Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Ninh Bình

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc tỉnh Ninh Bình.

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
430000Bưu cục cấp 1 Ninh Bình Số 1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình (ÐT: 02293871104)
430900Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đường Đinh Tất Miễn, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình (ÐT: 02293882590)
431300Bưu cục cấp 3 Tân Thành Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình (ÐT: 02293882944)
431150Bưu cục cấp 3 Phúc Khánh Phố Phúc Thịnh, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình (ÐT: 02293881497)
431000Bưu cục cấp 3 Chợ Rồng Ngõ 8, Đường Vân Giang, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình (ÐT: 884064)
431060Bưu cục cấp 3 Ga Đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình (ÐT: )
431440Bưu cục cấp 3 KHL Ninh Bình Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình (ÐT: 02293881488)
431900Bưu cục cấp 2 Hoa Lư Tổ Dân Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư (ÐT: 02293622101)
431970Bưu cục cấp 3 Trường Yên Thôn Trung, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư (ÐT: 02293620000)
432010Bưu cục cấp 3 Bích Động Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư (ÐT: 02293618010)
432060Bưu cục cấp 3 Cầu Yên Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư (ÐT: 02293610001)
432200Bưu cục cấp 2 Gia Viễn Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn (ÐT: 02293868101)
432250Bưu cục cấp 3 Gián Khẩu Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn (ÐT: 02293868260)
432600Bưu cục cấp 2 Nho Quan Tổ dân phố Phong Lạc, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan (ÐT: 02293866101)
432700Bưu cục cấp 3 Ỷ Na Thôn 7, Xã Gia Lâm, Huyện Nho Quan (ÐT: 022938660229)
432970Bưu cục cấp 3 Rịa Thôn Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan (ÐT: 02293846201)
433110Bưu cục cấp 3 Quỳnh Sơn Thôn Ngã Ba Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan (ÐT: 02293846202)
433300Bưu cục cấp 2 Tam ĐiệpTổ 9, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: 02293864101)
433390Bưu cục cấp 3 Đền Dâu Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thị xã Tam Điệp (ÐT: )
433600Bưu cục cấp 2 Yên Mô Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô (ÐT: 02293869101)
433660Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn Xóm 7, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô (ÐT: 02293869113)
433610Bưu cục cấp 3 Yên Phong Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô (ÐT: 02293869003)
433760Bưu cục cấp 3 Chợ Bút Xóm 9, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô (ÐT: 02293836002)
434070Bưu cục cấp 3 Quy Hậu Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn (ÐT: 02293862003)
433900Bưu cục cấp 2 Kim Sơn Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn (ÐT: 02293862101)
434500Bưu cục cấp 2 Yên Khánh Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh (ÐT: 841202)
434560Bưu cục cấp 3 Chợ Cát Thôn 20, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh (ÐT: 02293843008)
434580Bưu cục cấp 3 Chợ Xanh Xóm Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh (ÐT: 02293841259)
434710Bưu cục cấp 3 Khánh Phú Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh (ÐT: 02293842101)
434760Bưu cục cấp 3 Khánh Nhạc Xóm 3c, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh (ÐT: 02293841205)

học thiết kế website


Bình luận của bạn