Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Bắc Ninh

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của hệ thông bưu cục thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Hệ thống bưu cục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bao gồm: thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, huyện Thuận Thành, huyện Quế Võ, huyện Gia Bình, huyện Lương Tài.

Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
220000Bưu cục cấp 1 Bắc Ninh Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 0222 3822702)
221080Bưu cục cấp 3 Đáp Cầu Số 642, Khu phố 1 Đáp Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 821364)
221240Bưu cục cấp 3 Lý Thái Tổ Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 827030)
221470Bưu cục cấp 3 Vạn An Thôn Đương Xá, Phường Vạn An, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 861068)
221400Bưu cục cấp 2 Yên PhongĐường Phố Chờ, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong (ÐT: 860011)
221800Bưu cục cấp 2 Tiên Du Phố Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du (ÐT: 837110)
221930Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn Thôn Chợ Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du (ÐT: 837491)
221940Bưu cục cấp 3 Kcn Tiên Sơn Thôn Móng Núi, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du (ÐT: 714090)
222100Bưu cục cấp 2 Từ Sơn Khu Đất mới, Thị Trấn Từ Sơn, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 831604)
222120Bưu cục cấp 3 Trần Phú Phố Trần Phú, Thị Trấn Từ Sơn, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 743444)
222260Bưu cục cấp 3 Đình Bảng Thôn Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 840003)
222308Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp VSIP Từ Sơn Thôn Phù Lộc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn (ÐT: 02223765858)
222400Bưu cục cấp 2 Thuận Thành Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 865280)
222570Bưu cục cấp 3 Trạm Lộ Phố Trẹm, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 866836)
222800Bưu cục cấp 2 Quế Võ Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ (ÐT: 863233)
222990Bưu cục cấp 3 Châu Cầu Thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ (ÐT: 864001)
223200Bưu cục cấp 2 Gia Bình Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình (ÐT: 556115)
223360Bưu cục cấp 3 Chợ NgụPhố Ngụ, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình (ÐT: 878999)
223350Bưu cục cấp 3 Chợ Núi Thôn Bảo Tháp, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình (ÐT: 556268)
223500Bưu cục cấp 2 Lương Tài Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài (ÐT: 867020)
223610Bưu cục cấp 3 Kênh Vàng Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài (ÐT: 868300)

học thiết kế website


Bình luận của bạn