Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Phú Thọ (phần 1)

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Phú Thọ, bao gồm: Huyện Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Huyện Lâm Thao, Thị xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông, Huyện Thanh Thuỷ.

Huyện Phù Ninh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

292300 

Bưu cục cấp 2 Phù Ninh Khu Núi Trang, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh (ÐT: 02103829727)

292380 

Bưu cục cấp 3 Phú Lộc Khu 7, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh (ÐT: 773217)

292520 

Điểm BĐVHX An Đạo Khu 11, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh (ÐT: 829598)

292480 

Điểm BĐVHX Tử Đà Khu 2, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh (ÐT: 827656)

292500 

Điểm BĐVHX Bình Bộ Khu 7, Xã Bình Bộ, Huyện Phù Ninh (ÐT: 829505)

292470 

Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Khu 2, Xã Vĩnh Phú, Huyện Phù Ninh (ÐT: 860047)

292400 

Điểm BĐVHX Phù Ninh Khu 7, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh (ÐT: 883593)

292640 

Điểm BĐVHX Tiên Phú Khu 10, Xã Tiên Phú, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865271)

292720 

Điểm BĐVHX Trạm Thản Khu 2, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865022)

292700 

Điểm BĐVHX Liên Hoa Khu 5, Xã Liên Hoa, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865270)

292620 

Điểm BĐVHX Trung Giáp Khu 5, Xã Trung Giáp, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865037)

292600 

Điểm BĐVHX Bảo Thanh Khu 3, Xã Bảo Thanh, Huyện Phù Ninh (ÐT: 773084)

292580 

Điểm BĐVHX Trị Quận Khu 6, Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865273)

292560 

Điểm BĐVHX Hạ Giáp Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh (ÐT: 883590)

292540 

Điểm BĐVHX Tiên Du Khu 4, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh (ÐT: 829080)

292360 

Điểm BĐVHX Gia Thanh Khu 6, Xã Gia Thanh, Huyện Phù Ninh (ÐT: 773135)

292340 

Điểm BĐVHX Phú Nham Khu 2B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh (ÐT: 829654)

292670 

Điểm BĐVHX Phú Mỹ Khu 8, Xã Phú Mỹ, Huyện Phù Ninh (ÐT: 865038)

292440 

Hòm thư Công cộng Xã Lệ Mỹ Khu 2, Xã Lệ Mỹ, Huyện Phù Ninh (ÐT: )

 Thành phố Việt Trì

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

291160 

Bưu cục cấp 3 Tân Dân Đường Trần Phú, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì (ÐT: 02103847050)

291980 

Điểm BĐVHX Thụy Vân Khu Phú Thịnh, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì (ÐT: 841382)

291240 

Điểm BĐVHX Dữu Lâu Tổ 7, Khu Bảo Đà, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì (ÐT: 940915)

291860 

Điểm BĐVHX Sông Lô Khu 5, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì (ÐT: 841385)

291130 

Điểm BĐVHX Trưng Vương Thôn xómĐình, Xã Trưng Vương, Thành phố Việt Trì (ÐT: 842180)

291670 

Điểm BĐVHX Minh Nông Khu Minh Bột, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì (ÐT: 842181)

291930 

Điểm BĐVHX Phượng Lâu Thôn Phượng An, Xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì (ÐT: 941081)

291650 

Điểm BĐVHX Minh Phương Khu Liên Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì (ÐT: 856283)

291880 

Bưu cục cấp 3 Vân Cơ Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì (ÐT: 02103952268)

292010 

Bưu cục cấp 3 Bạch Hạc Tổ 7a, Khu phố Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì (ÐT: 861011)

291960 

Điểm BĐVHX Vân Phú Khu 6, Xã Vân Phú, Thành phố Việt Trì (ÐT: 952450)

291820 

Bưu cục cấp 3 Việt Trì - Ga Tổ 29, Khu phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì (ÐT: 02103862008)

290000 

Bưu cục cấp 1 Việt Trì Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì (ÐT: 02103846008)

291000 

Bưu cục cấp 3 Tiên Cát Tổ 20b, Khu phố Âu Cơ, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì (ÐT: 02103846153)

291470 

Bưu cục cấp 3 Nông Trang Đường Đại Lô Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì (ÐT: 02103846400)

292180 

Điểm BĐVHX Tân Đức Sô´0, Thôn 3, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì (ÐT: không có)

290900 

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Phú Thọ Sô´1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì (ÐT: )

292140 

Bưu cục cấp 3 Đền Hùng Khu 11, Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì (ÐT: 02103860102)

292110 

Điểm BĐVHX Chu Hóa Khu 4, Xã Chu Hoá, Thành phố Việt Trì (ÐT: 02103826835)

292160 

Điểm BĐVHX Hùng Lô Khu 4, Xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì (ÐT: 02103860150)

292060 

Điểm BĐVHX Hy Cương Khu 1, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì (ÐT: )

292141 

Điểm BĐVHX Kim Đức Khu 7, Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì (ÐT: )

292080 

Điểm BĐVHX Thanh Đình Khu 10, Xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì (ÐT: )

291794 

Hòm thư Công cộng Phường Thanh Miếu Tổ 40, Khu phố Thanh Bình, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì (ÐT: )

291409 

Hòm thư Công cộng Phường Gia Cẩm Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì (ÐT: )

291110 

Bưu cục cấp 3 KHL Phú Thọ Sô´1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì (ÐT: 02103856117)

Huyện Lâm Thao

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

292900 

Bưu cục cấp 2 Lâm Thao Khu Lâm Thao, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao (ÐT: 02103825927)

293280 

Đại lý bưu điện Cao Xá Khu Thị Tứ 1, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao (ÐT: 788281)

293250 

Điểm BĐVHX Vĩnh Lại Khu 9, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao (ÐT: 788284)

293040 

Điểm BĐVHX Thạch Sơn Khu 1, Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825972)

293090 

Điểm BĐVHX Sơn Dương Khu 5, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825971)

292980 

Điểm BĐVHX Tiên Kiên Khu 4, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao (ÐT: 786774)

293130 

Điểm BĐVHX Tứ Xã Khu 14, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825702)

293220 

Điểm BĐVHX Bản Nguyên Khu 1, Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825703)

293010 

Điểm BĐVHX Xuân Lũng Khu 7, Xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825700)

293170 

Điểm BĐVHX Sơn Vy Khu 6, Xã Sơn Vy, Huyện Lâm Thao (ÐT: 825701)

293110 

Điểm BĐVHX Kinh Kệ Khu 5, Xã Kinh Kệ, Huyện Lâm Thao (ÐT: 826482)

293080 

Điểm BĐVHX Hợp Hải Khu 4, Xã Hợp Hải, Huyện Lâm Thao (ÐT: 826834)

293060 

Điểm BĐVHX Xuân Huy Khu 4, Xã Xuân Huy, Huyện Lâm Thao (ÐT: 826836)

293330 

Bưu cục cấp 3 Tiên Kiên Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao (ÐT: 772204)

Thị xã Phú Thọ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

293500 

Bưu cục cấp 2 Phú Thọ Sô´85, Đường Nguyễn Du, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 0210820221)

293580 

Bưu cục cấp 3 Hùng Vương Ngõ 1, Phố Tân An, Phường Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 820493)

293750 

Điểm BĐVHX Thanh Minh Khu 5, Xã Thanh Minh, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 822395)

293850 

Điểm BĐVHX Hà Thạch Khu 3, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 822801)

293880 

Bưu cục cấp 3 Thanh Vinh Khu 5, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 820113)

293821 

Điểm BĐVHX Phú Hộ Khu 4, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 865272)

293820 

Bưu cục cấp 3 Phú Hộ Đường 315, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 865090)

293881 

Điểm BĐVHX Thanh Vinh Khu 2, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 710908)

293800 

Điểm BĐVHX Văn Lung Khu 3, Xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 710909)

293770 

Điểm BĐVHX Hà Lộc Khu 15, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ (ÐT: 760761)

293697 

Hòm thư Công cộng Phường Âu Cơ Ngõ 1, Phố Tân Hưng, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ (ÐT: )

293742 

Hòm thư Công cộng Phường Trường Thịnh Khu phố 5, Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ (ÐT: )

Huyện Tam Nông

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

294000 

Bưu cục cấp 2 Tam Nông Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông (ÐT: 02103879001)

294160 

Điểm BĐVHX Tam Cường Khu 2, Xã Tam Cường, Huyện Tam Nông (ÐT: 876150)

294240 

Điểm BĐVHX Thanh Uyên Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông (ÐT: 876075)

294280 

Điểm BĐVHX Hiền Quan Khu 8 xóm Đình Ngang, Xã Hiền Quan, Huyện Tam Nông (ÐT: 876002)

294170 

Điểm BĐVHX Văn Lương Khu 4, Xã Văn Lương, Huyện Tam Nông (ÐT: 794644)

294260 

Điểm BĐVHX Xuân Quang Khu 4 xóm Kho, Xã Xuân Quang, Huyện Tam Nông (ÐT: 876007)

294310 

Điểm BĐVHX Hương Nha Xóm Đoàn Kết, Xã Hương Nha, Huyện Tam Nông (ÐT: 876013)

294330 

Điểm BĐVHX Vực Trường Khu 2 thôn Thu Trường, Xã Vực Trường, Huyện Tam Nông (ÐT: 876005)

294020 

Điểm BĐVHX Hương Nộn Khu 7, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông (ÐT: 794434)

294120 

Bưu cục cấp 3 Cổ Tiết Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông (ÐT: 02103796526)

294190 

Điểm BĐVHX Tứ Mỹ Thôn Đoài, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông (ÐT: 876011)

294140 

Điểm BĐVHX Phương Thịnh Khu 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông (ÐT: 876009)

294200 

Điểm BĐVHX Hùng Đô Thôn Hưng Thịnh, Xã Hùng Đô, Huyện Tam Nông (ÐT: 876074)

294210 

Điểm BĐVHX Quang Húc Xóm Mả Vi, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông (ÐT: 791119)

294100 

Điểm BĐVHX Thọ Văn Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông (ÐT: 879967)

294230 

Điểm BĐVHX Tề Lễ Thôn Bờ Hồ, Xã Tề Lễ, Huyện Tam Nông (ÐT: 876076)

294040 

Điểm BĐVHX Dị Nậu Khu 5 Thôn Xân Bóng, Xã Dị Nậu, Huyện Tam Nông (ÐT: 879777)

294060 

Điểm BĐVHX Dậu Dương Thôn Dậu Dương, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông (ÐT: 879966)

294070 

Điểm BĐVHX Thượng Nông Khu 3, Xã Thượng Nông, Huyện Tam Nông (ÐT: 879435)

294090 

Điểm BĐVHX Hồng Đà Thôn Hạ Nung, Xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông (ÐT: 879351)

294101 

Điểm BĐVHX Thọ Văn 2 Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông (ÐT: 794299)

Huyện Thanh Thuỷ

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ

294500 

Bưu cục cấp 2 Thanh Thủy Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 02103877101)

294650 

Bưu cục cấp 3 Hoàng Xá Thôn 3, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878002-020)

294520 

Điểm BĐVHX Tân Phương Khu 3, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877001)

294540 

Điểm BĐVHX Thạch Đồng Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877180)

294560 

Điểm BĐVHX Xuân Lộc Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877332)

294580 

Điểm BĐVHX Đào Xá Khu 5, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877352)

294630 

Điểm BĐVHX Bảo Yên Khu 5 - Bảo Yên, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877331)

294610 

Điểm BĐVHX Sơn Thủy Khu 4 - Sơn Vi, Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878235)

294660 

Điểm BĐVHX Đoan Hạ Khu 6, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877330)

294680 

Điểm BĐVHX Đồng Luận Khu 7 - Xóm Đình, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878098)

294657 

Điểm BĐVHX Hoàng Xá Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 02103689022)

294710 

Điểm BĐVHX Trung Nghĩa Khu 2-Thôn Đình, Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878172)

294730 

Điểm BĐVHX Phượng Mao Khu 2, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878390)

294750 

Điểm BĐVHX Yến Mao Khu 6 - Xóm Chợ, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877895)

294780 

Điểm BĐVHX Tu Vũ Khu 6, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 877608)

294700 

Điểm BĐVHX Trung Thịnh Khu 1, Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ (ÐT: 878236)

học thiết kế website


Bình luận của bạn