Danh mục:

Thông tin

 ( 3 bài viết )

Tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Lâm Đồng (phần 2)

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu điện thuộc tỉnh Lâm Đồng (Huyện Di Linh, huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc, huyện Đa Tẻh, huyện Cát Tiên, huyện Đụ Huoai)

Xem chi tiết

Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Bình Dương (phần 3)

Bài viết tổng hợp danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Bình Dương: Huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo, thị xã Bến Cát

Xem chi tiết

Mã bưu điện, mã bưu chính - Zip Code/ Postal Code là gì? Danh sách mã Zip Postal Code các tỉnh thành tại Việt Nam

Khi đăng ký thông tin ở các website nước ngoài thường có yêu cầu bạn nhập Zip Code/ Postal Code (mã bưu điện/ mã bưu chính). Tuy nhiên có nhiều bạn không biết điền hoặc điền sai, bạn hãy tham khảo bài viết này để hiểu rõ về chúng nhé!

Xem chi tiết