Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Bình Phước (phần 1)

Bài viết tổng hợp danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Bình Phước: Huyện Đồng Xoài, huyện Bù Đăng, huyện Bù Gia Mập, huyện Lộc Ninh, huyện Hớn Quản

Huyện Đồng Xoài

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

830000 

Bưu cục cấp 1 Đồng Xoài Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: 02713.887123)

830900 

Bưu cục cấp 2 Hệ KT1 _Bình Phước Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: 02713.870264)

831290 

Bưu cục cấp 3 KHL Bình Phước Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: 02713.870332)

831320 

Bưu cục cấp 3 Tân Thành Ấp 3, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: 02713.814034)

831300 

Điểm BĐVHX Tiến Thành Ấp 2, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: 890044)

831341 

Hòm thư Công cộng Số 06 Ấp 2, Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: )

831120 

Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Phước Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài (ÐT: )

Huyện Đồng Phú

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT
831500 Bưu cục cấp 2 Đồng Phú Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.832707)

831600 

Bưu cục cấp 3 Tân Hòa Ấp Chợ, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.872118)

831620 

Bưu cục cấp 3 Thuận Lợi Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.819902)

831640 

Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.825188)

831510 

Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Suối Đôi, Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú (ÐT: 835000)

831520 

Điểm BĐVHX Tân Phước Ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú (ÐT: 824046)

831530 

Điểm BĐVHX Đồng Tâm Ấp 2, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú (ÐT: 829048)

831540 

Điểm BĐVHX Thuận Lợi Thôn Thuận Hòa, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú (ÐT: 820010)

831563 

Điểm BĐVHX Tân Hòa Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

831505 

Hòm thư Công cộng Số 04 Ấp Trạng Tranh, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

831564 

Hòm thư Công cộng số 03 Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

831608 

Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 02 Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

831655 

Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 07 Địa chỉ:Ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

 Huyện Bù Đăng

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

831700 

Bưu cục cấp 2 Bù Đăng Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng (ÐT: 02713.974774)

831800 

Bưu cục cấp 3 Minh Hưng Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng (ÐT: 02713.971200)

831820 

Bưu cục cấp 3 Đức Liễu Thôn 8, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng (ÐT: 02713.997000)

831720 

Điểm BĐVHX Đồng Nai Thôn 5, Xã Đồng Nai, Huyện Bù Đăng (ÐT: 994000)

831747 

Điểm BĐVHX Thọ Sơn Thôn Sơn Tùng, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: 943030)

831760 

Điểm BĐVHX Đắk Nhau Thôn Thống Nhất, Xã Đắk Nhau, Huyện Bù Đăng (ÐT: 956000)

831780 

Điểm BĐVHX Bom Bo Thôn 4, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng (ÐT: 957455)

831840 

Điểm BĐVHX Thống Nhất Thôn 3, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng (ÐT: 997112)

831860 

Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng (ÐT: 997281)

831880 

Điểm BĐVHX Đăng Hà Thôn 4, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng (ÐT: 063.965333)

831890 

Điểm BĐVHX Phước Sơn Thôn 5, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: 997114)

831930 

Hòm thư Công cộng Số 22 Ấp 5, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

831749 

Hòm thư Công cộng Số 15 Thôn Sơn Lợi, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

831822 

Hòm thư Công cộng Số 01 Thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

831868 

Hòm thư Công cộng Số 04 Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

831901 

Hòm thư Công cộng Số 26 Thôn 4, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

831917 

Hòm thư Công cộng Số 16 Thôn Sơn Phú, Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

831943 

Hòm thư Công cộng Số 31 Thôn 4, Xã Nghĩa Bình, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

831969 

Hòm thư Công cộng Số 06 Thôn 5, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

831976 

Hòm thư Công cộng Số 10 Thôn 1, Xã Đường 10, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Huyện Bù Gia Mập

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

832350 

Bưu cục cấp 2 Bù Gia Mập Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 02713.760770)

832050

Bưu cục cấp 3Đăk Ơ Thôn Đắk Lim, Xã Đắk Ơ, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 02713.719906)

832110 

Bưu cục cấp 3 Đa Kia Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 02713.710001)

832070 

Điểm BĐVHX Bù Gia Mập Thôn Bù Lư, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 719001)

832130 

Điểm BĐVHX Bình Thắng Thôn 2a, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 715156)

832031 

Điểm BĐVHX Phú Văn Ấp 1, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: 717333)

832036 

Hòm thư Công cộng Số 03 Thôn Phước Sơn, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: )

832363 

Hòm thư Công cộng Số 06 Thôn Đức Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: )

832436 

Hòm thư Công cộng Số 20 Thôn Bình Tiến, Xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập (ÐT: )


Huyện Lộc Ninh

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

832500 

Bưu cục cấp 2 Lộc Ninh Khu phố Ninh Thịnh, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 02713.568911)

832530 

Điểm BĐVHX Lộc Thuận Ấp 6, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 569000)

832550 

Điểm BĐVHX Lộc Quang Ấp Việt Quang, Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 515030)

832570 

Điểm BĐVHX Lộc Hiệp Ấp Hiệp Tâm, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 510120)

832580 

Điểm BĐVHX Lộc An Ấp 54, Xã Lộc An, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 534010)

832621 

Điểm BĐVHX Lộc Tấn Ấp 5a, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 547359)

832650 

Điểm BĐVHX Lộc Thiện Ấp 1, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 569215)

832670 

Điểm BĐVHX Lộc Thái Ấp 3, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 546202)

832710 

Điểm BĐVHX Lộc Thành Ấp K Liêu, Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 519010)

832690 

Điểm BĐVHX Lộc Điền Ấp 1, Xã Lộc Điền, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 552146)

832731 

Điểm BĐVHX Lộc Hưng Ấp 2, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 535060)

832750 

Điểm BĐVHX Lộc Khánh Ấp Sóc Lớn, Xã Lộc Khánh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 569535)

832770 

Điểm BĐVHX Lộc Thịnh Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: 535176)

832514 

Hòm thư Công cộng Số 09 Ấp 1b, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: )

832515 

Hòm thư Công cộng Số 10 Ấp 1a, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: )

832608 

Hòm thư Công cộng Số 03 Ấp 8c, Xã Lộc Hoà, Huyện Lộc Ninh (ÐT: )

832767 

Hòm thư Công cộng số 02 Ấp 9, Xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh (ÐT: )

832797 

Hòm thư Công cộng Số 01 Ấp Tân Lởi, Xã Lộc Phú, Huyện Lộc Ninh (ÐT: )

Huyện Hớn Quản

Mã bưu cụcTên bưu cụcĐịa chỉ, SĐT

833160 

Bưu cục cấp 2 Hớn Quản Ấp 5, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản (ÐT: 02713.633000)

832930 

Bưu cục cấp 3 Tân Lợi Ấp Quản Lợi A, Xã Tân Lợi, Huyện Hớn Quản (ÐT: 02713.680802)

832990 

Điểm BĐVHX An Khương Ấp 5, Xã An Khương, Huyện Hớn Quản (ÐT: 680804)

833010 

Điểm BĐVHX Thanh An Ấp Địa Hạt, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản (ÐT: 610000)

833090 

Điểm BĐVHX Minh Đức Ấp 1a, Xã Minh Đức, Huyện Hớn Quản (ÐT: 680300)

833110 

Điểm BĐVHX Thanh Bình Ấp Chà Là, Xã Thanh Bình, Huyện Hớn Quản (ÐT: 680801)

833130 

Điểm BĐVHX Phước An Ấp Trường Thịnh, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản (ÐT: 680301)

832950 

Điểm BĐVHX Tân Hưng 2 Ấp Hưng Lập B, Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quản (ÐT: 615000)

833430 

Điểm BĐVHX Tân Quan Ấp Xạc Lây, Xã Tân Quan, Huyện Hớn Quản (ÐT: 627141)

833210 

Điểm BĐVHX Tân Hiệp Ấp 8, Xã Tân Hiệp, Huyện Hớn Quản (ÐT: 621045)

833220 

Hòm thư Công cộng Số 02 Ấp 1a, Xã Minh Đức, Huyện Hớn Quản (ÐT: )

833187 

Hòm thư Công cộng Số 01 Ấp 2, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản (ÐT: )

833236 

Hòm thư Công cộng số 03 Ấp 1, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản (ÐT: )

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn