Hà (tổ 9 đến 12), Xã Cẩm Kim, Thành Phố Hội An (ÐT: 863444)

564060 

Bưu cục cấp 3 Cửa Đại Khối Phước Tân (7 tổ), Phường Cửa Đại, Thành Phố Hội An (ÐT: (0510)3927066)

563912 

Đại lý bưu điện 549 Sô´549, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Thành Phố Hội An (ÐT: 3910272)

563800 

Bưu cục cấp 2 Hội An Sô´06, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Thành Phố Hội An (ÐT: (0510)3864555)

563981 

Điểm BĐVHX Thanh Hà Khối phố 8 (tổ 41-49), Phường Thanh Hà, Thành Phố Hội An (ÐT: 3922222)

564070 

Bưu cục cấp 3 KDTT Hội An Sô´6, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Thành Phố Hội An (ÐT: (0510)3862888)

564025 

Đại lý bưu điện Trần Hưng Đạo Sô´47/8, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Thành Phố Hội An (ÐT: 3861405)

563898 

Hòm thư Công cộng Phường Cẩm Hà Thôn Đồng Nà, Xã Cẩm Hà, Thành Phố Hội An (ÐT: )

563815 

Hòm thư Công cộng Phường Sơn Phong Đường Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong, Thành Phố Hội An (ÐT: )

563959 

Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng phường Cẩm Phô Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Phô, Thành Phố Hội An (ÐT: )

Huyện Điện Bàn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

564200 

Bưu cục cấp 2 Điện Bàn Sô´189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn (ÐT: 05103867445)

564420 

Bưu cục cấp 3 Phong Thử Thôn Phong Thử 1, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn (ÐT: (0510)3741403)

564280 

Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn (ÐT: (0510)3843297)

564290 

Bưu cục cấp 3 Điện Ngọc Thôn Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn (ÐT: (0510)3943790)

564570 

Bưu cục cấp 3 Điện Thắng Thôn Bồ Mưng 2, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn (ÐT: (0510)3869601)

564220 

Bưu cục cấp 3 Điện Phương Thôn Thanh Chiêm 1, Xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn (ÐT: (0150)3867941)

564380 

Điểm BĐVHX Điện Tiến Thôn Thái Sơn 1, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3869400)

564440 

Điểm BĐVHX Điện Hồng Thôn 10, Xã Điện Hồng, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3741777)

564490 

Điểm BĐVHX Điện Quang Thôn Bảo An Tây, Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3744999)

564550 

Điểm BĐVHX Điện Phong Thôn Tân Thành, Xã Điện Phong, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3744555)

564400 

Điểm BĐVHX Điện An Thôn Phong Nhất, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3867138)

564530 

Điểm BĐVHX Điện Minh Thôn Bồng Lai, Xã Điện Minh, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3867136)

564350 

Điểm BĐVHX Điện Hòa Xóm Bùng, Xã Điện Hoà, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3869500)

564270 

Điểm BĐVHX Điện Dương Thôn Hà My Trung, Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3843582)

564421 

Điểm BĐVHX Điện Thọ Thôn La Trung, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3741888)

564470 

Điểm BĐVHX Điện Phước Thôn Nhị Dinh 1, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3741666)

564590 

Điểm BĐVHX Thanh Quýt Thôn Thanh Quýt 4, Xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3869450)

564610 

Điểm BĐVHX Cẩm Sa Thôn Quảng Lăng 4, Xã Điện Nam Trung, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3843296)

564511 

Điểm BĐVHX Điện Trung Thôn Tân Bình, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3744969)

564510 

Điểm BĐVHX Điện Trung 2 Thôn Nam Hà 2, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn (ÐT: 3744580)

564327 

Hòm thư Công cộng xã Điện Thắng Nam Thôn Phong Ngũ Tây, Xã Điện Thắng Nam, Huyện Điện Bàn (ÐT: )

564250 

Hòm thư Công cộng Điện Nam Đông Thôn 7 B, Xã Điện Nam Đông, Huyện Điện Bàn (ÐT: )

564310 

Bưu cục cấp 3 KHL KCN Điện Nam-Điện Ngọc Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn (ÐT: 05103843297)

Huyện Phước Sơn

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

565120 

Điểm BĐVHX Phước Hiệp Thôn 11, Xã Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

565140 

Điểm BĐVHX Phước Đức Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

565150 

Điểm BĐVHX Phước Năng Thôn 2 (thôn Plây Khôn), Xã Phước Năng, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

565170 

Điểm BĐVHX Phước Chánh Thôn Ca Ra Ngâu, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

565100 

Bưu cục cấp 2 Phước Sơn Khối 4, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn (ÐT: (05103881800))

565200 

Điểm BĐVHX Phước Kim Làng Luông A, Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

565160 

Điểm BĐVHX Phước Mỹ Thôn 2 (làng Mừng), Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

565190 

Điểm BĐVHX Phước Công Thôn 1 (thôn Công Tơ Năng Trên), Xã Phước Công, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

565213 

Điểm BĐVHX Phước Xuân Thôn Lao Mưng, Xã Phước Xuân, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

565226 

Hòm thư Công cộng xã Phước Thành Thôn 4b, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

565243 

Hòm thư Công cộng xã Phước Hoà Thôn 6, Xã Phước Hoà, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

565236 

Hòm thư Công cộng xã Phước Lộc Thôn 5a, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

học thiết kế website


Bình luận của bạn